Порядок подання податкової декларації PIT на території Польщі

Річну податкову декларацію PIT зобов’язані подавати всі платники податку, які отримали будь-які доходи у податковому році, навіть якщо у кінцевому результаті вони зазнали збитків або отримали нульовий результат. Платники податку, які ведуть господарську діяльність, зобов’язані подати декларацію також у тому випадку,  якщо  вони  не  отримали  жодних  надходжень  чи  доходів,  а протягом усього року їх господарську діяльність було призупинено.

Річну декларацію можуть не подавати лише ті платники податку, які не отримали жодних надходжень чи доходу (взагалі нічого не заробили), і при цьому не мали зареєстрованої у податковому управлінні господарської діяльності, а також платники податку, які отримали виключно закордонні доходи, звільнені у Польщі від оподаткування. Детальніше про податки в Польщі читайте в нашій статті ” Про сплату податку на доходи фізичних осіб на території Польщі”.

За деяких платників податку річні декларації подають податкові агенти (роботодавець за працівника на підставі його заяви, орган, що відповідає за виплату пенсій, наприклад, Управління соціального страхування (ZUS), якщо платник податку не подасть декларацію самостійно).

Обов’язок подання податкової декларації відноситься як до осіб, місце проживання яких знаходиться у Польщі (польські податкові резиденти), так і до осіб, місце проживання знаходиться не у Польщі (іноземні податкові резиденти). Слід враховувати отримання або відсутність доходів, які підлягають оподаткуванню у Польщі,  відповідно  до  міжнародних  договорів  та  польського  податкового права.

Бланк  PIT  – це  бланк,  на  якому  слід  подавати  податкову  декларацію.  Існують бланки PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 та PIT-39. Найчастіше використовуваним бланком є бланк PIT-37. За допомогою такого бланка декларацію подають ті платники податку, у випадку яких виконуються усі нижчезгадані умови:

 • вони  отримали  доходи  виключно  за  посередництвом  податкового  агента (наприклад, роботодавця),

 • вони  отримали  доходи  з джерел,  розташованих  у Польщі,  які  підлягають оподаткуванню  на  загальних  засадах  із застосуванням  податкової  шкали, зокрема, у рамках винагороди за працю та інших надходжень, пов’язаних зі службовими відносинами, трудовими відносинами (у тому числі кооперативними трудовими відносинами), а також договорами підряду, виконанням громадських обов’язків, спортивною діяльністю,

 • вони  не  вели  несільськогосподарську  діяльність,  а також спеціальних видів сільськогосподарського виробництва, оподаткованих на загальних засадах із застосуванням податкової шкали,

 • вони не зобов’язані дораховувати до отриманих доходів малолітніх дітей,

 • вони не знижують розміру доходів у зв’язку зі збитками у минулі роки.

Якщо  платник  податку  отримав  хоч  один  вид  доходів,  не  передбачений  у PIT-37, всі доходи, оподатковані за податковою шкалою, він повинен задекларувати у PIT-36 (PIT-37 у такому випадку вже не подається). Податкову  декларацію  у вигляді  заповненого  бланка  PIT-36  подають  платники  податку,  які  отримали  доходи,  що  оподатковуються  на  загальних  засадах із застосуванням податкової шкали, і не заповнюють декларацію PIT-37, оскільки досягнуті ними доходи (зазнані збитки) не є доходами, для яких передбачено цю декларацію. Таку декларацію подають передусім платники податку, які:

 • вели несільськогосподарську діяльність або спеціальні види сільськогосподарського виробництва, що оподатковуються за податковою шкалою

 • отримали доходи від наймання, піднаймання, оренди, суборенди або інших договорів подібного характеру

 • отримали доходи із-закордону.

Податкову декларацію необхідно подати до:

30 квітня PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

або 31 січня PIT-28.

Особи,  місце  проживання  яких  знаходиться  за  кордоном  (іноземні  податкові резиденти), які:

 • отримують доходи без посередництва податкових агентів (напр., роботодавця), або

 • отримують доходи за посередництвом податкового агента, якщо податковий агент не зобов’язаний підготувати для них річний обрахунок податку (як, наприклад, роботодавець, Управління соціального страхування (ZUS), орган, що відповідає за виплату пенсій), або

 •  отримують доходи з капіталу, зобов’язані  подати  річну  податкову  декларацію  перед  виїздом  з території  Республіки Польща. У такому випадку термін подання декларації PIT-37 може припадати навіть значно раніше, ніж 30 квітня. Податкову декларацію можна подати кількома способами:

 • безпосередньо у податковому управлінні;

 • поштою ( звичайним листом – тоді терміном подання декларації вважається дата отримання листа у податковому управлінні, рекомендованим листом – у такому випадку терміном подання є дата висилки у відділенні польської пошти);

 • безпосередньо у польській консульській установі (збір за пересилку становить, як правило, 18 євро).

Увага: Надсилання рекомендованим листом із-за кордону вважається надсиланням звичайним листом – найважливішою є дата отримання листа у податковому управлінні. Платник податку  у такому випадку бере на себе ризик недотримання терміну або зникнення листа в дорозі. Отже, цей спосіб є дуже ненадійним способом подання річної податкової декларації.

Деякі податкові управління ставлять перед будинком скриньки, до яких можна вкинути податкові декларації уніч останнього дня терміну подання декларації. Ці скриньки забирають о півночі, у момент закінчення терміну подання податкової декларації. Цією можливістю варто скористатись у крайньому випадку, якщо податкове управління та поштові відділення вже зачинені, а платнику податків загрожує  покарання  за  недотримання  терміну.  Однак  варто  через  кілька  днів пересвідчитись,  чи  декларація  не  загубилась,  і чи  її  отримали  у податковому управлінні. Для надійності варто навіть поїхати до місцевості, в якій пошта працює довше, і вислати податкову декларацію рекомендованим листом.

Зараз  існує  можливість  подання  річної  декларації  PIT  електронною  поштою з використанням електронного підпису. Можна також подати заповнений бланк Pit 37 без  електронного  підпису,  але  тільки  у випадку  подання  персональних даних, таких як номери NIP, PESEL тощо.

Часом заповнення податкової декларації може викликати певні труднощі – особливо  у випадку  осіб,  які  роблять  це  вперше  або  не  знають  польської  мови. Варто  пам’ятати,  що  існують  фірми,  які  займаються  заповненням  бланків  PIT (як  правило,  вартість  такої  послуги  становить  кількадесят  злотих).  Якщо  підготовкою  податкової  декларації  займається  спеціаліст,  варто  мати  його  підпис на  підготовленому  для  нас  екземплярі  декларації,  на  випадок,  якщо  необхідно буде  добиватися  відшкодування  за  неправильне  заповнення  бланка.

Крім  того, коли наближається період податкових розрахунків, до різних газет та журналів долучається додаток у вигляді диску CD з програмами для обрахунку податків. Інструкції, як заповнити декларацію, знаходяться також на веб-сайті Міністерства фінансів.

УВАГА:   Перед   поданням   декларації   рекомендується   залишити   собі   копію, а також перевірити, чи немає в ній очевидних помилок та описок. До найчастіших відносяться:

 • помилки у математичних діях (додавання, обрахунок податку);

 • неправильні дані платника податку (не відповідають даним,вказаним в актуальному документі NIP);

 • відсутність номера NIP або підпису платника податку;

 • невідповідність сум, вказаних у даній декларації, сумам, що випливають з декларацій,  поданих  у попередні  роки  (наприклад,  сум  вирахування податку або збитків);

 • податкові вирахування, які перевищують встановлений ліміт.

У  разі  сумнівів  щодо  правильності  поданої  декларації  податкове  управління може  повідомити  про  необхідність  надання,  у визначений  термін,  відповідних пояснень  або  доповнення  декларації,  вказуючи  причини  появи  сумнівів  щодо правильності даних, які уній містяться. Податкове управління може вимагати пояснень щодо причин неподання податкової  декларації  або  вимагати  її  подання,  якщо  декларацію  не  було  подано у встановлений термін.

Джерело: за матеріалами інформаційного пакету для іноземців –громадян третіх країн під ред. А. Мікульської.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!