Обмін українського водійського посвідчення на польське (EW-03)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заява;

 2. Виразна, актуальна і кольорова фотографія розміром 3,5 x 4,5 cм, із зображенням особи без головного убору, без накритої голови, затемнених окуляр. Особа повинна бути зображена з лівого профілю, на якому видно ліве вухо з рівномірним освітленням обличчя;

 3. Двостороння ксерокопія водійського посвідчення, виданого за кордоном;

 4. Оригінал квитанції про оплату комунікаційного та реєстраційного збору;

 5. Оригінал присяжного перекладу водійського посвідчення, виданого за кордоном. Переклад може здійснити лише консул РП за кордоном або польський присяжний перекладач. (Не вимагається присяжний переклад водійського посвідчення, виданого за кордоном, яке відповідає взірцю визначеному в нормах ЄС в справі, яка стосується водійського посвідчення);

 6. Карта побиту (карта перебування), віза або інший документ, котрий підтверджує праволегального перебування на території Польщі або право на навчання в Польщі, на термін довший ніж 6 місяців.

Для звірки з оригіналом ви зобов’язані пред’явити в управлінні комунікації:

 • Оригінал закордонного паспорту, карту побиту або актуальну прописку.

Для того, щоб отримати вже польське водійське посвідчення «на руки» потрібно пред’явити:

 • Оригінал закордонного паспорту, карту побиту або актуальну прописку;

 • Водійське посвідчення, яке видане за кордоном.

МІСЦЕ, ДЕ МОЖНА ЗАМІНИТИ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА

Староство Повітове міста  Відділ комунікації і транспорту

Дні та години роботи виясняйте на інтернет-сторінці конкретного Староства

Увага! У випадку, коли обмін водійського посвідчення, виданого за кордоном, на польське посвідчення непередбачено в конвенціях про дорожній рух, потрібно написати заяву про надання статусу кандидата у водії. В таких випадках обов’язковою вимогою обміну водійського посвідчення є здача теоретичної частини державного іспиту.

ТЕРМІН ВИРІШЕННЯ СПРАВИ

30 днів від дати комплектування урядом усіх потрібних для справи документів водія.

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПРАВИ

Видання або відмова у виданні водійського посвідчення відбувається в адміністративному порядку.

OПЛАТИ

100,50 zł = оплата комунікаційна 100,00 zł + оплата реєстраційна 0,50 zł

Оплату можна здійснити на банківський рахунок Староства Повітового, також оплату можна здійснити готівкою в касі Староства.

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ

Рішення про відмову в видачі водійського посвідченн можна оскаржити до Samorządowego Kolegium Odwoławczego за посередництвом Старости Міста протягом 14 днів з моменту отримання рішення у даній справі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Замінити водійське посвідчення, виданого за кордоном, на польське може особа, котра проживає на території Польщі щонайменше 185 днів впродовж кожного календарного року. Мотивом такого довготривалого перебування на території Польщі можуть бути особисті або професійні мотиви, виконання службових обов’язків, проживання з метою сталого перебування або пред’явлення документу про навчання в Польщі на період довший ніж 6 місяців.

Обмін водійського посвідчення на польські водійські права

На території Польщі відповідним транспортним засобом може керувати лише особа, котра має відкриту відповідну категорію в закордонному водійському посвідченню, котре було видане:

 • Державою учасником ЄС – під час дійсності таких водійських прав;

 • Державою учасницею Конвенції про дорожній рух або третьою державою, взірець водійського посвідчення, якої відповідає вимогам конвенції – протягом 6 місяців від дати початку сталого або часового перебування, але не довше ніж термін дійсності такого водійського посвідчення, що було видане за кордоном.

Польське водійське посвідчення можна отримати, лише після здачі оригіналу водійського посвідчення, виданого за кордоном. Якщо водійське посвідчення не відповідає зразку, описаному в конвенції, додатковою умовою для отримання водійського посвідчення буде необхідність здачі теоретичної частини державного іспиту.

Якщо водійське посвідчення, видане за кордоном, містить певні обмеження щодо водіння транспортного засобу, з огляду на стан здоров’я або інші обмеження, то це також вказується в новому водійському посвідченні (наприклад, необхідність керування транспортним засобом лише в окулярах).

Закордонне водійське посвідчення, термін дії якого невдовзі закінчується, підлягає обміну на польське лише після пред’явлення актуальної довідки про медичний огляд, котра підтверджуватиме відсутність протипоказань на керування транспортними засобами. Такий медичний огляд мають право проводити лише лікарі уповноважені до проведення медогляду водіїв!

На практиці у вас можуть вимагати присяжний переклад водійського посвідчення (навіть, якщо у вас водійське посвідчення найновішого українського зразку!), а також медичну довідку (навіть, якщо ваші водійське посвідчення буле видане на 50 років!). В такому випадку, можна поросити працівника Староства пред’явити норму закону, яка містить такі вимоги. В 90 % працівники Староства не зможуть пред’явити норму закону, яка містить такі вимоги.

За тиждень-два вам прийде постанова про відкриття провадження. З постанови ви дізнаєтесь, що Староство направило запит за кордон з метою підтвердження факту видачі вашого водійського посвідчення. Практика свідчить, що приблизно через 2-6 місяців можна буде отримати польське водійського посвідчення. В окремих випадках такі справи розглядають кілька років через відсутність відповіді із-за кордону щодо підтвердження факту видачі вашого водійського посвідчення у даній країні.

Додаткову інформацію можна дізнатися за відповідним телефонним номером Староства Повітового.

Увага! На інтернет-сторінці www.kierowca.pwpw.pl можна перевірити чи водійське посвідчення є готовим до отримання.

ПРАВОВА ПІДСТАВА
 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r,o kierujących pojazdami (tj.Dz. U z 2015r. poz.155 z póź. zm)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  Morskiej   z 31 lipca 2012r, w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ. U. z 2012r.poz 1005 z póź. zm)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013r,w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U. z 2013r, poz. 83)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz 973)

Джерело інформації: worksol.pl

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками