Умови отримання польського громадянства

Польське громадянство можна отримати 4 шляхами:

 1. за законом;
 2. шляхом надання польського громадянства;
 3. шляхом визнання польським громадянином;
 4. шляхом відновлення польського громадянства.

За законом

За законом польське громадянство отримує неповнолітня дитина, якщо:

1) хоча б один із її батьків є громадянином Польщі на момент народження дитини (принцип права крові);

2) дитина народилась на території Польщі, а її батьки невідомі, не мають ніякого громадянства чи їх громадянство не встановлено (принцип права грунту);

3) дитина, якщо вона була знайдена на території Польщі, а її батьки невідомі;

4) неповнолітній іноземець, котрий у віці до 16 років, був усиновлений особою або особами, які мають польське громадянство, визнається, таким що отримав польське громадянство в день свого народження.

Надання польського громадянства Президентом

Польське громадянство надає Президент Республіки Польща. Президент у своєму рішенні не обмежений ніякими умовами, які повинен виконати іноземець, щоб отримати польське громадянство. Це означає, що Президент може надати польське громадянство кожному іноземцю, незалежно від того, наприклад, як довго він перебуває в Польщі.

Надання польського громадянства відбувається за заявою іноземця. Заява на польське громадянство особи, що проживає на законних підставах у Польщі, подається Президенту Республіки Польща через воєводу за місцем проживання зацікавленої особи. Якщо іноземець перебуває за кордоном, заява повинна бути подана у консульство за місцем проживання.

Заява повинна подаватися особисто або поштою. Документи, видані іноземною мовою, повинні бути представлені разом з їх перекладом на польську мову, завірені присяжним перекладачем або консулом Республіки Польща.

Варто знати, що процедура надання громадянства Президентом може довго тривати, тому що в цьму випадку не застосовуються положення адміністративно-процесуального кодексу Республіки Польща. Це означає, що навіть якщо справа може бути вирішена на підставі доказів, поданих заявником, вона не буде розглянута негайно, так як у випадку процедури визнання громадянином Польщі. Особа, яка претендує на отримання громадянства повинна обгрунтувати свою заяву і повинна представити важливу причину, по якій їй повинно бути надано польське громадянство.

Відмова Президента у наданні польського громадянства не вимагає обгрунтування і не може бути оскаржена.

Визнання польським громадянином

Іноземець може бути визнаний польським громадянином, якщо:

1. іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі принаймні 3 роки на підставі дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, який має в Польщі стабільне і регулярне джерело доходу та законні права на займане житлове приміщення (оренда, власність тощо);

2. іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі принаймні 2 роки на підставі дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, який протягом 3 років перебуває у шлюбі з громадянином/громадянкою Польщі або не має ніякого громадянства;

3. іноземець, що перебуває безперервно на території принаймні 2 роки на підставі дозволу на поселення, яке отримав у зв’язку з отриманням статусу біженця в Польщі;

4. неповнолітній іноземець, що перебуває в Польщі на підставі дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, за умови що один з його батьків є громадянином Польщі, а другий з батьків не має польського громадянства проте дав згоду на визнання своєї дитини громадянином Польщі;

5. неповнолітній іноземець, одному з батьків якого відновлено польське громадянство, якщо неповнолітній іноземець перебуває в Польщі на підставі дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, а другий з батьків, який не має польського громадянства, дав свою згоду на визнання дитини громадянином Польщі;

6. іноземець, що перебуває безперервно і легально на території Польщі принаймні 10 років, який відповідає таким умовам:

        – отримав дозвіл на поселення або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС,

        – має в Польщі стабільне і регулярне джерело доходу та законні права на займане житлове приміщення;

(На відміну від пункту 1., В цьому випадку не вказано, на якій підставі іноземець повинен перебувати у Польщі принаймні 10 років. Це може бути навіть віза або карта тимчасового перебування. Це означає, що на момент подачі заяви про визнання польським громадянином, іноземець повинен мати дозвіл на постійне місце проживання або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. Наприклад: особа, легально і безперервно проживала на території Польщі протягом 9 років на підставі карти тимчасового перебування. Після 9 років особа отримала дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС і перебувала у Польщі на цій підставі протягом 1 року – в цьому випадку, вона може подати заяву про визнання її громадянином Польщі).

7. іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі принаймні 2 роки на підставі дозволу на поселення, яке отримав у зв’язку з польським походженням.

Процедура визнання громадянином Польщі розпочинається за заявою зацікавленої особи. Заява про визнання польським громадянином подається воєводі за місцем фактичного проживання іноземця тобто місцем, в якому зосереджені життєві інтереси іноземця, а не за адресою його прописки.  Рішення про визнання іноземця польським громадянином видає воєвода за місцем проживання особи, якої стосується справа.

Увага! Для того, щоб бути визнаним польським громадянином, іноземець, – за винятком випадків, передбачених у пунктах 4 і 5 – зобов’язаний знати польську мову. Його знання має бути підтверджено принаймні на комунікативному рівні. Документом, що підтверджує знання польської мови є свідоцтво про закінчення школи в Польщі (наприклад: базової, середньої або вищої), свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання або сертифікат виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної мови.

            Сертифікати про знання мови видаються Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної (Państwowа Komisjа Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego). В даний час, щоб отримати сертифікат треба скласти іспит, який організовує вище зазначена Комісія на базовому комунікативному рівні (рівень B1). Для отримання більш детальної інформації про іспит, дати іспитів і ціну, слід зв’язатися з Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної.

Адрес Комісії: вул. Ogrodowa 28/30

            PL-00-896 Warszawa

www.certyfikatpolski.pl

            tel.: (+ 48) 22  393 38 25, 393 38 49, 393 38 43

e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

Іноземець, який просить визнанти його громадянином Польщі повинен предявити наступні документи:

 • одну заповнену заяву про визнання громадянином Польщі на польській мові;
 • 1 фотографію;
 • Оригінал або засвідчена копія свідоцтва про народження. Іноземні свідоцтва повинні подаватися перекладами на польську мову та бути завіреними присяжним перекладачем;
 • засвідчена копія дійсного документа, що посвідчує особу та громадянство (закордонний паспорт, інший виїзний документ);
 • посвідчена копія дозволу на постійне місце проживання, поселення або проживання довгострокового резидента ЄС;
 • посвідчена копія дозволу на проживання, виданого воєводою;
 • офіційне підтвердження знання польської мови; В даний час знання польської мови повинно бути підтверджено принаймні на комунікативному рівні. Документом, що підтверджує знання польської мови є свідоцтво про закінчення школи в Польщі, свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання або сертифікат виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної мови.
 • заява про дати виїзду з Польщі та повернення, а також місцях перебування за кордоном в необхідні періоди безперервного проживання (тобто на протязі 10-х, 3-х або 2-х років, залежно від того, на якій підставі іноземець клопоче про визнання громадянином Польщі).
 • Заява повинна подаватися з документами, що підтверджують безперервне проживання в Польщі (наприклад, паспорт зі штампами, квитки на літак). Якщо людина не пам’ятає конкретних дат свого виїзду з Польщі і не має можливості отримати таку інформацію, він може написати заяву про те, що не пам’ятає конкретних дат свого виїзду і може вказати лише приблизні дати;
 • документи, що підтверджують професійні досягнення (наприклад вчені звання  або академічні ступені) і характер політичної та громадської діяльності;
 • документ, що підтверджує громадянство іноземця (наприклад паспорт громадянина України);
 • документи, що підтверджують наявність у минулому польського громадянства або клопотання про нього;
 • довідку про сплату державного мита за видачу рішення про визнання громадянином Польщі.

Іноземець, який подає клопотання про визнання його громадянином Польщі на підставі пунктів 1 і 6 (див. вище), повинен додатково надати:

 1. документи, що підтверджують стабільне і регулярне джерело доходу в Польщі (нп. довідку з роботи, довідку про доходи за минулий рік (PIT), довідку з Ужонду Гміни про наявність сільського господарства із зазначенням його розміру, рішення про призначення пенсії за віком або по інвалідності),
 2. документ, що підтверджує законність проживання в займаному житловому приміщенні

 Гербовий збір за рішення про надання польського громадянства складає 219 злотих. Ця сума може бути повернена у разі негативного рішення за заявою особи, яка звернулася за отриманням польського громадянства.

Справа має розглянутись негайно, якщо це можливо на підставі доказів, поданих заявником. У разі справи, що вимагає вияснення – не пізніше, ніж один місяць. У разі особливо складних випадків рішення має бути прийняте протягом двох місяців (вищевказані строки не включають затримок з вини сторони або з причин, що не залежать від державних органів).

Рішення Воєводи можна оскаржити у Міністра внутрішніх справ Республіки Польщі через воєводу, протягом 14 днів з моменту отримання негативного рішення, а рішення Міністра можна оскаржити у формі скарги в Воєводський адміністративний суд у Варшаві.

Відновлення польського громадянства

Іноземці можуть подати заяву про відновлення польського громадянства, якщо вони в минулому мали польське громадянство, але втратили його перед до 01 січням 1999 року. Для цього іноземець звертається до Міністра внутрішніх справ з відповідною заявою. Іноземець, який проживає за межами Польщі подає заяву на відновлення польського громадянства через консула РП за місцем проживання іноземця.

Заява про відновлення польського громадянства повинна містити: дані іноземця, адресу, заяву про те що іноземець мав польське громадянство в минулому, інформацію про обставини його втрати і біографію.

До заяви на відновлення польського громадянства також додаються: документи, що засвідчують особу і громадянство;  документи, що підтверджують зміну імені та прізвища, якщо таке мало місце; документи, що підтверджують втрату польського громадянства;  фотографія заявника. Бланки заяви і документи іноземною мовою необхідно надати разом з їх перекладом на польську мову, приготованим або завіреним присяжним перекладачем або консулом.

Надання польського громадянства відбувається в день, коли рішення про відновлення польського громадянства стане остаточним (минуть строки оскарження такого рішення).

Якщо це можливо справа має розглядатися негайно,  на підставі доказів поданих заявником. У разі справи, що вимагає тривалого розгляду – не пізніше ніж один місяць. У разі особливо складних випадків рішення має бути прийняте протягом двох місяців (вищевказані строки не включають затримок з вини сторони або з причин, не залежних від державних органів).

Гербовий збір за подання  до Міністра внутрішніх справ заяви про відновлення польського громадянства  складає 219 злотих.  Щоб отримати інформацію про гербовий збір  за подання заяви в консульстві РП слід звернутися до консульства РП в Україні (за місцем проживання іноземця).

Для оскарження негативного рішення Міністра внутрішніх справ можна подати заяву про перегляд справи тим же органом. Заява має бути подана протягом 14 днів з дня отримання рішення і відмови відновити польське громадянство.

Перебування в Польщі вважається безперервним, коли жодна з перерв під час нього не була довша ніж 6 місяців і не  перевищила в сумі 10 місяців, хіба що перерва була спричинена:

 1. Виконуванням професійних обов’язків або виконанням обов’язку праці  поза Польщею, на підставі договору підписаного з працедавцем,  місцезнаходження  якого  в Польщі;
 2. Супроводжуючи дружину/чоловіка, які виконують професійні обов’язки або виконують працю на умовах, про які ішла мова в пункті вище;
 3. Лікуванням іноземця.

Перебування іноземця в Польщі буде вважатися безперервним, якщо інше не буде виникати з зібраних в справі доказів або з обставин справи.

До 5-літнього часу безперервного перебування в Польщі враховується тільки половина терміну перебування іноземця, якщо він перебував в Польщі на підставі:

 • візи, наданої йому в зв’язку з навчанням або відбуванням практики в Польщі;
 • дозволу на проживання на визначений час, наданого в зв’язку з тим, що іноземець почав або продовжує стаціонарне навчання у ВНЗ Польщі, стаціонарно навчається в докторантурі або проходить відповідну практику.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!