Порядок надання статусу біженця в Польщі

Статус біженця – це правовий інститут, створений з метою надання захисту і допомоги людям, яким загрожує переслідування в їхніх країнах проживання.

Біженці та особи, що шукають притулок, мають ряд прав, які закріплені в Женевській конвенції та національному законодавстві кожної країни. Зазвичай, це право залишатися в країні (тимчасово або безстроково), право на отримання житла і соціальної допомоги, право на участь в інтеграційних програмах, навчання, роботу і возз’єднання сім’ї.

Ви можете просити притулок у країнах, що приєдналися до Женевської конвенції, зокрема і в Польщі, на наступних підставах:

якщо Ви відрізняєтеся від більшості населення за расовими і етнічними ознаками і Вас переслідують за це;

 якщо Вас переслідують за приналежність до тієї чи іншої релігійної конфесії;

якщо Вас переслідують за ознакою громадянства;

 якщо Ви належите до певної соціальної групи і Вас переслідують за це (наприклад, Ви є жінкою, яка працювала і не дотримувалася тим самим шаріатського закону; підприємцем, діяльність якого опинилася поза законом після встановлення тоталітарного режиму тощо);

якщо Вас переслідують за те, що Ви перебуваєте в опозиції до влади (правлячої партії, диктатора) і відкрито висловлюєте свої погляди.

Процес процедури надання статусу біженця

1. Процедура надання статусу біженця починається за заявою, яку Ви особисто складаєте. В заяві можна вказати власних неповнолітніх дітей, чоловіка або дружину, за умови, що він/вона письмово виразить на це згоду. Заяву Ви складаєте через Прикордонну службу на кордоні або в аеропорту чи в управлінні Прикордонної служби.

2. Прикордонна служба негайно передає Вашу заяву – не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту її подачі – Начальнику Управління у справах іноземців.

3. При розгляді вашої заяви Ви можете особисто дати показання під час т.зв. співбесіди щодо статусу, а також представити докази того, що маєте підстави претендувати на отримання статусу біженця. Вашу справу може представляти повноважений. Ви також можете без перешкод звернутися до представника Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців і організацій, які надають юридичну допомогу.

4. Процедура надання статусу біженця закінчується видачею Начальником Управління у справах іноземців одного з наступних рішень.

4.1. Рішення про надання статусу біженця.

4.2. Рішення про відмову надання статусу біженцяі надання додаткового захисту

4.3. Рішення про відмову надання статусу біженця та видача дозволу на „толероване” перебування

4.4. Рішення провідмову надання статусу біженця, відмова видачі дозволу на „толероване” перебування, відмова надання додаткового захисту і наказ залишити територію РП

5. Рішення начальника Управління у справах іноземців, крім рішення, що надає Вам статус біженця, Ви можете оскаржити у Раді в справах біженців. Скарга повинна бути подана через начальника Управління протягом 14 днів з дати вручення рішення або його повідомлення. Цей період скорочується до 5 днів, якщо відмова надання статусу біженця сталася через явну необгрунтованість заяви.

6. Скаргу на Рішення Ради у справах біженців Ви можете подати протягом 30 днів з дати повідомлення про рішення до Окружного адміністративного суду.

Співбесідa і прийняття рішення

Дуже важливим моментом у процесінадання статусу біженця є співбесіда щодо статусу. Метою співбесіди є уточнення фактів, що мають суттєве відношення для рішення Вашої справи. Після співбесіди Ви отримаєте її копію. Співбесіда не буде проведена, якщо:

  • рішення про надання статусу біженцяможна надати на підставі зібраного доказового матеріалу,

  • Ви не в змозі брати участь у співбесіді або ви не змогли бути присутнімиу співбесіді з приводу стану здоров’я або психологічних причин,

  • Ви вказали інші причини у заяві, ніж побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, належності до певної соціальної групи або не вказали ніякої інформації про обставини, пов’язані з побоюванням переслідувань або ризиком заподіяння серйозного збитку (заява явно необґрунтована),

  • якщо Ви є неповнолітній без супроводу опікуна.

1. Як правило, з кожним, хто подав заяву про надання статусу біженця, проводиться співбесіда (допит). Співбесіда проводиться співробітником Департаменту з питань процедур біженців Управління у справах іноземців. Метою співбесіди є з’ясування суттєвих фактів, що мають відношення до рішення Вашої справи.

2. Знайте, що при подачі заяви про надання статусу біженця Ви знаходитесь підособливим захистом. Вся інформація, надана Вами в ході розгляду справиі під час співбесіди щодо статусу, є конфіденційною і особливо охоронюваною польським законодавством. Управління у справах іноземців не переає цю інформацію до відома влади та державних установ вашої країни.

3. Ви зобов’язані надати на співбесіді всю інформацію, яка буде необхідна для того, щоб розглянути вашу заяву. Надання докладних відповідей на питання під час співбесіди буде свідчити на Вашу користь. Ви також повинні пред-ставити докази, якими володієте (наприклад, документи, довідки відеокасети тощо), що підтверджують інформацію, надану вами в заяві про надання статусу біженця.

4. Інформація, яку Ви надаєте в ході співбесіди і представлені докази дуже важливі для розгляду Вашої справи. Вони повною мірою будуть враховуватися при прийнятті рішення. Приховування інформації і доказів або подання недостовірних відомостей і доказів є несприятливим для Вас, і може привести довидачі негативного рішення у Вашій справі.

5. Якщо після співбесіди появляться нові, важливі обставини або нові докази, Ви повинні негайно звернутися до Департаменту з питань процедурбіженців. Ви також можете подати заяву про додаткову співбесіду або в письмовій формі попросити допитати свідка у Вашій справі – необхідно вказатийого ім’я, адресу і обставину, яку цей свідок повинен підтвердити.

Нову інформацію, докази и заяви можна представити в письмовому вигляді

• поштою або

• відправити факсом

• доставити особисто до Департаменту з питань процедур біженців.

6. Після розгляду заяви про надання статусу біженця Вам буде видано рішення. Воно видається в письмовому вигляді і доставляється за адресою, зазначеною Вами як актуальне місце Вашого проживання. Після отримання рішення, Ви зобов’язані дотримуватися його. Кожне рішення містить інформацію на зрозумілій для Вас мові, що пояснює результат розгляду справи та інформацію про можливість подання скарги, якщо Ви не задоволені рішенням. Рішення видається протягом 6 місяців з дати подання заяви або 30 днів – якщо заяву було визнано явно необґрунтованою. Ці терміни стосуються процедури розгляду справи, яка проводиться начальником Управління.

Припинення процедури про надання статусу біженця

У ситуації, коли:

• Ви заберете свою заяву,

• Не з’явитеся у пункті прийому протягом 2 днів з дати подання заяви,

• Виїдете з пункту для іноземців, якіклопочуть про надання статусу біженця на період, що перевищує два дні без поважних причин,

• Виїдете з території Польщі,

• Не з’явитеся на співбесіду і не докажете протягом 7 днів з дати,встановленої для співбесіди, що  нездатність з’явитися на співбесіду випливала з обставин, за які Ви ненесете відповідальність,

• Вас звільнено з охоронюваного пункту або місця затримання з метою депортації і без дозволу начальника Управління Ви залишите місце або місцевість перебування, встановлені на підставі його рішення, і не будетe прoтягом певних проміжків часу в органі, вказаному у рішенні.

Начальник Управління видасть Вам рішення про припинення провадженняу справі, якщо припинення не суперечить суспільним інтересам. За Вашою заявою, поданою протягом двох років з дати прийняття рішення про припинення провадження у справі, рішення про припинення справи буде скасовано і справа буде розглянута ще раз (кроки, зроблені в ході розгляду припиненої справи залишаться в силі).

Крім того, процедура буде припинена, якщо буде встановлено, що заява недопустима, тобто в ситуаціях, коли:

• Ви маєте статус біженця в іншій країні,

• Ви отримали остаточне рішення про відмову у наданні статусу біженця і подаєте нову заяву на тих же самих підставах,

• Ви дасте згоду на подання від вашого імені чоловіком/дружиною заяви про надання статусу біженця, після чого подасте окрему заяву, коли немає ніяких обставин, що виправдовують подачу Вами такої заявки.

Так звані Дублінські Врегулювання

Кожний громадянин у віці старше 14 років, які подає заяву про надання статусу біженця на території Польщі, згідно з національними законами та положеннями Регламенту Ради (ЄС) № 2725/2000 від 11 грудня 2000 року (так званий Регламент «Евродак») підлягає процедурі дактилоскопічного обліку, тобто зроблення відбитків пальців.

Відбитки пальців відправляються в центральний підрозділ в Люксембурзі з метою їх реєстрації та перевірки, чи не подавали Ви раніше заяви про надання статусу біженця або чи раніше не перебували в одній з країн ЄС.

Проходження процедури дактилоскопічного обліку є необхідною умовою для порушення справи про надання статусу біженця.  У разі, якщо Ви не пройдете цю процедуру, ваша заява буде залишена без розгляду.

Якщо Ви подали свою першу заяву про надання статусу біженця в Польщі відповідно до Дублінських положень, державою, відповідальною за розгляд Вашої заяви є Польща, тому що це перша країна, в якій діють Дублінські положення, на територію якої Ви в’їхали. Це означає, якщо Ви покинули територію Польщі та подали заяву про надання статусу біженця в іншій країні ЄС, Вас буде відправлено назад до Польщі.

У разі виникнення обставин, що виправдовують звернення Польщі до іншої держави, в якій діють Дублінські положення, із заявою про Ваш перехід або повторне прийняття Вас, у ваших інтересах є негайно надати відповідну інформацію до Відділу дублінських врегулювань Департаменту з питань процедур біженців Управління у справах іноземців.

Пам’ятайте, що подаючи у Польщі заяву про надання статусу біженця, Ви зобов’язані залишатися на території Польщі до кінця процедури, до моменту надання остаточного рішення!

         Правова підстава:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1469);

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. z 2008 r. Nr 218 poz. 1394).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!