Загальноприйняті скорочення в Польщі

 

Під час побуту в Польщі Вам будуть зустрічатись наступні скорочення, які потрібно розуміти:

RP – Rzeczpospolita/ Республіка Польща
PL – Polska / Польща (міжнародне. сокр.)
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności/ Загальна електронна система ідентифікації населения (особистий номер кожної людини)
MSZ / Міністерство закордонних справ
MSW / Міністерство внутрішніх справ

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej / особистий ідентифікаційний номер платника податків
REGON – akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej, numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze / ідентифікаційний номер підприємств та організацій
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy/ державний реєстр юридичних осіб

OC -odpowiedzialność cywilna, obowiązkowe ubezpieczenie /Страхування цивільної відповідальності
AC – ubezpieczenie autocasco /Страхування автомобіля (автокаско)
USC -Urząd Stanu Cywilnego /Управління реєстрації актів цивільного стану
UDSC – Urząd do Spraw Cudzoziemców/ Управління по справах іноземців
ZUS -Zakład Ubezpieczeń Społecznych /Управління по соціальному страхуванню
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia /Національний фонд охорони здоров’я
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy /Центр соальної допомоги в гміні (адміністративна одиниця)
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy /Центр социальной помощи в городе
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej/ Центр соціальної допомоги
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Центр соціальної допомоги в повіті (адміністративна одиниця)
UM – Urząd Miejski/   міське управління
UW – Urząd Wojewódzki/ воєвудське управління
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy/ воєвудське управління по працевлаштуванню
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny /Вищий арбітражний суд
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej /заклад медичного обслуговування
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / безпека та гігієна роботи
VAT – Value Added Tax, Podatek od wartości dodanej/ Податок на додану вартість (ПДВ)