Як іноземцеві придбати нерухомість в Польщі

Правила придбання нерухомості іноземними громадянами в Польщі визначені в Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178. Згідно законодавства існує два типи нерухомості: квартира (в законодавсті званим «окремим жилим приміщення») і будинок.

Щоб придбати окреме жиле приміщення, тобто квартиру в Польші іноземцю достатньо мати дійсну візу або один із дозволів: дозвіл на тимчасове або постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС.

В разі, коли іноземець хоче придбати будинок, він зобов’язаний отримати дозвіл Міністра внутрішніх справ (МВС).

Такий дозвіл не вимагається від осіб, які проживають на території Польщі щонайменше 5 років з моменту отримання дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.

Також не вимагається даний дозвіл від іноземого громадянина, який перебуває у шлюбі з польським громадянином і проживає на території Польщі щонайменше 2 роки з моменту отримання ним дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, і має бажання придбати будинок, який буде спільною власністю подружжя за законом.

А також у випадку отримання будинку по наслідству.

Дозвіл МВС однак необхідний в разі покупки нерухомості, розташованої в прикордонній зоні, а також аграрних грунтів площею більшою, ніж 1 га.

Дозвіл видається у формі адміністративного рішення на підставі заяви, в якій слід вказати наступні дані:

1) Ім’я і прізвище, дату і місце народження, громадянство, місце (точна адреса з поштовим індексом) проживання.

2) Обставини, що підтверджують зв’язок заявника з Польщею, якщо такі існують. До таких видів обставин можуть відноситися: польська національність або польське походження; шлюб з громадянином Республіки Польща; проживання в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання; членство в органах управління (голова, член правління) підприємств з іноземним капіталом.

3) Детальний опис нерухомого майна, що придбавалося, зокрема, з вказівкою точної адреси, площі, номеру, кадастрової книги; якщо отримуються тільки деякі земельні ділянки, охоплені цією книгою, – номери цих земельних ділянок; у разі житла – вказати номер, площу, частку земельної ділянки під будівлею.

4) Імена і прізвища (найменування юридичних осіб) тих, що відчужують нерухоме майно, їх місце (місцезнаходження) проживання і поштовий індекс.

5) Необхідно вказати вид цивільно-правової угоди з об’єктом нерухомості, наприклад договір продажу, дарування, міни і т.д.

6) Обгрунтування з вказівкою мети придбання нерухомого майна і обгрунтування його розміру.

До вищезгаданої заяви слід долучити:

1) Копії документів, які можуть підтвердити зв’язок заявника з Польщею, зокрема, документи, що підтверджують набуття у минулому в польському громадянстві і що вказують на обставини його втрати; свідоцтво про шлюб з громадянином Польщі; документ, що підтверджує дозвіл постійне проживання.

2) У разі, якщо заява подана членом органів правління (голови, членів правління) підприємства  з іноземним капіталом – завірену виписку з торгового реєстру підприємства, що підтверджує виконання певної функції (видану не пізніше чим за три місяці до подання заяви); довідку про присвоєння підприємству номера NIP і номери REGON; довідку з компетентного податкового управління про те, що підприємство не має податкової заборгованості, а також довідку з компетентного відділення установи соціального страхування про відсутність заборгованості по сплаті взносів.

3) Ксерокопію сторінок дійсного закордонного паспорта, що містять ідентифікаційні дані заявника.

4) Письмова заява того, що відчужує нерухоме майно, що виражає волю його відчуження на користь заявника, з вказівкою виду цивільно-правової угоди, з детальним визначенням нерухомого майна і ціни, за яку об’єкт нерухомості має бути відчужений.

5) Якщо відчужує юридична особа – завірену виписку з торгового реєстру, видану не пізніше чим за 3 місяці до подання заяви.

6) Актуальну виписку з кадастрової книги про відчужуваний об’єкт нерухомого майна, видану не пізніше чим за 6 місяців до подання

7) Виписку з реєстру земельних ділянок разом з витяганням (планом) з геодезичної карти, видану не пізніше чим за 6 місяців до подання заяви; у разі, якщо нерухоме майно, що придбавалося, виникло в результаті ділення іншого нерухомого майна – перелік земельних змін або рішення, що затверджує поділ нерухомого майна.

8) Довідку з компетентного гмінного (районного) управління про цільове призначення нерухомого майна в актуальному плані територіального облаштування з вказівкою постанови гмінної (районного) ради і офіційного воєводського вісника, в якому було опубліковано цю постанову.

9) Письмове доручення, якщо заявник звертається через уповноваженого представника і адресу уповноваженого.

Попередній договір

Отримавши дозвіл на купівлю нерухомості від МВС (процес може зайняти до 6 місяців), укладається попередній договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем і, як правило, вноситься депозит у розмірі 10-15 % вартості об’єкту нерухомості. Сума внесеного депозиту має бути обов’язково прописана в попередньому договорі купівлі-продажу.

Основний договір

 Потім, у покупця є час подати заяву на оформлення іпотечного кредиту – при необхідності (на підставі попереднього договору), а у нотаріуса перевірити легальність угоди (відсутність обтяжень, боргів, володіння майном третьою особою). Після, укладається основний договір купівлі-продажу нерухомого майна. Квартира, будинок переоформляються на нового власника і права власності також переходять до нього.

Дозвіл дійсний проягом одного року, тому в цей період часу слід завершити усі операції і оформлення документів з придбання нерухомості.