Порядок отримання дозволу на тимчасове проживання

Згідно польського законодавства громадяни держав, які не є членами ЄС, можуть перебувати легально на території Польщі протягом 3-х місяців з дня перетину кордону. При цьому іноземцеві достатньо мати закордонний паспорт та діючу візу. Для легального перебування на території Польщі протягом періоду тривалішого ніж 3 місяці, іноземець повинен отримати дозвіл на тимчасове проживання тобто Карту тимчасового проживання (Zezwolenie na pobyt czasowy – Karta czasowego pobytu).

Типовими обставинами, які можуть обґрунтувати надання дозволу на тимчасове проживання  є:

 1. Працевлаштування – у випадку, коли іноземець має дозвіл на роботу або письмову заяву роботодавця про намір працевлаштування, якщо дозвіл на роботу не вимагається;

 2. Провадження підприємницької діяльності на підставі законів, які обов’язують в цій сфері в РП, вигідної для національної економіки, зокрема такої, що сприяє зростанню інвестицій, залученню технології, введенню корисних інновацій або створенню нових робочих місць;

 3. Навчання та професійне стажування, що здійснюється в рамках програм Європейського Союзу;

 4. Член родини, у випадку наміру мешкати разом з трудовим мігрантом;

 5. Одруження з громадянином Польщі;

 6. Возз’єднання з сім’єю, у випадку, коли іноземець приїжджає на територію РП або перебуває на цій території з метою возз’єднання з сім’єю;

 7. Малолітня дитина іноземця, яка народилася на території РП, у випадку, коли малолітній іноземець перебуває на території Польщі без опіки;

 8. Член подружжя або повнолітні діти іноземця, у випадку, коли іноземець перебував на території РП протягом щонайменше 5 років на підставі дозволів на тимчасове проживання, наданих у зв’язку з обставинами, про які мова в п. 6 (возз’єднання з сім’єю);

 9.  Вдівство, розлучення, сепарація, смерть батьків або дітей у випадку, коли іноземець перебуває на території РП на підставі дозволу на  тимчасове проживання, наданого в зв’язку з обставинами, про які мова в п. 6 (возз’єднання з сім’єю).

 10. Вдівство або розлучення, у випадку, коли іноземець перебуває на території РП на підставі дозволу  на тимчасове проживання, наданого в зв’язку з обставинами, про які мова в п. 5 (шлюб з громадянином Польщі);

 11. Малолітні діти іноземця, які народилися на території РП, у випадку, коли малолітній іноземець – це дитина іноземця, який має дозвіл  на тимчасове проживання, народжена на території РП;

 12. Початок або продовження стаціонарного навчання в вищих навчальних закладах або стаціонарної аспірантури, у випадку, коли іноземець приїжджає або перебуває на території РП з метою початку або продовження стаціонарного навчання в вищих навчальних закладах або стаціонарної аспірантури на цій територі;

 13. Визнаний мистецький здобуток, у випадку, коли особа з визнаним мистецьким здобутком має намір продовжувати діяльність на території Республіки Польща;

 14. Жертви торгівлі людьми, у випадку, коли іноземець – це жертва торгівлі людьми;

 15. Інші обставини, у випадку, коли іноземець докаже наявність інших обставин, які обґрунтовують його перебування на території Республіки Польща.

Орган, який видає дозвіл: 

Іноземцю з необхідним пакетом документів потрібно звернутись у Воєводське управління (Urząd Wojewódzkі) того воєводства на території, якого він планує оселитись. Повний перелік воєводських управлінь Польщі можете знайти у нашій статті «Перелік найважливіших органів і управлінь Польщі та сфер їх діяльностей». У випадку перебування іноземця за кордоном – за посередництвом консула до відповідного воєводи з огляду на місце, де іноземець має намір перебувати.

Необхідні документи:

І Заява на отримання дозволу (1 оригінал і 3 ксерокопії).  Заява повинна бути заповнена польською мовою, друкованими літерами або на комп’ютері. На заяві потрібно поставити власноручний підпис і вписати ім’я та прізвище.

ІІ Додатки до заяви:

 1. 4 фотографiї непошкоджені, кольорові, розміром 35 х 45 мм, зроблені протягом останніх 6 місяців на одноманітному світлому фоні, з доброю чіткістю, які показують чітко очі і обличчя від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так щоб обличчя займало 70–80% фотографії; фотографії повинні зображувати людину без головного убору та окулярів з темними лінзами, яка дивиться вперед, з відкритими очами, яких не прикриває волосся, з натуральним виразом обличчя і закритим ротом;

 2. У випадку отримання дозволу на тимчасове проживання вперше – свідоцтво про народження. У випадку коли свідоцтво про народження написане на іноземній мові потрібно додати присяжний переклад і оригінальний документ для перевірки;

 3. Попереднiй дозвiл (або продовжений попереднiй дозвіл) видання дозволу на працю або письмову заяву роботодавця про намір працевлаштування;

 4. У випадку провадження господарської діяльності – документи, якi пiдтверджують, що дiяльнiсть даного господарського товариства є вигiдною для нацiональної економiки, а саме призводить до зросту iнвестицiй, впроваджує кориснi iнновацiї чи створює новi мiсця працi і т.п.;

 5. У випадку навчання – довідку вузу, яка підтверджує факт прийняття на навчання або його продовження;

 6. У випадку одруження з громадянином Польщi або з iноземцем, який має дозвiл на поселення – ксерокопія свідоцтва про одруження. У випадку коли свідоцтво про одруження написане на іноземній мові потрібно додати присяжний переклад і оригінальний документ для перевірки. Копію паспорта дружини/чоловіка ;

 7. В інших випадках – документи, які підтверджують задекларовану мету перебуванн

 8. Документи, якi пiдтверджують наявнiсть стабiльного i регулярного джерела доходу достатнього для покриття коштiв утримання себе та членiв сiм’ї. Дохід повинен перевищувати 456 zł  на людину в родині або 542 zł  у випадку особи, яка живе самостійно;

 9. Документи, якi пiдтверджують наявнiсть медичного страхування та змогу покрити кошти необхідні длялiкування на територiї Республiки Польща;

 10. Довiдка служби облiку населення, яка пiдтверджує прописку;

 11. Довiдка податкової iнспекцiї, яка пiдтверджує відсутність заборгованості;

 12. Документ, що підтверджує особу заявника – закордонний паспорт;

 13. Ксерокопiї всiх сторiнок паспорту ( у 3-х примiрниках);

 14. Підтвердження здійснення оплати за видачу дозволу: оплата гербового збору – 340 zł i 50 zł за виготовлення дозволу.

Воєвода може зажадати надання і інших додаткових документів.

Термін розгляду заяви:

Розглядається заява про надання дозволу на тимчасове проживання  до 15 днів (у складних випадках – 1 місяць).

У випадку відмови у видачі дозволу на тимчасове проживання  іноземець має право оскаржити рішення воєводи протягом 14 днів з дня отримання відмови, звернувшись до Мiнiстра внутрiшнiх справ за посередництвом вiдповiдного воєводи. Розгляд апеляцiї триває 1 мiсяць. У випадку повторного негативного рішення можна звернутися до Верховного Адмiнiстратичного Суду.

Термін дії дозволу на тимчасове проживання:

Дозвіл на тимчасове проживання надається кожного разу на період необхідний для здійснення мети перебування іноземця на території Республіки Польща, однак не довший ніж 3 роки.

Іноземець зобов’язаний до закінчення періоду перебування визначеного в його візі або до закінчення терміну дійсності попереднього дозволу на тимчасове проживання  подати заяву на отримання нового дозволу  на тимчасове проживання  до відповідного з огляду на місце перебування воєводи.

Що дає іноземцеві дозвіл  на тимчасове проживання:
 1. Можливість отримання дозволу на постійне проживання. після перебування на території РП неперервно на протязі 5-ти років на основі даного дозволу;

 2. Можливість в’їзду в країни Шенгенської зони без відкриття візи;

 3. Можливість легального працевлаштування без дозвільних докуменів;

 4. Можливість оформлення на себе транспортного засобу;

 5. Можливість безперешкодно пересуватися країнами Шенгенської зони та інше.

Правова підстава:
 1. Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku (Dz. U. z 2011r. Nr 23, poz. 124).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!