Проект “Континенти Вроцлава. Комплексна програма підтримки громадян третіх країн, що проживають у Вроцлаві”

 • Проект “Континенти Вроцлава. Комплексна програма підтримки громадян третіх країн, що проживають у Вроцлаві” це програма підтримки громадян третіх країн, що проживають у Вроцлаві.

Проект реалізується в період з 1 січня 2014 року до 30 червня 2015 року. Участь у проекті є добровільною і безкоштовною.

Цілями проекту є зміцнення професійного потенціалу та адаптивності громадян третіх країн у суспільстві приймаючої країни шляхом участі у навчанні, семінарах, консультаціях та подіях інтеграційно-пізнавального характеру у період до 30.06.2015, а також підтримка двосторонньої інтеграції й розширення знань про різні культури серед мешканців Вроцлава шляхом проведення антидискримінаційних семінарів, тренінгів для роботодавців, наукових працівників, освітян і чиновників, а також презентаційної конференції до 30.06.2015.

Програма проекту включає дві частини: стаціонарне навчання і використання послуг з індивідуального консультування, які надаються Пунктом консультаційної і перекладацької підтримки.

Стаціонарне навчання реалізується у наступних формах:

 1. інтенсивного курсу польської мови тривалістю 128 академічних годин та можливості одноразового безкоштовного складення сертифікованого іспиту з польської мови як іноземної, що прийматиметься Державною комісією з сертифікації знань польської мови як іноземної,
 2. комп’ютерних курсів, розділених на два модулі, кожен з яких має по 80 академічних годин, і можливості одноразового безкоштовного складення іспиту ECDL Start, що прийматиметься сертифікованим екзаменатором/ сертифікованою організацією,
 3. тренінгу з підвищення соціально-професійної компетенції та громадянських навичок тривалістю 32 академічні години,
 4. семінару для жінок на тему “Освоєння культур” тривалістю 6 академічних годин.

Стаціонарне навчання буде організоване під час усіх трьох турів проекту, які відбуватимуться у періоди:

І тур – березень 2014 р. – червень 2014 р.

ІІ тур – серпень 2014 р. – листопад 2014 р.

ІІІ тур – січень 2015 р. – квітень 2015 р.

Пункт консультаційної і перекладацької підтримки включає індивідуальні консультації адвоката (тривалістю не більше 96 год/тур), радника у справах розвитку компетенції та присяжного перекладача (обсягом не більше 240 сторінок перекладу протягом всього проекту).

Консультаційна підтримка надаватиметься в період з 1 березня 2014 р. до 30 квітня 2015 р. відповідно до графіку чергування спеціалістів, що доступний на веб-сайті та в Бюро проекту.

Критерії для участі в проекті та правила набору

Особа, зацікавлена в участі у проекті, повинна проживати на території Вроцлава та бути іноземцем, який не є громадянином ЄС, і відповідати одній із наступних вимог:

 • Перебувати на території Республіки Польща легально, мати документ, який дозволяє перебувати принаймні 12 місяців у Польщі, зокрема, на підставі:
 1. візи, виданої у наукових, навчальних або освітніх цілях
 2. візи, виданої для здійснення підприємницької діяльності або виконання роботи
 3. дозволу на тимчасове проживання – колишній дозвіл на проживання на визначений час
 4. дозволу на постійне проживання – колишній дозвіл на поселення
 5. дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС
 6. згоди на толерантне перебування і мати посвідку на проживання
 • Перебувати на території Республіки Польща легально, у відповідності до положень закону „Про іноземців” від 12 грудня 2013 р., і мати перспективу продовження перебування:

перебуваючи безперервно на цій території Польщі протягом періоду принаймні 12 місяців, зокрема, на підставі:

 1. візи, виданої у наукових, навчальних або освітніх цілях
 2. візи, виданої для здійснення підприємницької діяльності або виконання роботи
 3. дозволу на тимчасове проживання – колишній дозвіл на проживання на визначений час
 4. дозволу на постійне проживання – колишній дозвіл на поселення
 5. дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС
 6. згоди на толерантне перебування і мати посвідку на проживання

є дружиною / чоловіком громадянина /громадянки Польщі, від моменту наявності документів, що підтверджують легальне перебування у Польщі

 •  Подати заявку на отримання дозволу на проживання на визначений час в режимі аболіції відповідно до ст. 4 Закону від 28 липня 2011 року „Про легалізацію перебування деяких іноземців на території Республіки Польща” і про зміну Закону „Про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща” та Закону „Про іноземців” (Законодавчий вісник № 191, позиція 1133).

Набір учасників проекту здійснюється постійно (безперервно) у період з 27 січня 2014 по 19 грудня 2014 року.

Для кожного туру проекту буде відповідно набрано:

 1. для І туру проекту – 20 учасників проекту;

 2. для ІІ туру проекту – 30 учасників проекту;

 3. для ІІІ туру проекту – 30 учасників проекту;

які зацікавлені в участі у стаціонарному навчанні.

Процес набору учасників проекту складається з двох етапів:

I етап – верифікація заявки на участь у проекті

II етап – проведення співспівбесід з особами, зацікавленими в участі у проекті і які відповідають критеріям відбору та представили документи відповідно до вимог.

Необхідною умовою для зарахування до І етапу процесу набору є подача заявки на участь в проекті, в термін, який можна отримати в Бюро проекту або на веб-сайті.

Документ, про який йдеться, потрібно подати в паперовому або електронному вигляді. Цей документ повинен бути підписаний заявником власноручно. В Бюро проекту його можна подати особисто, відправити поштою/кур’єром за адресою Бюро, факсом або в електронному вигляді, заповнивши форму на веб-сайті проекту. У випадку заповнення форми на веб-сайті або відправлення заявки електронною поштою, заявник зобов’язаний власноручно підписати її в офісі Бюро проекту протягом 14 календарних днів з дати відправлення форми. Відсутність особистого підпису рівносильна відмові від участі в проекті. Датою подачі документу вважається дата його отримання.

На ІІ етапі набору особа, зацікавлена в участі в проекті, зобов’язана подати:

документи, що підтверджують заявлений статус іноземця в контексті Заявки на участь у проекті,

документ, що засвідчує особу (для перевірки).

Непред’явлення вищевказаних документів рівносильно відмові від участі в проекті.

На ІІ етапі набору кожен кандидат (-ка) на участь у проекті повинен (-на) вказати, у якому стаціонарному навчанні і/або індивідуальних консультаціях бажає прийняти участь.

 Учасник Проекту, який бажає отримати допомогу у формі стаціонарного навчання, повинен задекларувати свій намір взяти участь принаймні в одному з навчальних курсів.

Співбесіди у рамках II етап набору проводитимуться в такі строки:

перед І туром проекту – в лютому 2014 р.

перед ІІ туром проекту – в липні 2014 р.

перед ІІІ туром проекту – в грудні 2014 р.

За результатами співбесід в рамках II етапу набору для окремих турів навчання буде сформований список:

І тур проекту -20 осіб;

ІІ тур проекту – 30 осіб;

ІІІ тур проекту – 30 осіб;

зарахованих на стаціонарне навчання у конкретному турі. Особи, які не потрапили у проект, але задовольняють формальним критеріям, будуть включені до резервного списку.

Виконавець проекту залишає за собою право визначити перелік осіб, які прийматимуть участь у стаціонарному навчанні, при збереженні переваги відповідно до заявки на додаткове фінансування щодо:

 1. жінок,

 2. членів сімей репатріантів

 3. осіб, які проживають у Польщі менше 5 років.

Особи, зараховані на стаціонарне навчання, будуть повідомлені про це по телефону і/або електронною поштою співробітниками Проекту принаймні за 2 дні до початку туру. Список зарахованих осіб також буде розміщений на веб-сайті та на дошці оголошень Бюро проекту.

У разі відмови від участі у стаціонарному навчанні на етапі набору кандидат (-ка) зобов’язаний (а) повідомити про це Виконавця проекту.

Особи, зараховані на стаціонарне навчання, будуть зобов’язані особисто з’явитися у вказаний Виконавцем проекту термін для підписання документів, необхідних для участі в проекті. Неявка у призначений термін означає відмову від участі в стаціонарному навчанні.

Якщо від участі у проекті відмовляться усі особи з основного і резервного списку. Виконавець проекту залишає за собою право відновити ІІ етап прийому, з тим, щоб прийняти необхідну кількість осіб. Співбесіди, проводитимуться в порядку подання заявок.

Учасники І та ІІ туру проекту, мають право продовжувати участь у проекті відповідно у ІІ та ІІІ третьому турі проекту. Підставою для участі у черговому турі проекту буде Заявка на продовження участі у проекті.

Учасник має право в рамках продовження участі в проекті:

 1. продовжити курс польської мови;

 2. прийняти участь у комп’ютерних курсах, якщо даний учасник не приймав у них участі під час попереднього туру;

 3. прийняти участь у тренінгу з підвищення соціально-професійної компетенції, якщо цей учасник не приймав у ньому участі під час попереднього туру;

 4. прийняти участь у семінарах, якщо цей учасник не приймав участі у семінарах під час попереднього туру.

Термін дії та об'єм підтримки, що надається в рамках проекту

Датою початку участі в Проекті, вважається:

 1. для стаціонарного навчання день підписання Договору про надання навчально-консультаційних послуг,

 2. для індивідуальних консультацій – день, коли були надані консультації

Допомога, що надається Учасникові проекту, включає навчально-консультаційні послуги відповідно до поданої заявки, про яку йдеться.

Якщо менше ніж 5 учасників Проекту виявить зацікавлення даною формою стаціонарного навчання, Виконавець залишає за собою право не розпочинати даний курс/тренінг в рамках даного туру.

Підтримка у формі стаціонарного навчання буде надаватися протягом не більше 64 днів навчання на тур. Детальний розклад навчання буде наданий учасникам проекту не пізніше дати початку участі в Проекті та опублікований на веб-сайті і розміщений на дошці оголошень Бюро проекту. Виконавець залишає за собою право вносити в розклад зміни, про що повідомить учасників проекту протягом 3 робочих дні від дати зміни, розмістивши відповідне повідомлення на веб-сайті та дошці оголошень Бюро проекту.

Завершення проекту ототожнюється з присутністю учасника принаймні на 80% навчальних годинах даної форми стаціонарного навчання.

Дотримання умови дає Учасникові проекту право отримати сертифікат про закінчення даного курсу / тренінгу.

За кожен навчальний день Учасникові / Учасниці Проекту виплачується навчальна стипендія в розмірі 10 польських злотих брутто / навчальний день.

Стипендія виплачуватиметься щомісяця шляхом післяплати на вказаний Учасником / Учасницею банківський рахунок в Договорі про надання навчально-консультаційних послуг. Стипендія виплачуватиметься максимально протягом 14 календарних днів від закінчення місяця, за який виплачується стипендія Учасникові проекту.

Детальнішу інформацію щодо умов проекту та подачі заявки можна знайти на сайті http://kontynenty.cis.wroclaw.pl/