Zmiana sposobu złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej posiadaczam Karty Polaka

Konsulat Generalny RP  informuje, iż od dnia 12 lipca 2016 r. osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej polskiej wizy krajowej (typu «D/18») bezpośrednio w Konsulacie bez konieczności uprzedniej rejestracji wniosku wizowego w systemie e-konsulat.

W celu złożenia wniosku o wizę krajową posiadacze Karty Polaka powinni skorzystać z opcji «Wiza krajowa» – «WYPEŁNIJ FORMULARZ» na stronie www.e-konsulat.gov.pl.

Interesanci składający aplikacje wizowe na wizę D/18 będą przyjmowani w dni robocze w godzinach 9:00–11:00.

Źródło informacji: www.luck.msz.gov.pl