Декілька слів про сертифікований мовний іспит для осіб, що претендують на отримання польського громадянства

Закон “Про польське громадянство”, опублікований у віснику законів “Дзєннік Устав”(“Dziennik Ustaw”) за 2012 р., № 161, встановив вимогу підтвердження знання польської мови особами, що претендують на отримання польського громадянства. Документом, що підтверджує знання польської мови, являється сертифікат, що видається після складання сертифікаційного іспиту  Державною комісією по оцінці знань рівня польської мови як іноземної.

 Дана Державна комісія організовує проведення іспитів на базовому рівні (Threshold Level – В1), середньому (Vantage Level – В2) і рівні знавця польської мови (Mastery Level – С2).

 Особи, що претендують на отримання польського громадянства, повинні представити сертифікат, що підтверджує знання польської мови мінімум на рівні В1.

 Державні сертифікаційні екзамени з польської мови як іноземної мають на меті визначення рівня мовної компетенції незалежно від того, де та за допомогою яких матеріалів і методів той, що здає іспит опанував польську мову. Знання польської мови визначається як уміння розуміти сучасну польську мову в усному і письмовому варіанті, а також використати польську мову підчас розмови та у письмі.

 Умовою складання сертифікаційного іспиту є отримання позитивного результату, тобто мінімум 24 бали з 40 можливих по кожній з п’яти частин іспиту:

 A. аудіювання (розуміння усної мови);

 B. граматика (перевірка граматичних навичок);

 C. читання (розуміння письмового тексту);

 D. писання;

 E. усна мова.

 Іноді кандидати, що складають іспит, не отримують достатньої кількості балів в наступній частині іспиту: Писання, і Аудіювання. Останнє уміння вимагає правильного розподілу уваги, а також володіння навичками швидкого реагування під час прослуховування. При підготовці до іспиту корисними можуть бути також публікації, доступні на книжковому ринку України, наприклад збірка завдань і зразків тестів Bądź na B1 (Будь на B1).