Порядок отримання ідентифікаційного номера платника податків NIP

Для провадження господарської діяльності на території Польщі кожен суб’єкт господарювання повинен мати номер NIP, який присвоюється лише один раз. Суб’єктами господарювання у РП є:

фізичні особи, які займаються господарською діяльністю

юридичні особи, які займаються господарською діяльністю;

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх господарської діяльності.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – ідентифікаційний номер платника податків – десятизначний цифровий номер, який присвоюється платнику податків. 

Номер NIP складається з 10 цифр, наприклад:

1        2        3        4        5        6        3        2        1      8

де,

перші ри цифри – це номер податкової інспекції, яка видала номер NIP

десята цифра – це контрольне число, яке розраховується наступним чином:

1.     множимо кожну з дев’яти цифр, відповідно, по черговості на наступні цифри  6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

2.     сумуємо результат множення усіх дев’яти цифр;

3.     вираховуємо залишок від ділення на число 11 (по модулю) і отримуємо контрольну цифру;

NIP генерується таким чином, щоб результат цього поділу не дорівнював числу 10.

Наприклад:

 

Цифри NIP з1 по 9

Контрольна цифра 10

Сума

Модуль 11

NIP

1

2

3

4

5

6

3

2

1

8

 

 

Порядковий множник

6

5

7

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Крок 1

6

10

21

8

15

24

15

12

7

 

 

 

Крок 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Крок 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

 Існують два види NIP номерів:

NIP-7 – це ідентифікаційний номер фізичної особи, яка провадить господарську діяльність;

NIP-2 – це ідентифікаційний номер юридичної та неюридичної осіб, які провадять господарську діяльність.

Процедура подачі заявки на присвоєння NIP-7 i NIP-2:

Для отримання NIP кодів необхідно звернутися із заявою до податкового управління міста (Urzęd Skarbowy), на території якого суб’єкт здійснює господарську діяльності.

Формуляри заяв для присвоєння NIP-7 i NIP-2 можна отримати:

1.     у відділі обслуги клієнтів податкового управління;

2.     в управлінні міста/гміни;

3.     в господарських судах;

на Інтернет-сторінках

4.     Міністерства фінансів (Ministerstwo Finansow)

5.     Міністерства економіки (Ministerstwo Gospodarki).

Додаткові документи, які необхідні для присвоєння NIP-7 i NIP-2

а) інформація про банківські рахунки (NIP-B)

б) інформація про місця провадження господарської діяльності (NIP-C)

Додаткові документи, які необхідні для присвоєння NIP-2

а) інформація про всі структурні одиниці суб’єкта господарювання, які підлягають обов’язковому обліку (NIP-2/A)

б) інформація про співвласників або власників (NIP-D)

Вимоги до подання документів:

1.     Заява для NIP-7 – заповнений бланк у паперовій формі необхідно подати до начальника податкового управління.

2.     Заява для NIP-2:

2.1.юридичні особи та неюридичні установи, які внесені до Реєстру підприємств KRS (державний судовий реєстр суб’єктів господарської діяльності) – бланк NIP-2 є додатком до заяви про внесення до KRS господарського суду;

2.2.інші юридичні особи і та неюридичні установи – заповнений бланк у паперовій формі  необхідно подати до начальника податкового управління.

Заяви для присвоєння NIP-2 і NIP-7 подаються особисто або за посередництвом уповноваженої особи. У випадку подання заяви уповноваженою особою необхідно мати оригінал уповноваження на подачу заяви або засвідчена управлінням копія уповноваження.

Оплати:

Присвоєння номерів NIP-2 і NIP-7 здійснюється на безплатній основі.

У випадку завірення копії уповноваження на подачу заяви необхідно сплатити 17 zł в касу управління або переказати кошти на його рахунок.

Терміни виконання:

Для фізичних осіб підтвердження про присвоєння NIP видається не пізніше наступного робочого дня від дня подання заяви. Для інших заявників – протягом 14 робочих днів.

Правова підстава:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.)-

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012, poz.1282 )-

3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników płatników (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 )-

4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2007, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)-

5. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765.).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!