Національний рейтинг університетів Польщі Perspektywy-2013

Рейтинг вищих навчальних закладів Польщі щорічно складається незалежним освітнім фондом Перспективи та публікується у щомісячнику «Перспективи» («Perspektywy»). 

Рейтинг Фонду Перспективи складається з наступних рейтингів:

·        рейтинг академічних університетів;

·        рейтинг приватних інститутів, що готують студентів за магістерськими програми;

·        рейтинг приватних вишів, що готують за бакалаврськими (інженерними) програмами;

·        рейтинг державних професійних училищ.

З метою забезпечення проведення належним чином процедури рейтингування з дотриманням необхідних процедур було створено Наглядову Раду (Kapituła), що складається із колишніх ректорів університетів, представників роботодавців та впливових громадських організацій.

Визначення найкращих учбових закладів проводять за наступними критеріями оцінки: престиж, інноваційність, науковий потенціал, наукова ефективність, умови навчання, інтерноаціоналізація. 100 пунктів позначає найкращий результат оцінюваного критерію.

Оцінку критерію престиж проводять за наступними пунками: репутація у роботодавців; оцінка вузу академічними кадрами вузу; міжнародне визнання; кількість переможців та фіналістів Олімпіад, які обрали даний вуз. Даний критерій формує 25% суми загального рейтингу вузу.

Оцінку критерію інноваційність проводять за наступними пунками: кількість патентів на інтелектуальну власність, винаходи та ліцензій; реалізація проектів в рамках програм ЄС. Даний критерій формує 5% суми загального рейтингу вузу.

Оцінку критерію потенціал науковий проводять за наступними пунками: число працівників із захищеними кандидатськими та докторськими дисертаціями; число працівників з найвищою кваліфікацією; акредитація вузу. Даний критерій формує 15% суми загального рейтингу вузу.

Оцінку критерію наукова ефективність проводять за наступними пунками: розвиток власних кадрів; право вузу присуджувати наукові ступені; ефективність пошуку зовнішніх джерел фінансування на дослідження; кількість публікацій, індекс цитування, індекс Гірша, участь вузу в рамках 7 проекту ЄС; докторальні програми. Даний критерій формує 30% суми загального рейтингу вузу.

Оцінку критерію умови навчання проводять за наступними пунками: наявність каталогів електронних видань; наявність каталогів друкованих видань; оснащення бібліотеки; можливість розвитку наукових інтересів; спортивні досягнення. Даний критерій формує 10% суми загального рейтингу вузу.

Оцінку критерію інтерноаціоналізація проводять за наступними пунками: наявність програм навчань, що викладаються іноземними мовами; кількість студентів, які навчаються іноземними мовами; кількість студентів, приїжджаючих у вуз в рамках програми міжнародного обміну; кількість студентів, виїжджаючихз вузу в рамках програми міжнародного обміну; кількість іноземних студентів; іноземний викладацький персонал; багатонаціональність студентського середовища. Даний критерій формує 15% суми загального рейтингу вузу.

Рейтинг кращих академічних ВНЗ Польщі

 

Nazwa szkoły

WSK.

Prestiż
25%

Innowa
cyjność
5%

Poten
cjał
nauk.
15%

Efekty
wność
naukowa
30%

Warunki
studio
wania
10%

Umiędzy
narodo
wienie
15%

1

Uniwersytet Jagielloński

100

100

59.17

96.36

100

77.89

56.46

2

Uniwersytet Warszawski

99.92

96.90

72.46

100

91.29

73.47

72.79

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

80.08

65.88

52.92

93.73

75.13

66.75

62.21

4

Politechnika Warszawska

79.00

67.93

90.07

82.50

76.63

57.05

54.07

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

74.40

62.38

92.50

86.39

69.82

51.94

46.90

6

Politechnika Wrocławska

73.35

58.46

100

84.56

64.70

48.97

59.88

7

Uniwersytet Wrocławski

72.31

55.48

39.50

89.88

77.39

59.05

46.27

8

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

67.49

24.79

35.16

87.34

82.21

93.53

56.17

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

66.06

47.49

51.02

81.44

84.95

55.81

17.86

10

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

65.98

50.60

30.21

96.83

51.28

50.33

64.15

11

Warszawski Uniwersytet Medyczny

64.80

38.87

42.67

70.17

78.08

82.78

38.37

12

Gdański Uniwersytet Medyczny

64.69

25.87

25.29

85.17

81.31

85.93

48.66

13

Politechnika Łódzka

63.79

41.44

81.01

77.36

63.66

53.32

50.47

14

Uniwersytet Gdański

63.01

38.17

54.87

80.43

76.62

63.38

28.39

15

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

60.88

31.18

27.76

83.61

50.40

42.59

100

16

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

60.76

30.13

33.94

84.88

76.19

86.61

18.05

17

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

60.57

32.14

47.54

72.38

55.55

100

48.74

18

Politechnika Śląska w Gliwicach

59.94

50.81

71.61

73.01

58.26

52.08

22.12

19

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

59.33

23.73

17.20

90.42

79.92

78.44

22.81

20

Uniwersytet Śląski w Katowicach

59.30

36.44

64.01

86.02

68.35

60.42

14.50

21

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

59.10

43.65

32.83

84.69

59.57

49.56

33.73

22

Politechnika Poznańska

58.76

49.71

84.68

73.30

52.80

48.30

24.17

23

Uniwersytet Łódzki

58.74

37.11

52.05

81.48

62.07

53.70

35.58

24

Politechnika Gdańska

57.02

32.87

70.61

77.72

65.91

41.01

32.68

25

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

56.78

46.54

39.28

71.80

58.15

52.37

24.83

26

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

56.76

17.29

15.89

81.36

88.77

69.70

22.92

27

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

56.37

10.10

26.18

77.13

77.36

77.90

52.63

28

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

54.42

36.78

15.29

76.76

64.10

57.96

20.32

29

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

54.24

38.91

61.62

70.55

50.93

55.21

29.60

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

53.76

40.86

56.36

70.90

57.61

57.95

9.31

31

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

51.30

6.80

30.36

70.66

89.33

49.89

32.43

32

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

50.34

26.11

77.82

79.18

55.50

49.73

13.04

33

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

50.23

36.35

29.13

73.34

58.89

46.56

10.16

34

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

49.27

28.86

20.45

76.63

70.12

37.53

7.43

35

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

48.86

28.27

37.46

76.41

65.04

44.87

3.37

36

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

48.46

29.40

33.16

74.91

62.44

41.85

8.45

37

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

47.91

32.43

38.35

79.31

39.82

42.60

30.41

38

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

46.59

7.50

2.36

83.91

83.48

49.42

4.99

39

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

44.40

32.66

46.38

63.96

38.69

45.22

21.73

40

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

43.09

29.42

11.33

74.96

36.42

37.21

31.00

41

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

42.95

12.17

73.76

67.81

56.22

56.04

5.53

42

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

42.92

26.60

29.80

78.46

29.64

51.33

26.72

43

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

42.26

20.25

16.34

88.49

45.62

30.68

17.32

44

Politechnika Częstochowska

42.05

20.58

39.33

64.27

56.22

38.48

10.48

45

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

40.56

17.16

24.24

59.57

59.69

39.44

13.02

46

Politechnika Opolska

39.44

18.33

51.77

68.71

39.10

40.75

17.21

47

Uniwersytet Opolski

39.25

23.70

23.46

71.12

40.70

39.06

9.69

48

Uniwersytet w Białymstoku

39.22

15.49

52.37

59.54

50.22

37.79

15.50

49

Uniwersytet Szczeciński

38.75

19.95

39.81

62.23

37.83

48.37

17.67

50

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

38.58

22.58

69.36

60.26

43.00

29.48

6.44

51

Politechnika Lubelska

37.63

14.39

95.16

56.58

38.09

34.54

18.87

52

Uniwersytet Rzeszowski

36.86

21.08

66.34

47.07

38.24

42.87

13.85

53

Politechnika Białostocka

36.69

21.96

51.41

57.13

33.64

37.67

16.47

54

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

36.52

15.53

57.26

65.87

36.88

43.04

7.84

55

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

35.66

19.82

22.00

78.10

28.05

24.99

20.39

56

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

35.21

17.53

70.64

62.80

35.83

30.39

4.45

57

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

35.11

5.23

6.51

60.17

67.55

25.97

6.85

58

Uniwersytet Zielonogórski

35.01

18.83

26.46

62.16

35.81

43.63

7.70

59

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

34.68

16.32

45.83

56.28

44.34

31.35

5.04

60

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

34.50

20.24

34.23

56.23

36.32

36.16

9.89

61

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

34.31

5.99

13.27

73.83

48.43

38.83

5.28

62

Politechnika Koszalińska

32.60

18.03

36.52

63.90

30.53

31.72

6.07

63

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

32.55

9.76

16.30

62.06

36.34

48.71

11.79

64

Społeczna Akademia Nauk (d. SWSPiZ)

31.92

9.13

37.13

47.15

36.97

34.99

28.26

65

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

31.68

9.46

9.14

64.44

35.88

46.91

8.75

66

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

30.47

15.22

18.91

49.47

29.40

43.29

15.69

67

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

30.34

18.34

23.15

56.94

25.54

42.91

4.13

68

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

29.51

15.63

26.46

53.22

26.48

41.41

7.61

69

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

28.91

9.77

28.46

61.13

36.56

23.62

2.56

70

Akademia Pomorska w Słupsku

28.89

15.02

27.25

50.40

23.67

50.68

5.99

71

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR)

28.35

13.92

21.52

59.85

24.03

38.03

4.77

72

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

27.46

4.98

4.89

57.11

30.02

44.26

14.01

73

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

27.03

11.80

28.30

49.86

27.20

31.10

9.85

74

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

26.82

20.23

21.50

50.64

13.75

25.66

18.54

75

Akademia Morska w Szczecinie

26.52

9.33

32.74

55.62

19.38

33.96

15.56

76

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

25.72

8.98

27.63

62.19

21.71

21.26

10.56

77

Akademia Morska w Gdyni

25.56

8.53

19.84

57.39

24.21

33.44

5.53

78

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

25.43

6.63

5.17

46.27

43.95

19.26

3.44

79

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

25.35

8.35

18.77

56.90

28.20

29.12

1.65

80

Akademia Ignatianum w Krakowie

22.91

8.27

1.26

52.52

18.60

43.55

3.79

81

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

21.96

4.66

8.68

54.29

18.84

40.32

2.96

82

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

21.95

9.44

8.88

50.04

13.63

27.51

15.81

83

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

18.13

4.23

22.37

36.81

21.51

23.90

1.78

Додатково до загального університетського рейтингу складються рейтинги вищих навчальних закладів по таких групах: університети, технічні університети, економічні університети, сільськогосподарські університети, медичні університети, педагогічні вищі навчальні заклади

Рейтинг вузів 2013 за напрямками

Університети

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Uniwersytet Jagielloński

1

2

100

2

Uniwersytet Warszawski

2

1

99.92

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

3

80.08

4

Uniwersytet Wrocławski

4

4

72.31

5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

5

66.06

6

Uniwersytet Gdański

6

8

63.01

7

Uniwersytet Śląski w Katowicach

7

7

59.29

8

Uniwersytet Łódzki

8

6

58.74

9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10

10

54.41

10

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9

9

54.24

11

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11

11

53.76

12

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13

13

49.27

13

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

12

12

46.59

14

Uniwersytet Opolski

14

16

39.25

15

Uniwersytet w Białymstoku

15

15

39.22

16

Uniwersytet Szczeciński

16

14

38.75

17

Uniwersytet Rzeszowski

17

17

36.86

18*

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

18

19

35.66

19

Uniwersytet Zielonogórski

20

21

35.01

20

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19

34.68

21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

22

22

34.50

22*

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

24

20

34.31

23*

Społeczna Akademia Nauk

23

31.92

24

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

25

29.51

25*

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

26

25

26.82

26*

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

27

21.95

* приватний вуз

Технічні університети

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Politechnika Warszawska

1

1

100

2

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3

3

94.18

3

Politechnika Wrocławska

2

2

92.85

4

Politechnika Łódzka

4

4

80.75

5

Politechnika Śląska w Gliwicach

5

6

75.87

6

Politechnika Poznańska

7

7

74.38

7

Politechnika Gdańska

6

5

71.89

8

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

8

8

61.85

9

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10

10

56.19

10

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

9

9

54.37

11*

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

11

12

53.49

12

Politechnika Częstochowska

12

11

53.23

13

Politechnika Opolska

13

13

49.91

14

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

15

18

48.84

15

Politechnika Lubelska

16

15

47.63

16

Politechnika Białostocka

14

17

46.44

17

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

18

16

46.23

18

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

17

14

44.57

19

Politechnika Koszalińska

19

19

41.27

20

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR)

21

20

35.89

21

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

20

22

34.22

22

Akademia Morska w Szczecinie

23

23

33.57

23

Akademia Morska w Gdyni

22

21

32.35

* приватний вуз

Економічні університети

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2

1

100

2*

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

1

2

92.27

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3

3

89.57

4

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4

4

72.61

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5

5

65.31

6

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

6

6

65.05

* приватний вуз

Аграрні університети

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

1

100

2

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2

2

88.66

3

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4

3

88.46

4

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

3

4

85.35

 

Медичні університети

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

3

100

2

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2

1

94.95

3

Warszawski Uniwersytet Medyczny

4

4

91.16

4

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

5

91.01

5

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

7

85.48

6

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7

10

85.21

7

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5

2

83.46

8

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

9

79.85

9

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

6

79.31

10

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

8

72.17

11

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

11

61.62

 

Педагогічні Інститути

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1

1

100

2

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

3

4

74.80

3

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2

6

71.28

4

Akademia Pomorska w Słupsku

5

5

71.23

5

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

4

9

63.41

6

Akademia Ignatianum w Krakowie

6

7

56.48

 

Академії фізичної культури

 

Nazwa uczelni

2012

2011

WSK.

1

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1

3

100

2

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

2

1

97.33

3

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

3

2

93.61

4

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

4

4

84.36

5

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

5

5

67.47