Поляки на Україні

Розселення поляків в Україні було пов’язане, перш за все, з Правобережжям і Східною Галичиною. Саме тут у межах українського етнічного масиву сформувалися найбільш чисельні польські етнорелігійні громади.

Хвиля польської колонізації починається у XVI ст. із завоюванням поляками Галицько-Волинського князівства. З середини XVI ст., з посиленням поміщицького гноблення, в Україну переселялися селяни зі східних воєводств Польщі – Люблінського, Жешувського, Краківського.

Масове переселення в Україну було викликане певними свободами, що тут були. У XVII – XVIII ст., після Люблінської унії збільшилося число переселенців з центральних районів Польщі, Мазовії і частково Мазурського Поозер’я.

Поляки брали участь і у воєнно-землеробській колонізації Півдня, заснувавши тут ряд поселень. Колонізація продовжувалася і в XIX – першій половині ХХ ст., особливо у період з 1918 по1939.