Порядок отримання дозволу на постійне проживання

Згідно польського законодавства громадяни інших держав для легального проживання на території Польщі повинні отримати дозвіл на постійне проживання (Zezwolenie na pobyt stały ).

Умови отримання дозволу:

Дозвіл на постійне проживання можуть отримати іноземці:

 1. які, безпосередньо перед поданням заяви перебували на території РП протягом щонайменше 5 рокiв на пiдставi дозволу на тимчасове проживання (Zezwolenie na pobyt czasowy – Karta czasowego pobytu). Перебування в Польщі вважається безперервним, коли жодна з перерв під час нього не була довша ніж 6 місяців і не перевищила в сумі 10 місяців;

 2. в яких, чоловік або жінка є громадянами Польщі або мають карту довгопривалого проживання (Karta pobytu);

 3. які, мають польське походження або Карту Поляка, детальніше про це читайте в наших статтях «Поселення в Польщі на підставі польського походження» та  «Порядок отримання дозволу на постійне проживання для осіб з Картою Поляка».

 4. які, є неповнолітніми, народженими на території Польщі, дітьми іноземця, який має дозвіл на постійне проживання ;

 5. які, є дітьми польського громадянина і знаходяться під його батьківським доглядом.

Орган, який видає дозвіл: 

Іноземцю з необхідним пакетом документів потрібно звернутись у Воєводське управління (Urząd Wojewódzkі) на території, якого він планує оселитись. Повний перелік воєводських управлінь Польщі можете знайти у нашій статті «Перелік найважливіших органів і управлінь Польщі та сфер їх діяльностей».

Необхідні документи:

І Заява на отримання дозволу  (1 оригінал і 3 ксерокопії). Заява повинна бути заповнена на польській мові, друкованими буквами або на комп’ютері. В заяві потрібно поставити власноручно  підпис і вписати ім’я.

ІІ Додатки до заяви:

 1. 4 фотографiї непошкоджені, кольорові, розміром 35 х 45 мм, зроблені протягом останніх 6 місяців на одноманітному світлому фоні, з доброю чіткістю, які показують чітко очі і обличчя від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так щоб обличчя займало 70–80% фотографії; фотографії повинні зображувати людину без головного убору та окулярів з темними лінзами, яка дивиться вперед, з відкритими очами, яких не прикриває волосся, з натуральним виразом обличчя і закритим ротом;

 2. Довiдка служби облiку населення, яка пiдтверджує прописку;

 3. Документ, який підтверджує безперервне перебування іноземця на  території Польщі;

 4. Довiдка податкової iнспекцiї, яка пiдтверджує відсутність заборгованості;

 5. Документ, який підтверджує особу заявника – дісний закордонний паспорт для пред’явлення;

 6. Ксерокопiї всiх сторiнок паспорту (у 3-х примiрниках).

 7. У випадку одруження – ксерокопія свідоцтва про одруження. У випадку коли свідоцтво про одруження написане на іноземній мові потрібно додати присяжний переклад і оригінальний документ для перевірки. Копію паспорта дружини/чоловіка;

 8.  У випадку неповнолітніх дітей – копія рішення про надання дозволу  на постійне проживання або карти довготривалого проживання представника дитини (нпр. батька);

 9. У випадку спільних дітей – дійсна копія свідоцтва про народження.

 10. Підтвердження здійснення оплати за видачу дозволу: оплата гербового збору – 640 zł.

Воєвода може зажадати надання і інших додаткових документів.

Термін розгляду заяви:

Розглядається заява про надання дозволу на поселення до 1 місяця.

У випадку відмови у видачі дозволу на поселення іноземець має право оскаржити рішення воєводи протягом 14 днів з дня отримання відмови, звернувшись до Мiнiстра внутрiшнiх справ за посередництвом вiдповiдного воєводи. Розгляд апеляцiї триває 2 мiсяці. У випадку повторного негативного рішення можна звернутися до Верховного Адмiнiстратичного Суду.

Термін дії дозволу на поселення:

Дозвіл на поселення в Польщі видається на необмежений час, тобто заявник може оселитись в Польщі на все життя.

Що дає іноземцеві дозвіл на поселення:
 1. Можливість отримання громадянства через 3 роки після отримання дозволу на поселення та карти довготривалого проживання;

 2. Можливість в’їзду в країни Шенгенської зони без відкриття візи;

 3. Можливість легального працевлаштування без дозвільних докуменів;

 4. Можливість безкоштовного навчання в школах та ВНЗ;

 5. Можливість покупки та оформлення нерухомостей на себе (в тому числі завдяки іпотечному кредиту);

 6. Можливість користування з державних програм по підтримці купівлі житла;

 7. Можливість реєстрації підприємницької діяльності, створення фірми;

 8. Можливість оформлення на себе транспортного засобу;

 9. Можливість отримання безкоштовної невідкладної медичної допомоги та інше.

Правова підстава:
 1. Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków (Dz. U. z 2011r. Nr 23, poz. 125)

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!