Репатріація в Польщу

Закон “Про репатріацію” від 09.11.2000 р. описує процедуру отримання польського громадянства репатріантами і визначає коло осіб, які можуть отримати репатріаційну візу. Так, згідно із вище зазначеним Законом, репатріація це повернення особи на Батьківщину.

Репатріація це один зі способів набуття польського громадянства. Право на репатріацію мають іноземці польського походження, які до дня набрання чинності Закону “Про репатріацію” постійно проживали на території сучасних Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки Туркменістан, Республіки Узбекистан або азійської частини Російської Федерації (тобто – території репатріації), у результаті депортації, заслання або ж інших національних чи політичних переслідувань ніколи не мали змоги поселитися в Польщі.
Репатріантце особа польського походження, яка прибула до Польщі на підставі візи з метою репатріації та наміром постійного проживання на цій території. Закон визначає, що особа польського походження – це особа, яка декларує свою польську національність та відповідає одночасно наступним вимогам: принаймні один з батьків чи дід/бабуся або ж двоє прадід і прабаба були польської національності (підтвердить свою приналежність до польського народу); підтвердить свій зв’язок з польською культурою.

Для того, щоб отримати громадянство Польщі допомогою репатріації, необхідно подати в консульство певний пакет документів.

Перш за все, необхідно подати “Заяву на отримання польського громадянства”, заповнену на польській мові.

До заяви долучити паспорт, копію паспорта, свідоцтво про народження, біографію польською мовою, документи, що підтверджують відсутність громадянства Польщі та про громадянський стан заявника, а також фото.

Крім того, до заяви необхідно додати інші документи, що доводять польське походження заявника.

Паспорт і свідоцтво про народження повинні бути переведені на польську мову і завірені нотаріусом.

При позитивному вирішенні питання, заявник спершу отримує репатріаційних візу, яка вклеюється в закордонний паспорт. При перетині польського кордону заявник автоматично отримає польське громадянство на основі цієї візи.

Особи, які отримали громадянство Польщі допомогою репатріації, мають право на фінансову допомогу від держави Польща, на безкоштовне відвідування курсів польської мови та іншу соціальну допомогу з боку Республіки Польща.

Терміни отримання польського громадянства на основі репатріації відрізняються в залежності від складності питання.

Також слід пам’ятати, що репатріаційна віза не може бути видана особі, котра репатріювала з території РП або ПНР на підставі репатріаційних угод, укладених у 1944–57 рр. між РП або ПНР та Білоруською РСР, Українською РСР, Литовською РСР і СРСР до однієї з країн, що є стороною в цих угодах.