Про стипендію уряду Польщі для українців

Стипендія уряду Польщі призначається студентам та стажистам на основі двосторонніх міжнародних угод. Стипендіати уряду Польщі звільняються від плати за навчання в Польщі. Щорічні ліміти місць визначаються міжнародними угодами. Стипендія призначається на окремі періоди навчання та на термін не довший чим період навчання у ВНЗ Польщі. Стипендія також може бути видана на термін, менший ніж навчальний рік.

Стипендія уряду Польщі призначається міністром освіти Польщі. Адміністративними питаннями займається Бюро освіти і міжнародного обміну (BUWiWM).

Стипендія уряду Польщі під час навчання в бакалавраті чи магістратурі становить 900 зл. на місяць. Здобувачі ступеню доктора наук, а також  науково-дослідні стажисти отримують стипендію  в розмірі 1350 зл. Під час наукових абілітаційних стажувань (Абілітація — система заходів, спрямованих на опанування особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов’язків, уміння здійснювати самообслуговування.)  слухачі отримують стипендію в розмірі 1600 зл. Дана стипендія виплачується безпосередньо учбовими закладами впродовж навчального року, але не довше чим 10 місяців. В деяких випадках міністр може прийняти рішення про виплату стипендії  в місяцях у яких навчання не проводиться, наприклад якщо студент не має можливості поїхати додому під час літніх канікул.

У випадку отримання стипендіатом дозволу на продовження терміну навчання в РП міністр може видати стипендію на час такого навчання. Міністр також може продовжити виплату стипендії після закінчення навчання у Польщі, але на термін не довший чим 3 місяці.
Додаткові виплати для стипендіатів.
Студенти, які впродовж навчального року отримують стипендію, можуть також претендувати на додаткові виплати:
– в екстрених ситуаціях на одноразову допомогу у розмірі 40% від щомісячної стипендії.
– на останньому році навчання на одноразову виплату на писання докторської роботи у розмірі 40% від щомісячної стипендії.

Після складання іспиту та зарахування на навчання, студента направляють на так звану “Зерувку”, тобто річний підготовчий мовний курс. Найчастіше студенти проходять такий адаптаційно-мовний курс в  містах: Лодзь; Вроцлав; Щецін; Познань або Краків. Таким чином молодь отримує можливість підвищити свій рівень знання польської мови, пристосуватися до життя в нових умовах та адаптуватися до учбового процесу.

Особи, які мають намір навчатися в Польщі та отримувати стипендію уряду Польщі повинні звернутися до генеральних консульств Республіки Польща в Україні.

Нижче подано контактні дані BUWiWM – організації, що направляє до ВНЗ Польщі заяви стипендіатів про прийняття на навчання.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
faks: (+48 22) 826 28 23

www.buwiwm.edu.pl
e-mail:biuro@buwiwm.edu.pl

Детальніше про інші стипендіальні програми для українців читайте в статті “Деякі стипендіальні програми Польщі”