Документи про польське походження

Як відомо Карту Поляка може отримати особа яка доведе, що принаймні один з її батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство. У чому ж відміність між громадянством та національністю.

Громадянство — офіційно зафіксований правовий статус людини, зв’язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Наявність паспорта вже є доказом громадянства.

Національність – приналежність особи до нації, держави або народу. Це також приналежність особи до окремої нації в сенсі етнічної групи (групи людей, які поділяють спільну етнічну самосвідомість, мову, культуру, походження, історію і т.д.). Національність не визначається політичними кордонами конкретної держави або паспортом громадянина такої держави.

У СРСР з моменту народження людини дані про його етнічну (в кровному, тобто — біологічному сенсі) належність заносились органами ЗАГС в його персональні дані — свідоцтво про народження  і далі МВС — в “картку персонального обліку” ) — на основі “національності” його батьків. По досягненню громадянином СРСР віку 16 років йому видавався паспорт, куди “національність” вносилась однозначно і остаточно. В разі, коли “національність” батька і матері відрізнялись, паспортні органи МВС робили вибір, як правило на користь національності батька. Починаючи з 1975 (після проведеної паспортної Реформи СРСР) громадянин мав право сам вибирати між національністю батька або матері. Але цей вибір, відповідно до “Закону про паспорти СРСР”, він мав робити тільки один раз – при отриманні ним першого паспорта громадянина СРСР, тобто при досягненні “повноліття” в 16 років.

Інакше було після ІІ свівтової війни, коли люди масово відновлювали втрачені документи. В ті часи  люди часто зазначати іншу національність, приховуючи таким чином свою  справжню  національність. Причини цього наступні: люди боялись бути репатрійованими до Польщі в 50-60 роках минулого століття, боялись втратити хорошу роботу, втрати родинні чи дружні зв’язки, покинути  розпочате навчання,  родину, чи господарство……

Сьогодні згідно з ст. 2 та абзацом 3 ст. 13 Закону “Про Карту Поляка”, документами та доказами, в справі отримати Карти Поляка є наприклад: 1) polskie dokumenty tożsamości (польські документи, що посвідчують особу: наприклад паспорт громадянина Польщі чи “Довуд особісти”);

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością (акти про цивільний стан (свідоцтва про народження, одруження) або ж витяги з таких актових записів, метрики хрещення, шкільні свідоцтва чи інші документи, які підтверджують зв’язок з польським народом);

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych (документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях);

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu (документи які підтверджують факт депортації або  ув’язнення,  в  яких  знаходяться  записи  про  польське  громадянство  або ж  польське походження жертви депортації або ув’язнення);

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu (документи про реабілітацію депортованої особи, в яких є запис про її польське походження);

6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza (закордонний особовий документ (паспорт громадянина СРСР,  закордонний паспорт громадянина СРСР, військовий квиток), в якому є наявний запис про польську національність);

7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej ( письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на  користь  польської  мови,  культури  або  польської  національної  меншини). Станом на сьогоднішній день такі довідки мають право видавати лише 2 організації: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie та  Związek Polaków na Ukrainie;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji (правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону “Про репатріацію”).

 Проте, коли Ви плануєте оселитись в Польщі на підставі польського походження, тоді із вищезазначених документів, можна використати лише ті документи, які мають запис про польську національність Вашого родича(ів). Лише такі документи будуть доказами в справі отримання дозволу на поселення в Польщі.

Щодо різновидів польських документів  про цивільний стан або ж костельних документів, то потрібно зазначити наступне: Odpis zupelny aktu urodzenia, Odpis zupelny aktu malzenstwa, Odpis zupelny aktu zgonu, як і багато інших документів зазначених нижче  – не містять посилання на польську національність, проте містять особисті та адресні дані Ваших родичів (наприклад:  дати народження; прізвище; ім’я; хто батько; хто мати; дівоче прізвище матері; звідки родом; де мешкав(ла); в якій костельній книзі зберігається дана інформація; дата та номер запису про народження, хрещення, одруження або ж смерті; у деяких документах також зазначалась професія). Дані документи не розглядаються як докази приналежності Вас до польської нації, оскільки в них немає записів про про польську національність чи громадянство Вашого родича чи родичів. Такі документи можуть використовуються з мето підтвердження Ваших родинних зв’язків, у випадку  коли у Вас відсутні українські документи про народження, одруження, чи смерть.

А ось власне зображення деяких польських актів цивільного стану та костельних метрик:

Скорочена копія акту про народження413px-Akt_urodzenia_skrocony

                          

Повна копія акту про народження

424px-Akt_urodzenia_zupelny_1_z_2 427px-Akt_urodzenia_zupelny_2_z_2

Метрика народження (документ який видає костел)

metryka

Свідоцтво про народження видане на підставі метричних книг

(костельних книг про народження)

akt-urodzenia-lidia

Свідоцтво про хрещення

chrzest_jaroslaw

Метрика народження та хрещення

chrztu

Повний та скорочений акт про шлюб

n_akt_malzenstwo

                        Ось ще один вид повного акту про шлюб

msciwujewscy_akt_slubu

Скорочена копія акту про смерть

429px-Akt_zgonu_skrocony

Повна копія акту про смерть

405px-Akt_zgonu_zupelny_1_z_2 422px-Akt_zgonu_zupelny_2_z_2

Вищезазначені документи також можна використати в якості доказів при внесенні змін (поляк чи полька)  до актових записів цивільного стану, що проводиться в судовому порядку.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!