Шлюб і воз’єднання родини та легалізація проживання в Польщі

Польський Закон про іноземців передбачає два види дозволів на тимчасове проживання для членів сімей – дозвіл на тимчасове проживання для членів сімей польських громадян та  дозвіл на тимчасове проживання для членів сімей іноземців.

Термін «члени сім’ї» відповідно до Закону означає виключно чоловіка/дружину та неповнолітніх дітей (які не досягли 18-річного віку). Про цей вид дозволу не можуть клопотатися інші члени сім’ї – брати, сестри, дорослі діти, батьки та інші родичі. Проте, вони можуть клопотатися про дозвіл на тимчасове проживання, який видається з огляду на інші обставини (опираючись на родинні зв’язки).

Окремо трактується ситуація у випадку з дітьми, які залишилися в Польщі без опіки та отримали в Польщі міжнародний захист – у цьому випадку найближчою родиною вважаються родичі, які можуть скористатися нижчезазначеним видом дозволу.

У випадку, якщо заява стосується легалізації проживання дитини, її подають батьки, або опікуни, призначені судом (або один з батьків чи один з опікунів), а у випадку дитини без опіки – куратор.

Як правило, члени сім’ї отримують можливість клопотання про дозвіл на постійне проживання лише після кількох років проживання в Польщі.

Легалізація проживання чоловіка/дружини громадянина Польщі

Чоловік//дружина польського громадянина може клопотатися про отримання дозволу на тимчасове проживання для членів сім’ї польських громадян. Цей дозвіл може отримати чоловік/дружина громадянина Польщі, якщо шлюб, укладений з громадянином/громадянкою Польщі є чинним відповідно до польського законодавства.

Ця процедура для чоловіка/дружини польського громадянина є спрощеною. У ході процедури заявник не зобов’язаний мати медичного страхування, стабільного і постійного джерела доходів. Також не повинен підтверджувати наявність у Польщі гарантованого місця проживання.

Проте Закон передбачає достатню кількість положень, які мають на меті запобіганню укладання шлюбу з ціллю уникання дотримання міграційних правил. Укладання фіктивного шлюбу є підставою для відмови у наданні дозволу та його відхилення.

Відповідно до нових положень, заяву про дозвіл на тимчасове проживання у випадку чоловіка/дружини польських громадян можна подавати виключно у Польщі. Не існує можливості клопотання про цей дозвіл за посередництвом консульств.

Іноземці-подружжя отримують право на клопотання про постійне проживання в Польщі після трьох років подружнього життя, за умови, що два роки безпосередньо перед поданням заяви проживали у Польщі на підставі дозволу про тимчасове проживання.

Шлюб, який вважається дійсним у Польщі

Легалізація проживання у Польщі на підставі шлюбу можлива у випадку, якщо цей шлюб визнається у Польщі дійсним. Зазвичай у Польщі дійсні шлюби, укладені відповідно до законодавства держави, в якій вони були укладені; а також шлюби, укладені у Польщі відповідно до закону. Не дійсними вважаються шлюби, укладені за місцевими звичаями. У Польщі не всі релігійні шлюби вважаються дійсними.

Польща не визнає одностатевих шлюбів. Багатоженство у Польщі є незаконним – а наявність більше аніж одного/однієї чоловіка/дружини одночасно карається законом.

Фактичний шлюб

Закон передбачає можливість надання дозволу на проживання для члена сім’ї у випадку фактичного шлюбу (відносини між партнерами не оформлені в установленому законом порядку як шлюб). Проте, іноземець повинен підтвердити, що:

 • Перебуває у сімейному зв’язку з громадянином Польщі,

 • Має медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі,

 • Має стабільне і постійне джерело доходів,

 • Має гарантоване місце проживання.

Припинення шлюбу

Закон дає можливість надання дозволу на тимчасове проживання іноземцеві у випадку розлучення, сепарації або смерті одного з подружжя. Якщо заява подається після розлучення, або сепарації, іноземець повинен підтвердити, що надання дозволу на проживання аргументується важливим особистим чинником. Такий дозвіл може надаватися одноразово, на термін максимум на три роки.

Відмова у наданні дозволу

Дозвіл не надається , якщо в процесі надання виявиться, що шлюб, який є підставою надання дозволу, було укладено з метою обходу закону (фіктивний шлюб).

Також відмовляється у наданні дозволу, якщо:

 • Іноземець не дотримався вимог, необхідних для отримання даного виду дозволу,

 • Дані іноземця внесені у список небажаних осіб, або SIS внесено у цілі відмови в’їзду,

 • На підставі вимог оборони та безпеки держави або громадського порядку,

 • Іноземець подав неправдиву інформацію, або надав фальшиві документи,

 • Іноземець подав завідому неправдиву інформацію, або приховав правду.

Не можна відмовити у наданні дозволу іноземцеві-одному з подружжя громадянина Польщі виключно на підставі того, що він перебуває в Польщі нелегально.

У випадку, якщо дані іноземця внесені у список SIS з у цілі відмови в’їзду, в окремих випадках (з гуманітарних поглядів) можливе надання йому дозволу на тимчасове проживання.

Відхилення дозволу

Відхилення дозволу здійснюється, якщо:

 • Припинилася підстава проживання іноземця в Польщі;

 • Іноземець перестав виконувати вимоги, необхідні для надання дозволу;

 • Дані іноземця внесені до списку небажаних в Польщі осіб,

 • Іноземець подав неправдиву інформацію, або надав фальшиві документи,

 • Іноземець подав завідому неправдиву інформацію, або приховав правду,

 • Якщо його присутність становить загрозу для оборони чи безпеки держави і громадського порядку.

Легалізація проживання дітей польських громадян

Відповідно до польського Закону про громадянство дитина, у якої принаймні один з батьків має польське громадянство, отримує польське громадянство законним шляхом з моменту народження. Проте, у такому випадку батьки можуть прийняти рішення про вибір іншого громадянства для дитини і відмовитися від польського громадянства. Водночас дитина потребує дозволу на проживання в Польщі.

Дитина громадянина Польщі може отримати дозвіл на тимчасове проживання, опираючись на сімейні зв’язки.

Закон про іноземців передбачає також, що дитина польського громадянина може отримати дозвіл на постійне проживання за умови, що вона залишиться під батьківською опікою матері/батька –громадянина Польщі. Неповнолітній іноземець не зобов’язаний дотримуватися жодних вимог, які стосуються перебування в Польщі. Заяву на такий дозвіл можуть подати також діти, які перебувають у Польщі нелегально.

Легалізація проживання дітей іноземців, які перебувають у шлюбі з польськими громадянами

Діти іноземця, який перебуває у шлюбі з громадянином Польщі та має дозвіл на тимчасове проживання для члена сім’ї польського громадянина, мають можливість клопотання про дозвіл на тимчасове проживання.

Таке рішення дає можливість врегулювання ситуації з дітьми іноземців від попередніх шлюбів.

Заяву на такий дозвіл можуть також подати діти, які перебувають у Польщі нелегально. Не можна відмовити у наданні дозволу дитині виключно на підставі того, що вона проживає в Польщі нелегально.

В ході процедури заявник не зобов’язаний мати медичне страхування та стабільне, постійне джерело доходу. Не повинен також надати підтвердження наявності гарантованого місця проживання.

Легалізація проживання інших членів сім’ї польських громадян

Право на отримання дозволу мають також інші (окрім чоловіка/дружини і їх неповнолітніх дітей) члени сім’ї громадянина Польщі, якщо це виправдано:

– матеріальною залежністю іноземця від члена сім’ї,

– веденням спільного домашнього господарства у країні, з якої походить іноземець, або

– з медичних причин.

Іноземець у такому випадку повинен підтвердити наявність:

 • медичного страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі,

 • стабільного і постійного джерела доходів.

Легалізація проживання дітей іноземців

Можливість легалізації проживання дітей іноземців, які мають право на проживання в Польщі, залежить від виду дозволу на проживання, яке має батько/матір.

Дозвіл на тимчасове проживання надається, між іншим, дітям у випадку, якщо їх батько/матір має право на безстрокове проживання в Польщі, статус біженця або додаткового захисту, або дозвіл на проживання з гуманітарних поглядів.

Для дітей іноземців, які перебувають в Польщі на підставі національної візи, або дозволу на тимчасове проживання існує можливість надання дозволу на тимчасове проживання, якщо дитина народилася в період чинності візи, або дозволу на проживання батька/матері. Батько/матір, проте зобов’язаний відповідати двом вимогам: мати медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі та мати стабільне і постійне джерело доходів.

Проживання дитини протягом п’яти років на підставі возз’єднання сім’ї само по собі є причиною для клопотання про дозвіл на подальше тимчасове проживання у випадку дорослих дітей іноземців, які легально проживають в Польщі.

Дітям іноземців, які мають право на безстрокове проживання в Польщі , надається дозвіл на постійне проживання у випадку, якщо вони народилися під час чинності дозволу на тимчасове проживання батька/матері, або у випадку, якщо батькоматір уже мав право на безстрокове проживання в Польщі.

Неповнолітній іноземець не зобов’язаний дотримуватися жодних вимог, які стосуються перебування в Польщі. Заяву на такий дозвіл можуть подати також діти, які перебувають у Польщі нелегально.

Возз’єднання сім’ї

Цей вид дозволу стосується сімей іноземців у випадку, якщо до одного з членів сім’ї, який проживає у Польщі, приєднуються інші члени сім’ї. У цьому випадку членами сім’ї іноземця вважаються виключно один з членів подружжя та неповнолітні діти (до досягнення ними 18-річного віку.

Дозвіл для членів подружжя і дітей іноземців видається на підставі заяви чоловіка/дружини або батька/матері, який проживає в Польщі. У цій процедурі визначених умов повинні дотримуватися обидві сторони: іноземець, який перебуває в Польщі та родичі, які до нього приєднуються.

Вимоги до особи, до якої приєднується сім’я

Чоловік/дружина та діти можуть приєднатися до іноземця, який має в Польщі:

 • право на постійне проживання, або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС,

 • статус біженця, додаткового захисту або дозволу на проживання з гуманітарних причин,

 • дозвіл на тимчасове проживання щонайменше протягом двох років, при чому останній дозвіл було видано щонайменше на один рік,

 • дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення науково-дослідницької роботи,

Блакитну Карту ЄС (дозвіл на працю для висококваліфікованих працівників).

Іноземець, з яким возз’єднується сім’я, повинен документально підтвердити, що має стабільне і постійне джерела доходів, достатнього для утримання себе і своєї сім’ї, медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі і гарантоване місце проживання. Ці вимоги не стосуються лише іноземців, які перебувають в Польщі під міжнародним захистом (статус біженця, або додаткового захисту), за умови, що заява про дозвіл на проживання для сім’ї було подано протягом 6 місяців з дня надання захисту.

Право на отримання дозволу мають також іноземці – члени сім’ї громадян Євросоюзу , громадяни держав-учасниць Угоди про Європейську Економічну Зону або Швейцарської Конфедерації (за винятком подружжя, дітей віком до 21 року та батьків, якщо вони перебувають на утриманні громадянина ЄС, про що йдеться в п.4 ст.2 Закону про в’їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з її території громадян держав-членів Євросоюзу та членів їх сімей), якщо це виправдано:

– матеріальною залежністю іноземця від члена сім’ї-громадянина ЄС,

– веденням спільного домашнього господарства у країні, з якої походить іноземець, або

– з медичних причин.

Вимоги до заявників

Для подання заяви необхідно подати документи, які підтверджують, що іноземець:

Має медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі,

Має стабільне і постійне джерела доходів, достатньє для утримання себе і своєї сім’ї. (Зазвичай цю умову підтверджується довідкою про заробіток іноземця, який заявник додає до клопотання),

Має гарантоване житло на території Польщі (ця вимога не стосується членів сімей громадян ЄС)

Ці вимоги не стосуються лише сімей осіб, які мають в Польщі статус біженця, або перебувають під додатковим захистом і подають заяву про возз’єднання сім’ї протягом 6 місяців з дня надання захисту в Польщі.

Дозвіл надається також у випадку розлучення, сепарації, а також смерті одного з подружжя, дитини або одного з батьків з яким возз’єднувався іноземець – якщо це аргументовано важливим особистим чинником.

Діти, що мають право на отримання дозволу про возз’єднання сім’ї

Про такий дозвіл можуть клопотатися лише діти до виповнення 18-річного віку. Закон передбачає, що таку можливість мають не лише біологічні діти іноземця, але й інші діти, які перебувають під його батьківською опікою – усиновлені діти та інші діти, які перебувають на його утриманні (наприклад, діти одного з членів подружжя від попереднього шлюбу).

Терміни дозволів

Якщо іноземець, до якого приєднується сім’я, має в Польщі право на тимчасове проживання, то і дозвіл на проживання для сім’ї буде видано на той самий термін, на який його видано цьому іноземцю.

Якщо іноземець, до якого приєднується сім’я, має в Польщі право на проживання довгострокового резидента ЄС, або перебуває під одною з форм міжнародного захисту, то дозвіл для сім’ї надається на термін до трьох років.

Відмова у наданні дозволу

Дозвіл не надається, якщо під час процедури його надання виявиться, що шлюб іноземця було укладено з метою обходу закону (фіктивний шлюб).

У наданні дозволу відмовляється також, якщо:

 • Не дотримано вимог, необхідних для отримання даного виду дозволу,

 • Дані іноземця внесені у список небажаних осіб, або SIS внесено у цілі відмови в’їзду,

 • На підставі вимог оборони та безпеки держави або громадського порядку,

 • Іноземець подав неправдиву інформацію, або надав фальшиві документи,

 • Іноземець подав завідому неправдиву інформацію, або приховав правду,

 • Підлягає , відповідно до польського законодавства, лікуванню від інфекційних захворювань, але відмовляється від нього (відмова стосується лише випадку подання заяви вперше, відмова від лікування не може бути підставою для відмови у випадку подання чергової заяви),

 • Подав заяву під час нелегального проживання в Польщі або перебуває в Польщі нелегально.

У випадку, якщо дані іноземця внесені у список SISз у цілі відмови в’їзду, в окремих випадках (з гуманітарних поглядів) можливе надання йому дозволу на тимчасове проживання.

Відхилення дозволу

Відхилення дозволу є можливим, якщо:

 • Припинилася підстава проживання іноземця в Польщі;

 • Іноземець перестав виконувати вимоги, необхідні для надання дозволу;

 • Дані іноземця внесені до списку небажаних в Польщі осіб,

 • Іноземець подав неправдиву інформацію, або надав фальшиві документи,

 • Іноземець подав завідому неправдиву інформацію, або приховав правду,

 • Якщо його присутність становить загрозу для оборони чи безпеки держави і громадського порядку.

У випадку відхилення дозволу з метою возз’єднання сім’ї, враховується інтерес дитини та ступінь родинних зв’язків на території Польщі, родинні та культурні зв’язки в країні звідки походить іноземець, а також час проживання іноземця в Польщі.

Правова підстава:

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!