Порядок здачі сертифікаційного екзамену з польської мови як іноземної

Сертифікаційний екзамен з польської мови як іноземної перевіряє обізнаність іноземця із сучасною польською мовою в усіх її формах (розумінні зі слуху, розумінні тексту писаного, граматичній вправності, умінню грамотно писати та говорити). Успішне складання екзамену дає можливість отримати відповідний сертифікат, який є єдиним державним документом Республіки Польщі, що підтверджує рівень володіння іноземцем польською мовою як іноземною. На сьогоднішній день сертифікат про володіння польською мовою як іноземною можна отримати з трьох рівнів

 • ThresholdLevel – В1 – основний (базовий) рівень;
 • VantageLevel – В2 – загальний середній рівень;
 • MasteryLevel – С2 – професійний рівень або ж рівень носія цієї мови.

Предметом оцінювання на кожному з трьох рівнів є наступні уміння:

 • Розуміння зі слуху;
 • Вправність граматична;
 • Розуміння тексту писаного;
 • Писання;
 • Усне мовлення.

Хто може здавати іспит

Екзамен можуть здавати як громадяни Польщі, які проживають заграницею, так і громадяни інших держав (іноземці), незалежно від того скільки часу тривав процес підготовки до здачі сертифікаційного іспиту та якими методами особи готувалися до екзамену.

До здачі екзамену з польської мови як іноземної на рівні В1 і В2 можуть приступити особи, яким на день здачі екзамену виповнилося 16 років, а на рівні C2 –18 років.

Хто звільняється від здачі іспиту

Від здачі екзамену звільняються є особи, які отримали в Польщі диплом магістра за спеціальністю «Польська філологія». Рівень володіння польською мовою для таких осіб прирівнюється до рівня С2.  Особа, яка подає заяву про звільнення від здачі сертифікаційного іспиту, повинна додати на розгляд  комісії відповідні документи, що підтверджують закінчення польського вишу по спеціальності польська філологія. Комісія проводить розгляд поданої заяви щодо звільнення від здачі іспиту, приймає рішення з даного питання та письмово повідомляє заявника про прийняте рішення.

Реєстрація на здачу іспиту

Реєстрація кандидатів проводиться електронним шляхом, факсом або за допомогою поштового відправлення заявки. Заява повинна бути заповнена друкованим способом або власноручно чітким і розбірливим почерком.

Формуляр заяви on-line

Формуляр заяви zgloszenia

Вартість іспиту та порядок оплати

Сертифікаційний екзамен з польської мови як іноземної є платним, вартість його є різною і в залежності від рівня становить:

 • рівень  В1–60€;
 • рівень В2 – 80€;
 • рівень С2 – 100€;

Окремо необхідно оплатити виготовлення сертифікату – 20€ (при позитивній здачі іспиту).

Оплата на території Польщі проводиться в польській валюті – PLN відносно курсу PLN до €, згідно курсу Національного Банку Польщі на день проведення оплати:  рахунок номер: 17 1010 1010 0093 9322 3100 0000

Тут можете перевірити середній курс PLN do €

Зразок призначення оплати:

Необхідно вказати: прізвище кандидата, рівень іспиту, місто і термін здачі іспиту (напр. Petrenko, B1, Wrocław XI 2015).

Після позитивних результатів іспиту: сертифікат, прізвище кандидата, рівень іспиту, місто і термін здачі іспиту (наприклад certyfikat Petrenko B1 Wrocław XI 2015)

 Оплата мовного сертифікаційного іспиту поза територією Польщі

Проводиться на рахунок номер: PL 17 1010 1010 0093 9322 3100 0000 код BIC (Swift): NBPLPLPW

З огляду на те, що при банківських операціях, які проводяться з-за кордону банки-посередники беруть додаткову комісію за переказ, потрібно пам’ятати про вибір опції OUR, згідно якої такі витрати повністю покриваються особою яка здійснює переказ коштів.

Отримувач переказу:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

00-896 Warszawa

ul.Ogrodowa 28/30

Адреса банку:

Narodowy Bank Polski (NBP) O/O Warszawa

00-950 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

 Перед здачею іспиту

Після заповнення і висилання заяви про намір участі в екзамені, відправнику надійде підтвердження комісії про її прийняття наступного змісту:

„Dziękujemy za wypełnienie formularza. Prosimy o wniesienie opłaty egzaminacyjnej najpóźniej na  miesiąc przed egzaminem. Zaproszenie na egzamin z informacją o miejscu i godzinie jego rozpoczęcia  wyślemy 2 tygodnie przed egzaminem. Załączamy kopię zgłoszenia. Uwaga: Wiadomość  wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt za pomocą Formularza kontaktowego. Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego”.

Приблизно на наступний день на Вашу електронну пошту прийде повідомлення повідомлення наступного змісту:

„Dzień dobry, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Proszę pamiętać o wniesieniu opłaty w wyznaczonym terminie, tj. do 22.10.2014. Dane do przelewu znajdują się w Aktualnościach w zakładce Opłaty za egzamin na stronie www.certyfikatpolski.pl  (jeśli opłata została już wniesiona proszę o zignorowanie tej informacji).

Zaproszenie, w którym będzie podany adres egzaminu i godzina rozpoczęcia testu, zostanie wysłane na około dwa tygodnie przed egzaminem mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Z poważaniem

Jagoda Spurek

Sekretariat

Państwowej Komisji

Poświadczania Znajomości

Języka Polskiego jako Obcego”

 Потрібно знати, що іспит відбудеться лише в разі набору 30 кандидатів до здачі екзамену у вибраному Вами місті. У разі наявності меншої кількості охочих прийняти участь у іспиті, Вам запропонують здавати екзамен у іншому місті або в інший період.

Оплати за іспит потрібно здійснити в термінах зазначених на сайті здачі сертифікаційного іспиту. З термінами здачі мовних сертифікаційних іспитів можете ознайомитися тут.

Про місце і годину проведення кандидати будуть проінформовані  електронним інтернет-повідомленням приблизно за 2 тижні до іспиту. Так виглядає запрошення на екзамен:

„ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Opolu 22-23.11.2014r.

Prosimy o zgłoszenie się w sobotę 22 listopada 2014 r. o godz. 9:30 w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa (aula 301) Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11, Opole.

O godz. 10.00 rozpocznie się egzamin pisemny, który składa się z 4 części:

A-           rozumienie ze słuchu (30 min.)

B-           poprawność gramatyczna (60 min.)

C-           rozumienie tekstu pisanego (45 min.)

D-           pisanie (90 min.)

Egzamin ustny trwa 20 minut i zostanie przeprowadzony w niedzielę 23 listopada 2014 r. w tym samym budynku, o godzinie wyznaczonej przez komisję egzaminacyjną.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Życzymy pozytywnych rezultatów egzaminu certyfikatowego.

Sekretariat

Państwowej Komisji Poświadczania

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego”

Що потрібно, щоб успішно підготуватися до екзамену з польської мови як іноземної?

Найчастіше екзамен є закінченням певного етапу навчання та водночас  він являється і перепусткою до подальшого вдосконалення свого рівня володіння польської мови. До такого екзамену варто віднестись відповідально та дуже добре підготуватися, щоб отримати якнайкращий результат.

Ось кілька порад для тих, хто бажає успішно скласти іспит

Перед здачею екзамену потрібно:

Оцінювання іспиту

Іспити проводить і оцінює Державна Екзаменаційна Комісія. Іспит складається з п’яти частин. Кожна з цих частин включає завдання, які дозволяють отримати максимальний результат – 40 пунктів. Отже, загальна сума пунктів, яку можна отримати на іспиті, становить 200. Екзамен вважається зданим за умови позитивних результатів (від 120 пунктів), тобто необхідно набрати мінімум 24 бали з кожної із 5 частини іспиту.

Кожна екзаменаційна робота оцінюється двома незалежними екзаменаторами за наступним критеріями:

 • Виконання завдання (зміст, довжина, форма, композиція);
 • Граматична правильність написання;
 • Словниковий запас;
 • Стиль;
 • Орфографія і пунктуація.

Один екзаменатор може присудити особі, яка здає іспит, максимально 20 пунктів по кожній із частин іспиту, які потім сумуються з оцінкою іншого незалежного екзаменатора і т.д.. Загальна ж оцінка виводиться шляхом сумування усіх оцінок, виставлених за кожну із частину іспиту.

Оцінки з екзамену вставляються згідно наступної шкали оцінювання:

 • відмінно 189,6 – 200 пунктів (94,8% – 100%);
 • дуже добре 169,6 – 189,5 пунктів (84,8% – 94,75%);
 • добре 149,6 – 169,5 пунктів (74,8% – 84,75%);
 • задовільно 120 – 149,5 пунктів (60% – 74,75%);
 • незадовільно 0 – 119 пунктів (0 – 59,5%).

Особи, які не здали екзамену можуть повторного приступити до наступного іспиту на тому ж самому рівні лише за 1 рік.

Структура проведення іспиту

Іспит як правило проводиться впродовж 2 днів. Першого дня перевіряються письмові навики, а наступного дня перевіряється навички усного мовлення особи, котра здає іспит.

Письмова частина на усіх рівнях має однакову структуру, але різний ступінь важкості завдань. В таблиці наведена інформація про кожну частину іспиту та її тривалість.

 

30 хвилин Частина A

Розуміння зі слуху (аудіювання)

Разом 225 хвилин
60 хвилин Частина В

Перевірка граматики

45 хвилин Частина С

Розуміння письмового тексту

90 хвилин Частина D

Письмовий твір

 

Усна частина проводиться на наступний день після письмової. В цій частині екзамену необхідно уміти в усній формі скласти монолог або діалог, використовуючи різні запропоновані текстові та художні матеріали.

 

Час приготування 5 хвилин Рівень B1

Завдання А: Опис фотографії (представленої на ній ситуації)

Завдання В: монолог (твір на задану тему)

Завдання С: діалогова ситуація

Тривалість іспиту

15 хвилин

Час приготування 7 хвилин Рівень B2

Завдання А: Опис набору фотографії в узагальнюючу комунікативну відповідь на їх основі

Завдання В: Вираження власної думки з приводу наведеного Вам тексту

Завдання С: монолог (твір на задану тему)

Час приготування 10 хвилин Рівень С2

Завдання А: Комунікативна відповідь на задану тему з роз’ясненням, що спонукає Вас до дій в наведеній  Вам ситуації.

Завдання В: Переказ тексту, а також вираження власної думки з приводу наведеного Вам тексту

 

Детальніше про особливості проведення іспиту читайте на сайті сертифікаційного іспиту, перейшовши за посиланням www.certyfikatpolski.

Після іспиту

Через 6-ть тижнів після здачі сертифікаційного іспиту польської мови як іноземної, особа, яка його здавала, отримує від комісії повідомлення про результат здачі екзамену. Якщо оцінка є прийнятна, то особа, яка його здавала, може отримати сертифікат оплативши 20 € за видачу сертифікату. Сертифікат надсилає комісія впродовж 2-х тижнів після здійснення оплати за нього. При цьому, він прийде рекомендованим листом на поштову адресу, яка була зазначено у заяві про участь у екзамені. Також Ви повинні пам’ятати, якщо листоноша не знайшла одержувача по місцю проживання (на території Польщі), то віднесе Ваш лист на поштове відділення, що обслуговує дану вулицю. Взявши закордонний паспорт можна буде забрати довгоочікуваний лист у поштовому відділенні. Якщо впродовж 14 днів не забрати листа, то поштове відділення поверне його відправнику, тобто комісії. Тож необхідно віднесіться до отримання такого листа відповідально.

А ось як виглядають цей довгоочікуваний сертфікат

l-507012a20dca6(1)

IMG_7388

Бажаємо нашим читачам успіху у здачі  екзамену! З питань придбання літератури для підготовки пишіть на електронну пошту.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!