Bezpłatne leczenie dla repatriantów

Osoby, które nabyły obywatelstwo w drodze repatriacji, mogą również się leczyć na koszt NFZ bez względu na uprawnienia.

Takie prawo gwarantuje powracającym do ojczyzny przez okres do 90 dni od przekroczenia granicy RP projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, który trafił właśnie do konsultacji publicznych. Świadczeniodawca może się leczyć bez względu na uprawnienia na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji.

Jak wynika z art. 17 d ust. 2  ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, za finansowanie świadczeń zdrowotnych dla repatriantów będzie odpowiadał minister spraw wewnętrznych. Ponowne wydanie rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany przepisów o repatriacji.

Źródło: Rzeczpospolita