Що таке PESEL, і як його отримати?

Рано чи пізно іноземець, який перебуває на території Польщі впродовж тривалого терміну стикається з необхідністю отримання номеру PESEL – аналогу українського ідентифікаційного номеру. PESEL – це абревіатура від назви «Powszechny Elektroniczny System Ewidencj i Ludności», тобто «Загальна електронна система обліку населення». PESEL потрібен при відкритті банківського рахунку, навчанні у вузі, отриманні рецепту у лікаря, лікуванні і т.д.

Номер PESEL – являє собою одинадцятизначний цифровий номер, під яким фізичну особу зареєстровано у вищевказаній системі. У системі PESEL зберігаються особисті дані кожної зареєстрованої особи, такі як: особистий номер, дата народження, імена, прізвища, імена батьків, дівоче прізвище матері, стать, громадянство, сімейний стан, дані чоловіка (жінки), номер посвідчення (паспорту) особи, карти перебування і т.п.

Номер PESEL складається з 11 цифр, наприклад:

5       4       1       2       1       4       1       2       3       4       5

де,

номери 1–2 – це останні цифри року народження (1954 рік)

номери 3–4 – це цифри місяця народження ( місяць грудень)

номери 5–6 – це цифри дня народження (14 число)

номери 7–10 – це порядковий номер з позначенням статті (1234) . Остання цифра – 4- це жіноча стать.

номер 11 – це контрольне число (5)

Які умови отримання номеру PESEL?

Для того щоб отримати номер PESEL  іноземець повинен перебувати на території Польщі у рамках постійного або тимчасового проживання протягом періоду, що перевищує три місяці, або офіційно працевлаштуватись.

Отримати номер PESEL можна двома шляхами:

1.     Іноземець може звернутися до управління міста чи гміни, з метою прописки (zameldowanie) в Польщі, на період що триватиме понад 3 місяці. В такому випадку це управління міста чи гміни автоматично розпочинає процедуру присвоєння номера PESEL, без додаткової заяви іноземця. Приблизно через місяць іноземець отримає номер PESEL.

2.     Якщо іноземець не скористається вищезгаданим способом, то клопотатися про присвоєння йому номера PESEL може платник страхових внесків, тобто, як правило, – його роботодавець. Така процедура здійснюється безпосередньо у Департаменті розвитку реєстрів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (Departament Ewidencji Państwowych MSW) з використанням відповідного бланка. Платник страхових внесків (роботодавець) подає до Департаменту заповнений бланк заяви про присвоєння номера PESEL та ксерокопію карти проживання іноземця або ксерокопію закордонного паспорта іноземця з дійсною візою. Присвоєння номеру PESEL в цьому випадку є безплатним Приблизно через 3 тижні іноземець отримає номер PESEL.

Ось так виглядає бланк заяви про присвоєння номеру  – PESEL https://msw.gov.pl/download/1/17209/wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL.pdf

Зверніть увагу, що відсутність номера PESEL може призвести до ситуації, коли до іноземця, будуть ставитися як до неіснуючої особи, внаслідок чого іноземець не зможе скористатись деякими побутовими та дуже необхідними правами, як наприклад право на часткове або повне відшкодування Республікою Польщею вартості ліків (на рецепті повинен бути вказаний номер PESEL), та багато інших.

Правова підстава:

1.     Ustawa z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm., Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1593, Dz. U. z 2011r. Nr 204, poz. 1195, Dz. U. z 2012r. Nr 161);

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298);

3.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 ze zm.).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!