Порядок заміни українського посвідчення водія на польське

Згідно законодавства Польщі, якщо іноземець більше 6 місяців на рік безперервно проживає на території Польщі, а також здійснює керування транспортним засобом на її території, то він зобов’язаний отримати польське посвідчення водія (Prawo Jazdy).

Тривалість перебування іноземця в Польщі може перевірити представник дорожньої поліції, внісши паспортні дані в пошукову систему бортового комп’ютера патрульного автомобіля. Представнику дорожньої поліції миттєво буде висвітлена інформація про дату перетину польського кордону іноземцем, місце і час його прописки, місце і час оформлення Карти перебування (Karta Pobytu), інформація стосовно придбання ним автомобіля, та ін., тобто не важко буде вирахувати 6 місяців перебування у Польщі.

При постійному проживанні іноземця у Польщі українське посвідчення водія доцільно поміняти на польське з тих міркувань, що при настанні дорожньо-транспортної пригоди чи нещасного випадку, іноземець автоматично буде рахуватися винуватцем такого інциденту (навіть якщо він був правим), оскільки не мав відповідного права на керування транспортними засобами на території Польщі, тобто незаконно керував т.з. на території Польщі (більше 6 місяців із національним посвідченням водія).

Також потрібно пам’ятати що польське посвідчення водія дійсне на території усього Європейського Союзу, України та ряду інших держав.

Сьогодні для громадян України існує можливість поміняти національне водійське посвідчення на польське без необхідності підтвердження кваліфікації (тобто не потрібно здавати іспити).

Де ж можна поміняти національне посвідчення водія на польське?

Іноземцю з проханням про заміну національного посвідчення водія на польське потрібно звернутись у Відділ обліку транспортних засобів і водіїв управління міста/ґміни по місцю прописки (Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców URZĄDU MIASTA/GMINY).

Необхідні документи:

I. Заява про заміну посвідчення водія чи дозволу на керування транспортним засобом.

II. Додатки до заяви:

1.     Чітка, рівномірно освітлена, актуальна фотографія розміром 3,5 x 4,5 cм, на якій особа зображена без головного убору і темних окулярів з позиції лівого напівпрофілю (так щоб було видно ліве вухо); особи з уродженими чи набутими фізичними вадами можуть подати фото з темним окулярами, a особа яка носить головний убір з релігійних чи традиційних міркувань – свою фотографію із головним убором, при умові що така ж сама фотографія, знаходиться в документі, що підтверджує особу такого іноземця;

2.     Ксерокопія національного посвідчення водія;

3.    Переклад національного посвідчення водія на польську мову, виконаний присяжним перекладачем чи відповідним консулом Республіки Польща по місцю реєстрації іноземця на Україні. Ця вимога не стосується національних посвідчень водія виданих державами членами Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держав членів Європейської асоціації вільної торгівлі, а також стороною домовленості про Європейську економічну зону. Список присяжних перекладачів розміщений на сайті http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html. Щоб обрати присяжного перекладача Вам необхідно вибрати воєводство, у якому Ви збираєтесь здійснити дану процедуру, а також мову з якої потрібний переклад;

4.     Підтвердження здійснення оплати за видачу (заміну) посвідчення водія та реєстраційної оплати;

5.     Документ, що підтверджує особу заявника – закордонний паспорт;

6.  Ксерокопія карти побиту,  візи, довідки про навчання в Польщі протягом не менше як 6 місяців або іншого документу, який підтверджує право довготривалого перебування іноземця на території Польщі.

Зауважте, що заміна національного посвідчення водія на польське, можливе лише якщо іноземець законно перебуває на території Польщі в особистих або професійних інтересах, щонайменше 185 днів впродовж кожного календарного року, або якщо іноземець представить довідку про те, що він навчається в Польщі щонайменше 6 місяців.

Порядок оплати:

Усі оплати по заміні посвідчень водія можна здійснити шляхом грошового переказу на банківський рахунок відповідного управління міста/ґміни по місцю реєстрації іноземця в Польщі (наприклад на почті, в банку) або без додаткових оплат безпосередньо в касах управління міста/ґміни.

Банківські реквізити для здійснення оплати можна знайти на Інтернет сторінці конкретного управління міста/ґміни, по місцю реєстрації іноземця в Польщі.

Оплата за видачу (заміну) водійських прав становить 100 zł + 0,50 zł (реєстраційна оплата).

Оплата за видачу довіреності на отримання водійських прав – 17 zł (за винятком наділення таким правом другого з подружжя, брата чи сестри, або коли власник водійських прав звільнений від таких оплат).

Термін розгляду заяви та виготовлення посвідчення водія:

1.     14 днів – розглядається заява про заміну польських посвідчень водія старого зразка, а також посвідчень водія виданих державами членами Європейського Союзу, Швейцарської конфедерації або державами членами Європейської асоціації вільної торгівлі, а також сторонами домовленості про Європейську економічну зону,

2.     у інших випадках – заява розглядається 14 днів з моменту отримання від компетентного закордонного органу відповіді з підтвердженням інформації розміщеної на національному посвідченні водія – іноземця.

Інформацію про те, чи водійське посвідчення можна вже отримати на руки, можна переглянути на інтернет-сторінці : www.kierowca.pwpw.pl.

Інформація про процедуру заміни посвідчення водія та заява доступна:
  1. У Відділі обліку транспортних засобів і водіїв управління міста/ґміни

  2. На інтернет-сторінках управління міста/гміни або на інтернет-сторінці Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/

Інша важлива інформація:

Комплект документів про заміну національного посвідчення водія можна вислати за посередництвом пошти на адрес управління міста/ґміни.

Нове посвідчення водія видається уповноваженій особі в залежності від зазначеного в заяві способу отримання:

a) за посередництвом пошти – за виключенням випадків, коли умовою отримання нового документу є повернення попереднього посвідчення водія;

b) безпосередньо заявником – після повернення попереднього посвідчення водія.

Особа, яка має довіреність від заявника може забрати водійське посвідчення після пред’явлення документу, що підтверджує її особу та лише після повернення попередніх водійських прав заявника.

У випадку зміни водійського посвідчення виданого державою, яка не зазначена у Віденській Конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968 року додатковою умовою отримання польського водійського посвідчення є здача теоретичної частини державного екзамену.

Національне водійське посвідчення на підставі, якого видається польський документ, вилучається і терміново висилається до відповідного органу держави, яка видала дане посвідчення. При цьому в такий орган повідомляється інформація про причину видання польського посвідчення водія.

Посвідчення водія з відкритими категоріями:

– AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – видаються на 15 років (цей період може бути зменшений згідно з медичним висновком);

– C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – видаються на 5 років (цей період може бути зменшений згідно з медичним висновком, або  заключенням від психіатра).

УВАГА!

  1. Водій може мати лише одне дійсне посвідчення водія. Закордонне посвідчення водія, на підставі якого були видані польські права, вилучається органом, що видає даний документ, після чого направляється в український орган, який видав національне посвідчення, для подальшого знищення згідно встановленої процедури.

  2. Закордонне водійське посвідчення дійсне протягом 6 місяців від дати отримання карти постійного або тимчасового перебування на території РП.

Як знову отримати українське посвідчення водія?

Можна обміняти польське посвідчення водія на українське, згідно із встановленою в Україні процедурою.

Правова підстава:

1.     Art. 14 i art. 124 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. – w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

3.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. – w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973).

4.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

5.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).

6.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. – w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!