Документи про польське походження

Як відомо Карту Поляка може отримати особа яка доведе, що принаймні один з її батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство. У чому ж відміність між громадянством та національністю.

Громадянство — офіційно зафіксований правовий статус людини, зв’язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Наявність паспорта вже є доказом громадянства.

Національність – приналежність особи до нації, держави або народу. Це також приналежність особи до окремої нації в сенсі етнічної групи (групи людей, які поділяють спільну етнічну самосвідомість, мову, культуру, походження, історію і т.д.). Національність не визначається політичними кордонами конкретної держави або паспортом громадянина такої держави.

У СРСР з моменту народження людини дані про його етнічну (в кровному, тобто — біологічному сенсі) належність заносились органами ЗАГС в його персональні дані — свідоцтво про народження  і далі МВС — в “картку персонального обліку” ) — на основі “національності” його батьків. По досягненню громадянином СРСР віку 16 років йому видавався паспорт, куди “національність” вносилась однозначно і остаточно. В разі, коли “національність” батька і матері відрізнялись, паспортні органи МВС робили вибір, як правило на користь національності батька. Починаючи з 1975 (після проведеної паспортної Реформи СРСР) громадянин мав право сам вибирати між національністю батька або матері. Але цей вибір, відповідно до “Закону про паспорти СРСР”, він мав робити тільки один раз – при отриманні ним першого паспорта громадянина СРСР, тобто при досягненні “повноліття” в 16 років.

Інакше було після ІІ свівтової війни, коли люди масово відновлювали втрачені документи. В ті часи  люди часто зазначати іншу національність, приховуючи таким чином свою  справжню  національність. Причини цього наступні: люди боялись бути репатрійованими до Польщі в 50-60 роках минулого століття, боялись втратити хорошу роботу, втрати родинні чи дружні зв’язки, покинути  розпочате навчання,  родину, чи господарство……

Сьогодні згідно з ст. 2 та абзацом 3 ст. 13 Закону “Про Карту Поляка”, документами та доказами, в справі отримати Карти Поляка є наприклад: 1) polskie dokumenty tożsamości (польські документи, що посвідчують особу: наприклад паспорт громадянина Польщі чи “Довуд особісти”);

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością (акти про цивільний стан (свідоцтва про народження, одруження) або ж витяги з таких актових записів, метрики хрещення, шкільні свідоцтва чи інші документи, які підтверджують зв’язок з польським народом);

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych (документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях);

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu (документи які підтверджують факт депортації або  ув’язнення,  в  яких  знаходяться  записи  про  польське  громадянство  або ж  польське походження жертви депортації або ув’язнення);

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu (документи про реабілітацію депортованої особи, в яких є запис про її польське походження);

6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza (закордонний особовий документ (паспорт громадянина СРСР,  закордонний паспорт громадянина СРСР, військовий квиток), в якому є наявний запис про польську національність);

7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej ( письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на  користь  польської  мови,  культури  або  польської  національної  меншини). Станом на сьогоднішній день такі довідки мають право видавати лише 2 організації: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie та  Związek Polaków na Ukrainie;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji (правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону “Про репатріацію”).

 Проте, коли Ви плануєте оселитись в Польщі на підставі польського походження, тоді із вищезазначених документів, можна використати лише ті документи, які мають запис про польську національність Вашого родича(ів). Лише такі документи будуть доказами в справі отримання дозволу на поселення в Польщі.

Щодо різновидів польських документів  про цивільний стан або ж костельних документів, то потрібно зазначити наступне: Odpis zupelny aktu urodzenia, Odpis zupelny aktu malzenstwa, Odpis zupelny aktu zgonu, як і багато інших документів зазначених нижче  – не містять посилання на польську національність, проте містять особисті та адресні дані Ваших родичів (наприклад:  дати народження; прізвище; ім’я; хто батько; хто мати; дівоче прізвище матері; звідки родом; де мешкав(ла); в якій костельній книзі зберігається дана інформація; дата та номер запису про народження, хрещення, одруження або ж смерті; у деяких документах також зазначалась професія). Дані документи не розглядаються як докази приналежності Вас до польської нації, оскільки в них немає записів про про польську національність чи громадянство Вашого родича чи родичів. Такі документи можуть використовуються з мето підтвердження Ваших родинних зв’язків, у випадку  коли у Вас відсутні українські документи про народження, одруження, чи смерть.

А ось власне зображення деяких польських актів цивільного стану та костельних метрик:

Скорочена копія акту про народження413px-Akt_urodzenia_skrocony

                          

Повна копія акту про народження

424px-Akt_urodzenia_zupelny_1_z_2 427px-Akt_urodzenia_zupelny_2_z_2

Метрика народження (документ який видає костел)

metryka

Свідоцтво про народження видане на підставі метричних книг

(костельних книг про народження)

akt-urodzenia-lidia

Свідоцтво про хрещення

chrzest_jaroslaw

Метрика народження та хрещення

chrztu

Повний та скорочений акт про шлюб

n_akt_malzenstwo

                        Ось ще один вид повного акту про шлюб

msciwujewscy_akt_slubu

Скорочена копія акту про смерть

429px-Akt_zgonu_skrocony

Повна копія акту про смерть

405px-Akt_zgonu_zupelny_1_z_2 422px-Akt_zgonu_zupelny_2_z_2

Вищезазначені документи також можна використати в якості доказів при внесенні змін (поляк чи полька)  до актових записів цивільного стану, що проводиться в судовому порядку.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

80 Comments

 1. В якому нормативному акті може бути вказано, що з 1945 року в актових записах про народження, одруженя, смерть, вказувалася національність? Мій прадід помер у 1945 році, то чи може бути у його свідоцтві про смерть вказана національність чи це вже вказувалося після 1945 року, тобто починаючи з 1946? Чи починаючи з 1945? Дуже дякую за відповідь!

 2. Де мені звернутися за документами в Польщі!Мій дідо переїхав туда в 1944 і помер в 1996 році!Я хочу докумети про смерть і про національність!В мене є свідоцтво про народження батька але вони в посольстві не проходять бо копія а в ЗАГСІ ніяких документів нема більше!Треба тільки там шукати!Підскажіть куда звернутися щоб знайшли дані!Адрес свого діда де він жив і помер я маю!Дяую

   • Мені прийшли документи з Польщі що дідо жив там,працював і помер в 1997 році!Цих документів хватить?Підскажи Маряна?І ще є свідоцтво про народження батька де вписано що дід поляк!Але перший раз на співбесіді мені сказали що ще треба документи бо свідоцтво не підходить,тому що батько народився в 45 році а воно видане в 68 році!І це копія а в заксі нема документів і архіві тоже!Порадь щось?Дякую

 3. Доброго дня!
  В мене така ситуація. Я народилася у Польщі, батько – поляк, мама – українка. До 6-ти років проживала на території Польщі.
  Потім переїхала на Україну, де проживаю уже 19 років.
  Я хочу отримати громадянство Польщі і хотіла дізнатися з чого мені починати потрібно і куди звертатися і скільки це буде коштувати.
  Дякую!

    • При народжені Ви рахувалиль особою яка мала польське громадянство, оскільки Ви народились в Польщі і Вашим батьком був громадянин Польщі, це виникає з правила яке в польській юридичній термінології називається право крові – “zasada prawa krwi”.

     Тепер потрібно зконтактуватись з консульством в справі повернення польського громадянства – “Przywrócenie obywatelstwa polskiego”, потрібно в цій справі долучити докази того що Ви народились і жили в Польщі, а також що батько був громадянином Польщі. Ось інформація по поверненню громадянства на польській мові.

     Cudzoziemcy mogą starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego, jeśli w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed 1. stycznia 1999 roku. W tym celu cudzoziemiec zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych z właściwym wnioskiem.

     Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Polski składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula RP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

     Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego musi zawierać m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje o okolicznościach jego utraty, a także życiorys.

     Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dołącza się także:

     dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
     dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
     posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
     fotografię osoby objętej wnioskiem.
     Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

     Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

 4. Доброго дня!
  На тому тижні нарешті вдалось зателефонувати в консульство в Києві.
  Та працівник консульства чемно відправив мене на сайт для реєстраціі на співбесіду https://www.e-konsulat.gov.pl. Але зареєструватись там просто нереально, оскільки постійно видається “залізна інформатива” “Brak terminów do dnia 2015-10-29” щодня зранку перевіряю і нічого не змінюється…складається враження, що просто придумали як пригальмувати потік наших співвітчизників до Польщі 🙂 а яка Ваша думка?

  • Спростили процедуру;) 29.05 якомога раніше реєструйтесь, бо вже 30.05 місць скоріш за все не буде. Як невстигнете знову чекатимете 2 міс на вільні місця!!

   • Справа в тому, що система не дає можливості виконати реєстрацію, бо вже до 29 -го жовтня 2015 року немає вільних місць ))) Сподіваюсь в інших регіонах ситуація краща і людям пощастить !!!

    • Щось дуже довго. Напевно багато охочих є. Значить чекайте до вказаної дати реєстрації. Раз в тиждень дивіться чи нічого не змінилося. Також слідкуйте за оголошенями польською мовою на сайті консульства. В березні були виділили додаткові місця на співбесіди по Кп, можливо також дадуть їх.

 5. Добрий вечір, скажіть будь – ласка, а у радянських військових білетах 1950-х років, національність буде писати (військовий білет мого діда)?, але питання в іншому, як вписувалася графа національність, бралася до уваги національність батька чи матері у 1950-х роках (мій прадід в свідоцтві про народження дідового рідного брата вписаний по національності – поляк, а прабаба – українка), чи національність вписувалася зі слів призовника, яку він говорив таку і писали? Наскільки мені відомо, то національність до 1975 року (при видачі паспортів СССР вибирали на користь батька, а не матері, а з військовими білетами як там було???). Справа в тому, що я був на прийомі у консула, і довідки з архіву про те що дідо хрещенний в костелі і був римо – католиком є не достатньо через відсутність графи – національність, а запис лише про прадідову національність поляк є уже задалеко сказав консул. Мені ще відносно того військового білета відповіли, що записи про національність можуть бути в книгах реєстру призовників за 1952 рік тут на місці в Україні, а більше інформації про службу потрібно шукати уже в тій колишній державі СССР, де проходила служба і є чи була та військова частина, у моєму випадку аж в Росії.

  • Зазвичай національність писали чоловікам – по батькові, а жінкам – по матері. Така сама ситуація і по віросповіданню. Про-те бувало що національність записували і “зі слів”. Скоріш за все національність у військовому білеті була записана із опитувальної анкети яку заповнив Ваш родич. Кожен випадок є унікальним і тут важко вгадати що буде записано, потрібно перевіряти такі записи.

 6. Доброго вечора,я маю свідоцтво про народження батька,де вказано,що бабуся полька,а також (для певності)взяла повний витяг про народження батька у РАЦСі,бо у Львові майже у всіх тепер вимагають повні витяги,навіть за наявності свідоцтва про народження.Чи мені тепер потрібно записувати у вньосек два ці документи,чи вистачить витягу?Бо є різниця в записах в свідоцтві написано по батькові Войтківна,а у витязі Войтанівна.

  • Доброго дня. Витяги вимагають лише якщо немає основного документа або якщо цей документ дуже пошкоджений. У Вашому випадку Ви можете скористатись як з одного так і з іншого документу, а можете взагалі взяти їх обидва. Справа в тому, що в анкеті записується лише прізвище та ім’я Вашої бабусі. По-батькові її писати не потрібно, та анкетою не вимагається. “Войтківна та Войтанівна” консул поблажливо ставиться до таких неграмотних прекладів. Успіхів Вам на співбесіді.

 7. Знову ж таки про національність.

  Чи доводить виписка з архіву за 1902р. про одруження прадіда та прабаби (римо-католиків) те, що вони мають польску національність? Адже в той час національність не вказували. Чи я помиляюсь, і мені треба шукати інші документи? Якщо так, то які (свідоцтва про народження 1860-х років? такі взагалі були? Свідоцтва про смерть 1950х?). Дід і баба вже були українцями.

 8. Доброго дня! Мої бабця, прадід, прабабця жили на території Люблінського воєводства, але після переселення їх в Україну ніяких польських документів не збереглось. Підкажіть які документи можна отримати в гміні, де вони жили, щоб найкраще підійшли на Карту Поляка.

 9. доброго дня! поможіть будь ласка розібратися. в мене така ситуація: я знаю що мій дід був поляком так само як і його батько. знайшли записи яке це підтверджують, більше того брат і тато ( прадід мені) мого діда, були виїхали в польщу ….. но проблема тут в тому, що В першому свідоцтві про народження мого батька,були вписанні даннійого його обох батьків в тому числі і те шо його батько був поляком.
  Але в 1977році коли мій тато переробляв своє
  свідоцтво про народження по причині незареєстрованого шлюбу мого діда і бабці данні про його батька не були вписанні
  ( просто написанно імя батька).
  можливо витягнути з даних архіву стару метрику мого батька??? і чи дає це мені право на КП??!!!

 10. Доброго дня.Допоможіть,будь ласка.Я маю карту поляка з серпня 2008 року,моя дочка теж має карту поляка з 2008 року.Зараз в неї народилася дочка Єва.Це моя онучка,їй в лютому буде один рік.Чи можна онучці зробити карту поляка ? Якщо можна, то як це зробити ? Якщо ні,то як з нею можна виїхати до Польщі? Дякую

  • Також можна зробити і дитині. Оформляється заява, приїжають обидвоє батьків із дитиною на співбесіду, документи подаються ті самі що і мама дитини подавала+ свідоцтво про народження дитини+ свідоцтво про шлюб.

   • В законі про карту поляка я нічого не прочитав такого. Тільки перелік документів. Хтось отримував карту з таким документом? Чи ніхто не пробував?
    Дякую

    • Все вірно вказаний перелік документів, який можна використати для отримання Кп, проте також в законі вказано що потрібно довести що хтось із близьких був поляком або мав польське походження. Тобто такий документ доводить родинний зв’язок, проте не доводить що хтось був поляком чи мав громадянство, оскільки там немає ні слова про це. З такими документами люди отримували Кп, але окрім них у них були ще інші документи де зазначалось що в родині були чи є поляки. Просимо користувачів відписати хто отримав карту лише з одним таким документом. Гадаю усім буде цікаво.

 11. Доброго дня.Скажіть ,будь-ласка,у свідоцтві про одруження прадіда і прабабки уграфі релігія записано католики.Одружились 1919р,запис зроблений 1931р,Чиможе це бути основа для КП.Дякую!

 12. Доброго дня! У мене є оригінали паспортів Речі Посполитої, видані у 1927 році, прабабусі та прадідуся, проте у графі “jest obywatelem polskim…” порожньо, а також у графі місце народження прабабусі зазначено Росія. Які у мене шанси отримання карти поляка?

 13. Ще раз до Вас звертаюсь з таким питанням: чи можете мені допомогти з запитами в Польські архіви. Напишіть мені на ел. пошту скільки Ваші послуги будуть коштувати. (?)

 14. Доброго дня! Підскажіть будь-ласка порадою… Я у Львівському архіві взяла довідку у якій зазначено, що у 1945 році сім’я (голова родини…, члени родини…- моя бабця) була переселена у Львівську область із с. Олешичі Любачівського повіту Жешівського воєводства (Польща) у зв’язку з Угодою від 09.091944 р. між УРСР та Польським Комітетом національного визволення. При переселені ними було залишено господарське майно на суму 9.650 крб. Чи маю я право для отримання Карти поляка? Чи можливо треба ще якісь документи з польського архіву. І чи можу з таким документом, який в мене на руках, (якщо не вийде з картою поляка)- подавати на 5-ти річну візу, як написано на сайті http://lviv.mfa.gov.pl/uk/informacje_konsularne/wizy/ Мову і все решта вчу. Буду дуже вдячна за Вашу відповідь. Дякую!

  • Ви можете отримати довгострокові візи терміном на:
   а) 2 роки, в разі відсутності попередніх шенгенських віз;

   б) 5 років, в разі наявності щонайменше однієї шенгенської візи, яка використовувалась згідно із законами країни (країн) ЄС, яка використовувалась за призначенням.

   На Карту поляка переселенці не мають права, згідно Закону.

 15. Доброго дня. Мій дід в паспорті мав запис про польську національність (зі слів мого батька- його сина). Мій батько давно втратив своє свідоцтво про народження (1949рік) і архіви за ці роки не збереглися (він робив запит в Кам’янець-Подільський районний ДРАЦ) Дід мав роки життя 1910 та 1981. Народився і проживав в селі Колибаївка (до 1945 року – називалося Янчинці), Кам.-Подільського району, Хмельницької області. Допоможіть чи можливо якось довести польське походження, якщо на руках немає няких документів? Допоможіть будь-ласка!!!

  • візьміть повний витяг про реєстрацію актового запису про смерть діда. там може бути графа про національність, також зверніться в обл архів. Також зверніться у сільську раду та попросіть підняти погосподарську книгу за ті роки, там також була національність. Успіхів Вам

 16. Добрий день. Моєму синові 17 років і він хоче навчатися у Польщі. У нас є свідоцтво про шлюб його прабабусі і прадідуся, де вказано їх польську національність. У школі попросили документ, підтверджуючий його польске походженння через консульство. Скажіть, будь ласка, яка процедура отримання цього документу? У консульство додзвонитися не можливо і інформації про це ніде нема. Карту поляка він отримати поки не може, тому що нема 18 років. Дуже дякую.

  • Доброго дня. Така довідка (засвядченє о пльскім походзеню) видається консульством по місцю проживання вашої дитини. Для її отримання потрібно попередньо по телефону записатись на прийом в консульство. Дзвонити потрібно бузперестанку бажано зранку або в кінці робочого дня. Вам призначать дату зустрічі. В цей день потрібно прийти разом із документами що підтверджують особу та документами що доводять її польське походження. Згіно закону така довідка підлягає консульському збору в розмірі 30-35 Євро.
   Бажаємо успіхів Вам та Вашому сину.

   • Дуже дякую, вибачте ще питання: Я потрапила і мені по телефону відповіли, що потрібно пройти співбесіду з консулом, мене це дуже здивувало, бо мене спитали, на скільки він гарно розмовляє польською. Що цей документ називається мнєніє, і його також треба отримувати, як Карту поляка. Як мені правильно назвать цей документ, щоб мене зрозуміли?

    • консул в розумінні консульський працівник. Таку довідку видають в консульстві. Приходите у визначену дату. Підходите до охоронця. Кажете на польській мові що ви домовились про зустріч в справі довідки про польське походження. вас проводять до відповідного віконця. В віконці консульський працівник подивиться ваші документи що підтверджують родинний звязок та звязок із польською національністю, а потім вам видасть для заповнення формуляр про видачу такої довідки. Формуляр заповняти на польській мові потрібно, а особливо там є графа навіщо потрібна така довідка (тобто потрібно вказати в якому польському навчальному закладі людина навчається, коли початок і кінець навчання). Далі пані дає вам дані для проплати консульського збору. Ви проплачуєте 30-35 євро приностиете підтвердження та заповнений формуляр. пані його приймає через деякий час док буде готовий. Ви відповідно дзвонете питаєтесь чи не готова ваша довідка. коли готова забираєте її. Назви можуть звучати по різному. головне суть про польське походження. Чи це буде документ децизя чи засвядченє о польскім походзеніу немає значення. І ще одне, оскільки Ви клопочетись про такий документ то повинні вміти гарно говорити по польськи.

 17. Доброго дня! У моєму свідоцтві про народження вказана національність батька – поляк. Чи є це достатньою підставою для отримання Карти поляка? Дякую.

  • Добрий день маю odpis skrocony aktu urodzenia бабулі,нового зразка 2013р, але там не пише національності і маю wypis z aktu urodzenia wydany na zasadzie ksiag stanu cywilnego za rok 1928r чи маю праву на отримання карти поляка або підкажіть які ще необхідно документи для отримання, дякую!

   • У Ваших документах не має записів про польське громадянство, а також про національність, окрім цього консульства вимагають приносити на співбесіду повні витяги про народження чи одруження, а не скорочений – odpis skrocony aktu urodzenia. Зверніться в РАЦС та обл архів та повідомте їх що саме хочете найти стосовно своїх родичів. При цьому Ви повинні володіти потріною для пошуку інфою. У разі відсутності інших документів всерівно спробуйте з тим що зараз маєте, якщо суперово знаєте мову, то може і пройти. У всякому випадку повідомте нас як все закінчилось.

 18. Доброго дня, шановний адміне!
  Скажіть будьласка чи є шанси на отримання Карти Поляка у випадку якщо з документів є лише списки католицької релігійної громади, в яких зазначена сім’я діда. Але як ви розумієте, запису про національність такий документ не містить. Документи датовані 26-29 рр. (І дід і бабця зі сторони батька в мене поляки, але в усіх документах що видані після війни вони занначені українцями, оскільки боялися репресій)
  Минулого року я досить довго займався пошуками документів у архівах, залучив досвідченого експерта, але поки що не вдалося знайти документів з чітким вказанням національності родичів. Зараз шукаємо документи про шлюб братів чи сесетр діда, тож хотів також запитати, чи є можливим довести польскість шляхом таких документів?
  Дякую.

 19. доброго дня! чи зможу я отримати карту поляка ящо моя мама , баба , прадід і прабаба були поляками .По мамі ніяких документів не збереглося так як архів був спалений під час другої світової тільки свідоцтво про смерть. по бабі і прабабі є тільки сповідальні книги католицького костелу за 1903 та 1907 де вказана вся родина з дітьми про національність ні слова ! вони проживали в селі Ляхів Володимирського повіту.
  чи зможу я подати документи і чи приймуть у консульстві відновлені актові записи на карту поляка якщо у судовому порядку відновлю актові записи по мамі де буде вказано національність і батьки і рік народження.
  другий варіант в моєї жінки тато служив в польській армії є фотографія підтвердження з варшавського військового архіву(документ)чи зможе отримати КП її дочка і внуки.

  • Доброго дня. 1) Звичайно можете, якщо документально доведете свій зв’язок хоча б з одним із вказаних родичів і буде хоча б 1 документ, в якому хтось із них буде записаний поляком чи полькою по національності. Після 1945 року до 1996 року при реєстрації смерті в ЗАГСах записували національність, так само записували національність при реєстрації шлюбу, та при реєстрації народження (записували національність батьків). Можете отримати в РАЦСі такі повні витяги про народження, одруження чи смерть Ваших родичів. В консульстві приймають документи як радянські, так і українські та польські, головне документально довести, що хтось у Вашій родині мав (має) польську національність. В суд іти у Вас покищо немає з чим, документів явно замало. Якщо хтось з адвокатів Вам пообіцяє допомогти, то це лише обіцянки, а на практиці суд відмовить у задоволенні позову за недоведеності обставин на які посилається позивач (особливо стосовно національності). Гроші на адвоката буде марно потрачено.
   2) Дружина може отримати КП, якщо має документальні підтвердження польського громадянства чи національності свого батька. Самої фотографії замало. Якщо є документ про службу у польському війську, то можна попробувати консулу словесно довести що її дідусь мав польське громадянство(оскільки служив у польській арміїї). Діти та онути можуть отримати КП на підставі КП їх матері.

   Підсумовуючи вищенаведене, потрібно зазначити що Вам потрібно документально довести свій родинний зв’язок із одним із вищеперерахованих родичів (наприклад по матері потрібно відновити Ваше свідоцтво(повний витяг) про народження, свідоцво(повний витяг) про шлюб матері, свідоцтво(повний витяг) про народження матері). Також потрібно найти хоча б один документ де буде зазначено польську національність одного із цих родичів.
   В обласному архіві можуть зберігатись костельні книги із записами про народження, шлюб чи смерть. Також як зазначалось вище така інформація (+ інформація про національність) може бути в РАЦСі. Якщо там Ви не знайдете цієї інформації, тоді досить імовірно, що вона зберігається в Польщі.

   З запитами в Польські архіви ми можемо допомогти за винагороду. Також за наявності необхідних доказів надаєм юридичну допомогу у справах про внесення змін до актових записів.

   • доброго дня ! моя мама може отримати карту поляка якщо її дід служив у війську польському є фото у польському мундирі і є офіійний документ який підтверджує шо дійсно він там служив ! ми звонили у консульство сказали що може отримати але її діти не можуть від мами отримати !Чому так ?? чому я не можу отримати карту поляка якщо мама моя має?

    • Доброго дня. Дійсно зараз у Вас відсутнє таке право. Закон про Кп говорить що потрібно мати документальне підтвердження польського походження чи громадянства матері; батька; діда або баби; або обидвох і прадіда та прабаби. Сьогодні у Вашої мами є таке право + документи. Після того, як отримає Кп один із батьків, Кп мають право отримати і їх діти, що передбачено законом про Кп.
     Можливо Ви консула не так зрозуміли.

 20. Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Мій Прадідусь і Прабабуся були поляками. Є свідоцтво бабусі в якому зазначено національність її батьків: поляк, полька.
  Співставивши весь ланцюг свідоцтв про народження пропадає зв’язок, бо у моєї бабусі у свідоцтві мого батька інше прізвище. Відповідно не можу прив’язати себе до свідоцтва бабусі. Свідоцтва про одруження мого дідуся і бабусі немає. Шукали в архівах двох РАГСів. Як довести зміну прізвища? В які архіви можна звернутись?

  • Де і коли Ваша бабуся виходила заміж? Як правило такі дані можуть бути в РАГСІ по місцю одруження, діючому костелі, обласному архіві, або архівах Польщі. Якщо в українських інституціях не має таких даних, то ми можемо підготувати Вам необхідні запити в архівні установи Польщі. У такому разі 90 відсотків що ці дані зберігаються в архівах Польщі, якщо звичайно вони не були знищеними під час війни. Якщо бабця одружувалась до війни, то можливо у післявоєнні роки вона відновлювала (або міняла) свідоцтво про одруження (з польського на радянське). Дуже багато випадків видачі таких повторних свідоцтв у 1945-1960 роках.

   • Дякую за відповідь! Є ще таке питання. Є свідоцтво УРСР мого батька там зазначено, що його мати (моя бабуся) за національністю українка. Хоча у свідоцтві УРСР бабусі її батьки(мої прадідусь і прабабуся) зазначені поляк і полька. По місцю народження бабусі у 2006 році моїй сестрі видали довідку підвердження за підписами двох свідків-односельчан того року народження що і бабуся, що вона за національністю полька і затвердили печаткою сільської ради. В мене б не виникало проблем якщо б було свідоцтво про одруження бабусі і діда, але воно було втрачене в архівах і я не можу привязати себе до прабабусі і прадідуся. Адже свідоцтво про одруження це єдиний документ який свідчив про зміну прізвища бабусі Питання чи можуть моєму батькові видати повторне свідоцтво про народженн в якому на основі виданої довідки сільської ради зазначити національність його матері(моєї бабусі) полька?

    • Ні. Буде відмова РАЦСу у внесенні змін до актового запису про народження. Таку відмову можна буде оскаржувати в судовому порядку. Проте для суду потрібно буде представити свідоцтво про одруження діда та бабці (його потрібно знайти, щоб довести зміну її прізвища). Ми займаємось таким типом судових справ. Але дешевше буде найти свідоцтво про одруження Вашої бабусі.

     Також національність могла бути зазначена у свідоцтві про смерть якщо прабабуся та прадідусь померли в період з 1945-1996р на території УРСР чи України.

 21. Мої прадід та прабабця були поляками, про це свідчить свідоцтво про народження бабці, яка народиллась в Кременців 1919 році. Свідоцтво про народження видане УРСР в 1951році. Чи можу я подати документи на Карту Поляка?

 22. Доброго дня

  є запис про хрещення бабці в костелі але немає там графи національність
  є свідоцтво про одруження в костелі прадіда і прабабці, де записано що вони римо-католики, але немає графи національність,
  маю навіть копію метричної книги про народження прабабці але і там немає запису національності, тільки віровизнання – римо-католик
  автентичних документів не збереглось…
  підкажіть, будьте добрі, які ще записи чи документи можна пошукати в архівах, де за часів ІІ Речі Посполитої вказувалась національність, або громадянство польське
  Можливо ви можете допомогти з пошуками?
  дякую

  • Доброго дня. Можу допомогти лише якщо прадідусь та прабабуся після війни залишились жити в Польщі. Можете в РАЦСі перевірити актові записи про смерть вищевказаних осіб. Можливо хтось із них був записаний по національності, так як Вам треба.

   • Після війни вони не переселялись в Польщу, проживали в рідному селі, Тернопільська область. В радянських документах в графах національність або прочерки або записи що українці. Підкажіть де можна проконсультуватись на рахунок внесення змін в акти цивільного стану в суді, і на скільки це реально? Чи є прецеденти?

    • Так у нашій практиці є такі прецеденти. У Вас документи видані костелом, Варшавським РАЦСом чи Тернопільським архівом? Бабця чи Ви відвідує костел? Бабця ще може відвідувати державні установи? Брати чи сестри бабці як записані по національності? Ще раз наголошую В РАЦСі перевіритте актові записи про смерть вищевказаних осіб.

     P-s. Потрібно хоча б один документ, де б було зазначено що хтось у родині був поляком (що б було від чого відштовхуватись у суді). З Вашими док. 20 – 25 відсотків, що справа буде позитивно вирішена.

     • Свідоцтво про одруження – Варшавським РАЦСом, про народження Варшавським архівом. Бабця відвідувала костел поки такий функціював до 1949 року. На жаль її вже немає в живих. Записи про смерть її батьків обов’язково перевірю.

      В яких ще архівних документах можливий запис національності: дані переписів населення? дані про власників будинків, господарств? платників податків? особові справи школярів?…
      Вам зустрічалось щось подібне в архівах?

      • післявоєнний перепис населення (на тер Польщі)- в польських архівах, господарські книги в сільських – селищних радах, про освіту в Львівському Держ істор архіві. За податки перший раз чую.

       • а як на рахунок списків виборців? де ще могла вказуватись національність?

       • Там не має графи національність. Там зазначались лише прізвище та ім’я, вулиця, будинок, релігія та інколи і професія. Все залежить наскільки ви вмієте говорити та переконувати по польськи, тобто оскільки було виборче право, то і було громадянство. Можливо Вам щось підкажуть наші відвідувачі

 23. Доброго дня!
  Підкажіть, якщо моя бабця народилася на території теперішньої Польщі, Холмський повіт, але в свідоцтві про народження національність українка, дід також українець, але служив у війську польському близько 10 років, при таких умовах можна подавати на карту поляка чи не варто?

  • Доброго дня! Спробувати можете. Але скоріш за все ваш дідусь та бабуся були українцями та щей переселенцями – pепатріантами, а закон “Про Карту поляка” забороняє отримання Kарти поляка репатрійованими особами. Щодо дітей репатрійованих та їх онуків, такої чіткої заборони не вказано в даному Законі. Все також залежить які польські документи у вас збереглись (свідоцтва про народження, довуд особісти, ксьонжечка войськова і т.д.). Чим більше автентичних – польських документів тим більше шансів.

Leave a Reply