Процедура перетину кордону з Польщею

Перетин державного кордону є можливий виключно в визначеному для цього місці, на прикордонному переході. Не можна перетинати кордону поза прикордонним пунктом.
При перетині кордону варто пам’ятати, що в’їжджаючи до Польщі перетинається також кордон Європейського Союзу (ЄС) і Шенгенської зони. На території Польщі (як і будь якої іншої держави ЄС), іноземця можуть попросити представити дійсний документ, який дає йому право на перетин кордону Польщі і на перебування в ній, а також поза прикордонним пунктом.

В’їжджаючи до Польщі іноземець повинен мати такі документи:
1) Паспорт або інший дійсний проїзний документ (Примітка: неповнолітні особи, якщо вони є вписані або дописані до паспорту батьків або законного представника, можуть здійснювати подорож під опікою власника такого паспорта. Запис в рубриці “діти” виконує виключно уповноважений працівник паспортного столу).
2) Дійсну візу або інший дійсний документ, що дає право в’їзду і перебування на територію Польщі (наприклад карту постійного проживання (Karta Stałego Pobytu).
3) В випадку проїзду транзитом через територію Польщі до іншої держави, особа повинна мати дозвіл на в’їзд до іншої держави або дозвіл на перебування в іншій країні.

На кордоні контроль виконує Прикордонна Служба. В випадку, якщо особа виконує контроль без уніформи, подорожуючий має право вимагати від такої особи представити службове посвідчення.
На кордоні іноземця можуть запитати про ціль і умови перебування в Польщі. Також, прикордонна служба може попросити іноземця представити:
• Документ підтверджуючий наявність медичної страховки на час перебування в Польщі.
• Достатню кількість грошей на час перебування, а також на повернення до держави походження.
Особа не зобов’язана представляти фінансових коштів або документів підтверджуючих можливість отримання таких коштів, якщо перетин кордону відбувається на підставі:
– Міжнародного договору, який звільняє іноземця від обов’язку володіти такими коштами, або обов’язок покриття коштів перебування іноземця покладений на польські публічні органи;
– Візи в цілях репатріації;
– Візи в цілях виконання праці;
– Візи в цілях отримання тимчасової охорони;
– Візи в цілях надання притулку;
– Карти постійного проживання;
– Візи в цілях користання правами повязаними з Картою Поляка.
– Вимога не стосується також осіб, які в’їжджають в Польщу у зв’язку з веденням доброчинної діяльності, або в зв’язку з участю в акції допомоги.
Іноземцеві можуть відмовити у в’їзді до Польщі, навіть, якщо іноземець має дійсну візу.
Іноземцеві відмовляється у в’їзді до Польщі, якщо:
 Іноземець не представив достатньо документів, що підтверджують ціль перебування;
 Іноземець має підроблений, перероблений проїзний документ, візу або карту постійного проживання;
 Іноземець не має документу, що підтверджує наявність медичного страхування;
 Іноземець використав допустимий час перебування на підставі візи;
 Іноземець не має необхідних фінансових коштів утримання в співвідношенні до тривалості і цілі планованого перебування, або коштів на повернення;
 Особові дані іноземця знаходяться в реєстрі іноземців, яких перебування в Польщі є небажане;
 Дані іноземця знаходяться в СІС;
 Перебування іноземця може становити загрозу для публічних інтересів, а також загрозу для оборони і безпеки держави;
Рішення про відмову у в’їзді видає комендант Прикордонної Служби. В проїзному документі іноземця занотовується відмова в’їзду і записують юридичну підставу прийняття такого рішення. На рішення коменданта можна подати апеляцію до Головного Коменданта Прикордонної Служби.
Прикордонна Служба під час прикордонного контролю не має права дискримінувати осіб з погляду на стать, расу, етнічне походження, релігію або неповносправність.
Варто також пам’ятати, що існує можливість подання скарги на службовця прикордонної служби, який поводив себе незаконно. Скарга повинна бути складена письмово. Щоби скарга могла бути розглянута, вона повинна містити: ім’я і прізвище особи, що подає скаргу, точну адресу проживання, детальний опис події, ім’я і прізвище оскаржуваного працівника прикордонної служби. Скарги, які не містять імені і прізвища (назви), а також адреси заявника, залишаються без розгляду.

Скарги на діяльність Прикордонної Служби можна напрявляти на поштову адресу:
Komenda Główna Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
або: e-mail: skargi.inik@strazgraniczna.pl

Скарги на діяльність Прикордонної Служби можна також подавати до Представника Громадянських Прав:
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Al. Solidarnosti 77, 00-090 Warszawa
Або http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!