Як підтвердити український диплом лікаря у Польщі або особливості нострифікації медичного диплому ?

Щоб займатися медичною практикою на території Польщі кожний фахівець медичної галузі повинен підтвердити свій диплом. Процедура підтвердження дипломів для працівників медичної сфери є дещо відмінною від інших професій і проходить в декілька етапів, які описані нище.

Етап 1. Визнання українського диплому лікаря рівноважним з польським

Питання процесу нострифікації диплому, отриманого за кордоном, регулюється документом Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2015 r.w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą N 1467 (Dz. U. 2015 poz. 1467).

Нострифікація диплому проводиться у вищому навчальному закладі Польщі. Для нострифікації необхідно подати наступні документи:

 1. заява;
 2.  оригінали, копії  диплома лікаря, перекладеного польською мовою, та додатку до диплома;
 3. оригінал та копію документа , який посвідчує особу;
 4. у випадку зміни прізвища свідоцтво про одруження, перекладеного польською мовою.

Примітка: кожен ВНЗ може ще додатково вимагати і інші документи (навчальні програми, довідку про акредитацію ВУЗу, атестат про повну середню освіту і т.д.). Усі перекладені документи повинні бути завіренні консулом або присяжним перекладачем.

Переклад документів з української на польську мову може здійснюватися в одному з консульств республіки Польща в Україні або на території Польщі у присяжного перекладача (перелік присяжних перекладачів можна знайти тут ›› ). Вартість перекладу документів з української на польську мову у присяжних перекладачів коливається в межах близько 40-50 zł за 1000 знаків.

Терміни приймання документів на нострифікацію у кожному ВНЗ є різними, цю інформацію Ви можете почерпнути на інтернет сторінці ВНЗ.

Перелік ВНЗ, які проводять нострифікацію дипломів лікаря (інформація станом на березень 2018 р.):

 1. II Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 2. Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Wydził Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 5. Wydził Lekarski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 6. Wydził Lekarski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 9. Wydział Lekarski Pomorski UniwersytetMedyczny w Szczecinie
 10. Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński
 11. Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny
 12. Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Вартість нострифікації у більшості вузів становить 2695 zł (станом на березень 2018р.). Оплата вноситься незалежно від кінцевого результату процедури визнання.

Після того як Ви оприділилися з ВУЗом і подали всі необхідні документи, проводиться порівняння програми навчання ВУЗу, який Ви закінчували з програмою медичного учбового закладу, в якому Ви проводите нострифікацію, тривалість даної процедури складає 90 днів  від дня подачі заяви.

Необхідно зазначити, що у кожному ВУЗі програма навчання є різною, тому необхідно обрати такий ВУЗ, де різниця предметів та годин буде мінімальною, в такому випадку менше предметів Вам доведеться освоїти та здати їх польською мовою.

Деякі навчальні заклади з метою визначення рівня знань проводять загальний іспит (як правило, тестовий) з профільних дисциплін (хірургія, терапія, психіатрія, гінекологія та акушерство,  педіатрія та ін.).

Етап 2. Екзамен з польської мови для лікарів

Щоб приступити до наступного етапу нострифікації, який передбачає здачу спеціалізованого мовного екзамену для лікарів, Вам необхідно вияснити, які документи потрібні для того, щоб зареєструватися на іспит з польської мови, який проходить в Головній лікарській палаті (Naczelna Izba Lekarska) у Варшаві. Це Ви можете зробити персонально, відвідавши вищезгадану установу або ж написати електронного листа з проханням вислати Вам перелік документів, які необхідно їм представити. Як правило, в даний перелік включені наступні документи:

 1.  заява;
 2. копію диплома лікаря, перекладеного польською мовою;
 3. копію документа, який підтверджує, що диплом, отриманий в Україні є рівнозначним польському дипломі, документ видає ВНЗ після проходження 1 етапу;
 4. у випадку зміни прізвища копію свідоцтва про одруження, перекладеного польською мовою;
 5. квитанцію про оплату даного іспиту (близько 400 zł).

Примітка: усі перекладені документи повинні бути завіренні консулом або присяжним перекладачем.

Після подачі пакету документів, Вас записують на черговий іспит за наявності вільних місць, у разі ж їх відсутності – на наступний іспит, який проводиться кожні два місяці.

Екзамен складається з чотирьох етапів: написання диктанту на медичну тематику, завдання на розуміння почутого тексту, читання і розуміння прочитаного тексту і рольова гра для перевірки вміння вести діалог на тему, яка зазначена у екзаменаційному білеті. Кожний етап оцінюється по 10-бальній шкалі.

 1. Перший етап – написання диктанту. Диктант читається з компакт-диску три рази. Перший раз – Ви слухаєте, другий – пишете, третій – перевіряєте. При оцінюванні даного завдання враховується також і каліграфія почерку.
 2.  Другий етап – розуміння почутого тексту. Читається текст з компакт-диску три рази. Перший і другий рази – Ви слухаєте, третій – відповідаєте на тести, які Вам були роздані перед початком даного етапу іспиту.
 3. Третій етап – читання і розуміння прочитаного тексту. Дана частина екзамену проходить індивідуально при комісії. Ви отримуєте екзаменаційний білет, в якому написаний текст медичного спрямування і запитання до нього. Текст потрібно виразно прочитати вголос та відповісти на зазначені запитання.
 4. Четвертий етап – рольова гра. На даній частині іспиту Вам необхідно відтворити ситуацію на тему, яка зазначена у екзаменаційному білеті (зібрати анамнез, провести консультацію і т.п.). Дана частина іспиту спрямована на перевірку рівня володіння медичною термінологією.
Епап 3. Післядипломне стажування

Після успішної здачі екзамену у ВНЗ, Ви направляєтеся на проходження післядипломного стажування (staż podyplomowy) (аналог інтернатури в Україні). Щоб Вас допустили до стажування потрібно знову ж таки подати  в Окружну лікарську палату за місцем проживання певний пакет документів див ссилку. Після подачі документів Вам видають дозвіл на право займатися обмеженою медичною практикою (оgraniczone prawo wykonywania zawodu lekarza) та скерування на проходження стажування. У медичному закладі, який Вас прийняв на проходження стажування, потрібно підписати контракт на роботу в даній установі та пройти медичний огляд. Тривалість стажування становить 13 місяців. Щодо заробітної плати, то у випадку наявності Карти Поляка або польського коріння, Ви будете отримувати зарплату стажиста (до 2000 zł), в інших випадках стажування проходить без виплати зарплати.

Етап 4. Державний тестовий іспит для лікарів

Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) є аналогом українського тестового іспиту КРОК-3. Даний іспит проводиться двічі на рік і є безплатним. Кожна наступна спроба здачі екзамену є платною і становить 100 zł, а сертифікату про здачу – 15 zł. Для того, щоб записатись на здачу іспиту, потрібно зайти на сайт Центру медичних іспитів, який знаходиться в Лодзі, і зареєструватися. Екзамен проводиться у вигляді тесту (200 питань із закритими 5 відповідями), який триває 4 год, поріг здачі – 56 %.  На інтернет-сторінці цього ж Центру Ви можете почитати завдання і відповіді екзаменаційних тестів за попередні роки, а також в інтернеті можете знайти збірники питань – відповідей для здачі екзамену LEP – Zdaj LEPiej і успішно підготуватися.

Етап 5. Отримання ліцензії на медичну практику

Отримати ліцензію можна в Окружній лікарській палаті за місцем проживання або Головній лікарській палаті. Для цього потрібно пред’явити довідку про несудимість на Вашій батьківщині, а також медичну довідку про Вашу придатність до виконання даної професії (zaświadczenie lekarskie) .

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!