Порядок отримання дозволу на тимчасове проживання з метою навчання

Польський закон про іноземців передбачає два види дозволів на проживання для осіб, які навчаються у польських вузах

Дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання

Дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання у вищих навчальних закладах призначений виключно для студентів денної форми навчання навчальних закладів першого, другого та третього рівня (бакалаврат, магістратура, докторантура). Цей дозвіл видається також іноземцям, які продовжують в Польщі навчання, розпочате в інших країнах Євросоюзу, а також іноземцям, які проходять підготовчий курс для вступу у вищі навчальні заклади в Польщі польською мовою.

Дозвіл на тимчасове проживання з огляду на інші обставини

Студенти нестаціонарної форми навчання (вечірня, заочна) можуть, натомість, клопотатися про дозвіл на проживання з огляду на інші обставини. Ним можна скористатися також учням інших навчальних закладів, окрім вищих, а також особам, які проходять в Польщі підвищення професійної кваліфікації. Також таким видом дозволу можуть скористатися випускники польських вишів, які шукають роботу у Польщі.

Орган, який видає дозвіл:

Іноземцю з необхідним пакетом документів потрібно звернутись у Воєводське управління (Urząd Wojewódzkі) того воєводства на території, якого знаходиться навчальний заклад. Повний перелік воєводських управлінь Польщі можете знайти у нашій статті «Перелік найважливіших органів і управлінь Польщі та сфер їх діяльностей». У випадку легалізації проживання студента орган влади воєводства видає дозвіл на проживання та навчання у навчальному закладі, де вчиться іноземець, тримаючи на контролі стан справ, які стосуються проживання іноземця в Польщі. Орган влади інформує навчальний заклад про видання дозволу на проживання. Навчальний заклад зобов’язаний повідомити орган влади у разі відрахування студента або не зарахування йому року навчання.

Дозвіл на проживання з огляду на інші обставини (для інших груп студентів нестаціонарної форми навчання та осіб, які проходять підвищення професійної кваліфікації та випускників польських вишів, які шукають роботу) видається на подібних умовах – але його надання не носить обов’язкового характеру.

Необхідні документи:

І Заява на отримання дозволу (1 оригінал і 3 ксерокопії).  Заява повинна бути заповнена польською мовою, друкованими літерами або на комп’ютері. На заяві потрібно поставити власноручний підпис і вписати ім’я та прізвище.

ІІ Додатки до заяви:

  1. 4 фотографiї непошкоджені, кольорові, розміром 35 х 45 мм, зроблені протягом останніх 6 місяців на одноманітному світлому фоні, з доброю чіткістю, які показують чітко очі і обличчя від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так щоб обличчя займало 70–80% фотографії; фотографії повинні зображувати людину без головного убору та окулярів з темними лінзами, яка дивиться вперед, з відкритими очами, яких не прикриває волосся, з натуральним виразом обличчя і закритим ротом,

  2. Довідка з навчального закладу чи освітньої установи про зарахування на навчання або про продовження навчання,

  3. Довідка про оплату за навчання у випадку, якщо навчання є платним,

  4. Довідка про медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховикам на території Польщі,

  5. Підтвердження фінансової можливості покриття видатів на своє проживання у Польщі та коштів на зворотню дорогу у країну, звідки походить, чи у якій попередньо проживав іноземець,

  6. Підтвердження місця проживання у Польщі,

  7. Документ, що підтверджує особу заявника – закордонний паспорт,

  8. Ксерокопiї всiх сторiнок паспорту ( у 3-х примiрниках),

  9. Підтвердження здійснення оплати за видачу дозволу: оплата гербового збору – 340 zł i 50 zł за виготовлення дозволу.

Воєвода може зажадати надання і інших додаткових документів.

Термін розгляду заяви:

Розглядається заява про надання дозволу на тимчасове проживання до 1 місяця.

Термін дії дозволів:

Перший дозвіл видається на термін на 15 місяців. Якщо академічний рік чи курс навчання є коротшим – дозвіл видається на час його тривалості плюс додатково три місяці. Наступні дозволи можуть видаватися на термін до 3-х років (проте не довше, аніж до часу закінчення навчання, продовженого на 3 місяці).

Інші вимоги:

Дані вимоги стосуються випускників польських вишів, які шукають роботу, – вони незобов’язані підтверджувати наявність фінансової можливості покриття проживання та навчання, проти повинні мати постійне та стабільне джерело доходів. Такий вид дозволу може видаватися на термін, який не перевищує один рік.

Польща пропонує також окремий вид дозволу на здійснення наукової діяльності в Польщі. Умовою для отримання такого дозволу є налагодження офіційного співробітництва із за-твердженим відповідно до положень науково-дослідним підрозділом.

Правова підстава:

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!