Праця і підприємницька діяльність та легалізація проживання в Польщі

Праця і підприємницька діяльність та легалізація проживання в Польщі

Новий закон про іноземців (від 1 травня 2014р.) вносить значні зміни до умов і правил легалізації проживання іноземців, які працюють , або здійснюють підприємницьку діяльність в Польщі. Найсуттєвішою зміною є запровадження єдиного дозволу на проживання і працю. Заяву з цього приводу іноземець подає до органу влади воєводства за місцем проживання.

Дозвіл на тимчасове проживання і працю видається у випадку, якщо:
 • Іноземець має медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування,

 • Іноземець має постійне і стабільне джерело доходів, яких вистарчає на покриття потреб заявника та осіб, які перебувають на його утриманні,

 • Іноземець має гарантоване житло,

 • Заробітна плата, яка пропонується іноземцеві не є нижчою за ставку, яку пропонується за аналогічну, або відповідну працю у даній галузі, польському працівникові.

 • Повіатова біржа праці не знайшла серед осіб, які потребують працевлаштування, кандидата на зайняття відповідної вакансії.

Рівень місячного доходу іноземця повинен бути вищим за мінімальний дохід, передбачений Законом про соціальну допомогу (в перерахунку на кожну особу, яка перебуває на утриманні іноземця).

Як правило, умовою для видання дозволу на працю також є те, щоб працедавець, який планує працевлаштувати іноземця отримав від керівника документ, який підтверджує брак відповідних кандидатів на заповнення вакансії серед безробітних і тих, хто шукає роботу (після проведення оцінки ситуації на ринку праці); пропонує іноземцеві заробітну плату не нижчу за заробітну плату польських працівників.

Така оціна ситуації на ринку праці не вимагається у випадку іноземців, які не потребують дозволу на працевлаштування в Польщі, а також осіб, які виконують роботи, що не потребують здійснення таких моніторингів, відповідно до Закону про сприяння зайнятості та інститути ринку праці.

У випадку деяких професій іноземцеві необхідно пред’явити документи, які підтверджують , що він може виконувати цю роботу (це стосується, так званих, регульованих професій, яких у Польщі існує понад 100, серед них – медичні професії, професії пов’язані з юриспруденцією, архітектурою, а також іншими галузями, наприклад, роботою в охороні).

Заява про дозвіл на тимчасове проживання і працю не може подаватися, якщо іноземець:
 • Перебуває в Польщі під будь-яким видом захисту: статус біженця, додаткового або тимчасового захисту, дозвіл на толерантне перебування чи перебування з гуманітарних поглядів, або надання притулку;

 • Очікує на розгляд заяви про статус біженця, або надання притулку;

 • Має право на постійне проживання, або дозвіл на проживання як довгостроковий резидент ЄС;

 • Перебуває у Польщі на підставі Шангенської візи, виданої з гуманітарних підстав, або на підставі інтересів держави;

 • Перебуває під арештом, або перебуває під охороною у центрі для іноземців;

 • Може добровільно залишити територію Польщі протягом терміну добровільного повернення, визначеного рішенням про вимогу повернення;

 • Зобов’язаний покинути територію Польщі через відмову продовження Шангенської візи, дозвілу на тимчасове або постійне проживання (або відхилення такого дозволу), відмови у наданні міжнародного захисту, або відхилення дозволу на перебування з гуманітарних причин;

 • Є працівником, делегованим на роботу у Польщу іноземним працедавцем;

 • Потрапив у Польщу в рамках спрощення в’їзної процедури для іноземців, які подорожують з метою комерційного обміну чи інвестицій ;

 • Здійснює в Польщі підприємницьку діяльність.

Відмова у наданні дозволу

Дозвіл не надається, якщо:

 • Іноземець не відповідає вимогам, необхідних для даного виду дозволу,

 • Дані іноземця внесені у список небажаних осіб, або SIS дла цілей відмови в’їзду,

 • На підставі вимог оборони та безпеки держави або громадського порядку,

 • Іноземець подав неправдиву інформацію, або надав фальшиві документи,

 • Іноземець має податкову заборгованість у Польщі,

 • Іноземець не повернув кошти, пов’язані із його зобов’язанням на повернення,

 • Підлягає , відповідно до польського законодавства, лікуванню від інфекційних захворювань, але відмовляється від нього,

 • Подав заяву під час нелегального проживання в Польщі або перебуває в Польщі нелегально.

 • Працедавець, або іноземець в минулому притягався до кримінальної відповідальності у зв’язку з нелегальним працевлаштуванням.

Дозвіл, виданий іноземцеві на проживання і працю, стосується конкретного працедавця і виду праці, про що вказується у дозволі. Погодження стосується праці на вказаній посаді, за визначену оплату і вказаному вимірі роботи.

Іноземець зобов’язаний:
 • Негайно звернутися до органів влади воєводства із заявою про зміну дозволу у випадку зміни умов праці ( за винятком зміни назви, адреси або юридичного статусу працедавця чи підвищення оплати праці іноземцеві). Невиконання цієї умови може спричинити до скасування дозволу.

 • Повідомити органи влади воєводства про втрату роботи протягом 15 днів з моменту втрати.

 • Звернутися в органи влади воєводства із заявою про заміну карти проживання у випадку зміни даних, внесених у карту (наприклад, адреси).

Блакитна карта ЄС

(дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання роботи, яка потребує високої кваліфікації)

Спеціальний дозвіл на проживання, призначений для висококваліфікованих працівників, які виконують у Польщі роботу, що потребує високої квалафікації . Для його отримання необхідним є трудовий договір, відповідно висока заробітна плата, а також документальне підтвердження кваліфікації працівника. Дозвіл можна отримати на термін до 3 років. Надається його на термін довший на три місяці від запланованого договором терміну працевлаштування, проте не довше, аніж на три роки.

Дозвіл видається на працевлаштування у визначеного працедавця на визначених умовах. Зміна умов праці протягом двох років з моменту отримання дозволу потребує повідомлення органу влади, який його видав. Повідомлення повинно бути здійснене протягом 15 днів. Зміна працедавця вимагає отримання нового дозволу. Недотримання цих умов може спричинити до скасування дозволу.

Подаючи клопотання про Блакитну Карту ЄС іноземець повинен надати:

 • Трудовий договір укладений щонайменше на 1-річний на термін (чинним є також договір доручення на виконання роботи тадоговір підряду),

 • Кваліфікацію та документи, необхідні для виконання роботи у випадку регульованих професій,

 • Документи, які офіційно підтверджують вищу професійну кваліфікацію,

 • Медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі,

 • Дозвіл на виконання роботи або здійснення діяльності, якщо це є необхідним.

Розмір заробітної плати у цьому випадку повинен становити, як мінімум 150 відсотків від середньої зарплати у Польщі.

Працедавець також зобов’язаний провести оцінку ситуації на ринку праці.

Законодавчі норми допускають, що протягом терміну чинності дозволу, іноземець може двічі тимчасово залишатися без роботи. Терміни безробіття не повинні перевищувати трьох місяців.

Дозвіл на проживання для працівників, відрядженим на роботу у Польщу іноземними працедавцями

Спеціальний вид дозволу, який видається працівникам, відрядженим на роботу у Польщу закордонним працедавцем. Іноземець може отримати цей дозвіл у випадках, якщо він має дозвіл на працю або має право на працю у Польщі без дозволу, або даний вид робіт не потребує наявності дозволу.

Умовою отримання дозволу є наявність у іноземця джерела стабільного і регулярного доходу, яке дозволяє утримувати в Польщі себе та осіб, які перебувають у нього на утриманні у розмірі вищому, аніж мінімальний дохід, передбачений Законом про соціальну допомогу. Також обов’язковим є медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі. Іноземець повинен документально підтвердити, що забезпечений у Польщі житлом.

Дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької діяльності

Створення фірми у Польщі не дає іноземцеві автоматично отримати право на проживання в Польщі – але може бути підставою для клопотання про таке право. Для подання заяви необхідними є:

 • Медичне страхування у відповідності до положень про загальне медичне страхування, або підтвердження покриття витрат на лікування страховиком на території Польщі,

 • наявність у іноземця джерела стабільного і регулярного доходу, яке дозволяє утримувати в Польщі себе та осіб, які перебувають у нього на утриманні,

 • дозвіл на здійснення діяльності, у разі необхідності,

 • наявність в іноземця місця проживання в Польщі.

Зазначених умов повинна також дотримуватися фірма, діяльність якої є підставою для подання заяви:

 • діяльність фірми повинна приносити прибуток не нижчий за 12-разовову середньої заробітну плату у воєводстві, в якому знаходиться фірма, або

 • фірма перед поданням заяви повинна працевлаштувати на повну зайнятість, мінімум на 1 рік щонайменше двох працівників. Працівники повинні бути поляками, або іноземці, які можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу, або

 • фірма доведе, що володіє ресурсами для виконання цих умов в майбутньому, або здійснює дії у цьому напрямку, зокрема якщо вона є економічно вигідною для польської економіки, залучаючи інвестиції, здійснюючи трансфер технологій та інновацій та створюючи нові робочі місця.

 Правова підстава:

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

2 Comments

 1. Доброго дня. Хочемо отримати карту часовего побиту на підставі наявності працюючої власної фірми в Польші. Ми з чоловіком являємось співзасновниками, але не знаємо, як бути з дитиною? (2,5 р.). Які додаткові документи потрібні? Чи потрібна прописка для дитини на території Польші, чи достатньо буде прописати батьків? Дякую за відповідь.

  • Доброго дня. Таке питання потрібно адресувати “Ужонду воєвудському” в якому Ви збираєтесь отримувати Карту побиту. Адреси таких ужондів можете взнати на нашому сайті (клікнувши на конкретне воєводство на карті Польщі, яка розміщена в кожній із наших публікацій). Також потрібно зазначити, що пропискою займаєтьс ужонд конкретної гміни. Стосовно прописки дитини, Ви можете взнати це в конкретному ужонді гміни.

Leave a Reply