Порядок прийому іноземних громадян в ВНЗ Польщі

До 31 травня кожного року ВНЗ визначають правила та порядок прийняття на навчання, перелік вступних екзаменів, які абітурієнт зобов’язаний здати поточному календарному році. Ці правила опубліковуються на Інтернет-сайтах ВНЗ.

З 1 травня 2004 року на тих же підставах, що і польські громадяни (тобто, безкоштовно),  отримувати вищу освіту, брати участь в наукових дослідженнях та навчальних курсах можуть і іноземні громадяни, наприклад:

  • іноземці які отримали дозвіл на поселення в Польщі;

  • іноземці, які володіють дійсною Картою Поляка;

  • іноземці з набутим у Польщі статусом біженця;

  • іноземці які користуються тимчасовою охороною в Польщі;

  • іноземці, які є мігруючими працівниками – громадянами держави членів Європейського Союзу, Швейцарії, або Європейської Асоцації Вільної Торгівлі, а також члени їх сімей, якщо проживають у Польщі;

  • іноземці, які отримали в Польщі дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Союзу;

  • іноземці, яким надано у Польщі додаткову охорону;

  • громадяни держав членів Європейського Союзу, Швейцарії, або Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, а також члени їх сімей, які набули право постійного перебування, та що володіють фінансовими ресурсами, необхідними для покриття витрат на навчання та утримання в період навчання у ВНЗ. При цьому дані особи не можуть користуватися правом на отримання соціальної стипендії.