Порядок оформлення гостьового запрошення до Польщі

Гостьова віза до Польщі потрібна громадянам іноземних держав  з метою відвідування друзів, родичів чи інших осіб, які проживають на польській території. Обов’язковим документом для її отримання є запрошення від них. Отримана гостьова віза дозволяє іноземцю безперешкодно відвідувати і інші країни Шенгенської зони, але потрібно пам’ятати, що країною першого в’їзду повинна бути Польща .

Хто може подавати оформлювати гостьове запрошення?

 • громадянин Польщі, який проживає на території Польщі, громадянин іншої держави, яка є членом Європейського Союзу, держави, яка є членом Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони договору Європейського Економічного Простору або Швейцарської Конфедерації або члени їх сімей, які проживають на території Польщі і мають право на проживання або право на постійне проживання на цій території;
 • іноземець, який перебуває безпосередньо перед оформленням запрошення легально і безперервно перебуває, принаймні протягом 5 років, на території Польщі або має дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довготривале перебування резидента ЄС;
 • юридична особа або організаційна одиниця, що не має статусу юридичної особи, що знаходиться на території Польщі.

Які документи потрібно подати?

У випадку фізичної особи

1. Заява про внесення запрошення до реєстру запрошень  – заповнена розбірливо друкованими літерами польською мовою.

2. Документи, що підтверджують можливість понесення витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця, у тому числі витрат на проживання та харчування, покриття коштів зворотної дороги до держави походження або проживання, або вартості транзиту до третьої країни, яка надасть дозвіл на в’їзд.

Ви можете залучити на вибір:

 • актуальну виписку з банківського рахунку з інформацією про остаточний баланс на цьому рахунку (у разі залучення виписки з рахунку, залишок на рахунку повинен покривати весь термін запрошення – 515 zł на кожен місяць планованого періоду перебування іноземця, щодо себе, а також щодо кожного члена сім’ї, який перебуває на утриманні особи, що запрошує, а також на кожного запрошеного іноземця в цей період).

Приклад: я хочу запросити іноземця громадянина України на 6 місяців, у мене немає осіб на утриманні. Залишок на банківському рахунку повинен становити 515 zł x 2 особи (запрошуючий і запрошений іноземець) х 6 місяців+200 zł вартість квитка в країну проживання = 6380 zł.

 • довідка, що підтверджує працевлаштування, в якій буде міститися інформація про щомісячну заробітну плату і тип укладеного договору (необхідно пред’явити фінансові кошти в розмірі 515 zł для себе та кожного члена сім’ї, який перебуває на утриманні особи, що запрошує, а також на кожного запрошеного іноземця в цей період).

Приклад: я хочу запросити іноземця з України на 6 місяців. У мене на утриманні виключно одна дитина. 515 zł x 3 особи (запрошуючий, запрошений іноземець, дитина)+200 zł вартість квитка в країну походження = сума, що дорівнює або перевищує 1745 zł нетто місячного доходу, що є документально підтверджена довідкою з місця роботи.

 • рішення про валоризацію (перерахунок) пенсії та ренти в розмірі 515 zł по відношенню до себе, кожного члена сім’ї, який перебуває на утриманні особи, що запрошує, а також на кожного запрошеного іноземця у цей період .

Приклад: я пенсіонер, у мене немає нікого на утриманні, я запрошую іноземця з України на 6 місяців. 515 zł x 2 особи (запрошуючий та запрошений іноземець)+вартість квитка 200 zł. Необхідно пред’явити документ, що підтверджує суму Вашої пенсії/ренти, яка перевищує 1230 zł нетто.

У разі покриття вищеперелічених витрат спільно з вашим чоловіком/дружиною, необхідно подати письмову згоду чоловіка/дружини на покриття витрат разом з документами, що підтверджують фінансові можливості чоловіка/дружини.

Витрати повязані з поверненням запрошуваного іноземця в країну походження або проживання, становилять:

 • 200 zł у разі зворотньої дороги в країну, що знаходиться по сусідству з РП,
 • 500 zł у разі зворотньої дороги в європейську країну,
 • 2500 zł у разі зворотньої дороги у третю, не європейську країну.

3. Документ, що підтверджує право на житлову площу, якщо в якості місця проживання запрошуваного іноземця було зазначене житлове приміщення особи, що запрошує або документ, що підтверджує можливість забезпечити іноземцю житло в іншому місці, напр.:

 • свідоцтво на право власності приміщення або актуальний витяг з реєстру нерухомого майна/rejestru ksiąg wieczystych (у разі приєднання до матеріалів справи свідоцтва про власність тільки на земельну ділянку, то додатково необхідно надати підтвердження здачі будівлі в експлуатацію або рішення про розмір податку на нерухомість);
 • виділення кооперативного приміщення/lokalu spółdzielczego;
 • договір оренди комунального приміщення/lokalu komunalnego;
 • у разі подання договору оренди іншого приміщення, ніж комунальне, необхідно додати право власності орендодавця на це приміщення, а також його згоду на проживання Іноземця в наведеному вище житловому приміщенні;
 • можливість забезпечити іноземцю проживання в іншому місці (напр., бронювання номеру в готелі. Бронювання готельного номеру повинно містити інформацію: хто бронює готельний номер, для кого і на який термін).

Важливо! Необхідно подати ксерокопії зазначених вище документів (оригінали необхідно мати при собі для звірки при подачі документів).

У випадку фізичної особищо займається підприємницькою діяльністю:

1. Заява про внесення запрошення до реєстру запрошень – заповнена розбірливо друкованими літерами польською мовою.

2. Документи, що підтверджують можливість понесення витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця, у тому числі витрат на проживання та харчування, покриття коштів зворотної дороги до держави походження або проживання, або вартості транзиту до третьої країни, яка надасть дозвіл на в’їзд напр.:

 • довідка з податкової служби про доходи (в разі щомісячних розрахунків) або копія актуального річного податку на прибуток від фізичних осіб (PIT), разом із підтвердженням про надання в податкову інспекцію оригіналу для ознайомлення;
 • актуальна виписка з банківського рахунку з інформацією про остаточний баланс на цьому рахунку. Потрібно надати суму коштів на рахунку, так як у випадку фізичних осіб.

3. Документ, що підтверджує право на житлову площу, якщо в якості місця проживання запрошуваного іноземця було зазначене житлове приміщення особи, що запрошує або документ, що підтверджує можливість забезпечити іноземцю житло в іншому місці, напр.:

 • свідоцтво на право власності приміщення або актуальний витяг з реєстру нерухомого майна/rejestru ksiąg wieczystych (у разі приєднання до матеріалів справи свідоцтва про власність тільки на земельну ділянку, то додатково необхідно надати підтвердження здачі будівлі в експлуатацію або рішення про розмір податку на нерухомість);
 • виділення кооперативного приміщення/lokalu spółdzielczego;
 • договір оренди комунального приміщення/lokalu komunalnego;
 • у разі подання договору оренди іншого приміщення, ніж комунальне необхідно додати право власності орендодавця на це приміщення, а також його згоду на проживання Іноземця в наведеному вище житловому приміщенні;
 • можливість забезпечити іноземцю проживання в іншому місці (напр., бронювання номеру в готелі. Бронювання готельного номеру повинно містити інформацію: хто бронює готельний номер, для кого і на який термін).

У разі подання броні в готелі необхідно додатково надати інформацію щодо коштів зазначених у бронюванні, для оплати перебування іноземця в готелі.

4. Свідоцтво про внесення до реєстру господарської діяльності

Важливо! Необхідно подати ксерокопії зазначених вище документів (оригінали необхідно мати при собі для звірки при подачі документів).

У випадку юридичної особи                (коли запрошує юридична особаз заявою звертається особащо  має право до прийняття цивільно-правових зобовязань,  зазначених в Державному Судовому Реєстрі (KRS)):

1. Заява про внесення запрошення до реєстру запрошень – заповнена розбірливо друкованими літерами польською мовою.

2. Документи, що підтверджують можливість понесення витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця, у тому числі витрат на проживання та харчування, покриття коштів зворотної дороги до держави походження або проживання або вартості транзиту до третьої країни, яка надасть дозвіл на в’їзд напр.:

 • актуальна виписка з банківського рахунку юридичної особи з інформацією про остаточний баланс на цьому рахунку (необхідна щомісячна сума 515 zł на кожен місяць планованого перебування, а також кошти, що забезпечують зворотню дорогу запрошуваного іноземця в країну походження),
 • CIT – 8 за попередній рік разом з підтвердженням відправлення в Податкову Інспекцію,

3. Документ, що підтверджує право на житлову площу, якщо в якості місця проживання запрошуваного іноземця було зазначене житлове приміщення особи, що запрошує або документ, що підтверджує можливість забезпечити іноземцю житло в іншому місці, напр.:

 • свідоцтво на право власності, виділення кооперативного приміщення, договір оренди,
 • бронювання готельного номеру (бронювання готельного номеру повинно містити інформацію: хто бронює готельний номер, для кого і на який термін).

4. Копія виписки з державного Судового Реєстру – оригінал для ознайомлення.

У разі подання броні в готелі необхідно додатково надати інформацію щодо коштів зазначених у бронюванні, для оплати перебування іноземця в готелі.

Важливо! Необхідно подати ксерокопії зазначених вище документів (оригінали необхідно мати при собі для звірки при подачі документів).

У випадку громадського обєднання

 1. Заява про внесення запрошення до реєстру запрошень – заповнена розбірливо друкованими літерами польською мовою.
 2. Документи, що підтверджують можливість понесення витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця, у тому числі витрат на проживання та харчування, покриття коштів зворотної дороги до держави походження або проживання або вартості транзиту до третьої країни, яка надасть дозвіл на в’їзд напр.:
 • актуальна виписка з банківського рахунку громадського об’єднання з інформацією про остаточний баланс на цьому рахунку (необхідна щомісячна сума 515 zł на кожен місяць планованого перебування).

3. Документ, що підтверджує право на житлову площу, якщо в якості місця проживання запрошуваного іноземця було зазначене житлове приміщення особи, що запрошує або документ, що підтверджує можливість забезпечити іноземцю житло в іншому місці, напр.:

 • свідоцтво на право власності, виділення кооперативного приміщення, договір оренди,
 • бронювання готельного номеру (бронювання готельного номеру повинно містити інформацію: хто бронює готельний номер, для кого і на який термін).

 4. Копія виписки з реєстру громадських об’єднань.

Важливо! Необхідно подати ксерокопії зазначених вище документів (оригінали необхідно мати при собі для звірки при подачі документів).

На який максимальний термін можна запросити іноземця ?

Іноземця можна запросити на термін до 1 року.

Які платежі потрібно зробити?

 За видання запрошення  – 27 zł.

Як довго чекати на видачу запрошення?

Воєвода приймає рішення у вашій справі одразу після проведення розгляду документів, яке триває до 30 днів.

Де можна подати документи?

Документи можна подати особисто або за дорученням у Департаменті іноземців у Воєводське Управління.

Правова підстава

 • закон від 12 грудня 2013 р. про Іноземців (t.j. “Законодавчий Вісник- Dziennik Urzędowy” з 30 грудня 2013 р., поз. 1650).
 • розпорядження Міністерства Внутрішніх Справ від 23 квітня 2014 р. з приводу зразка запрошення, шаблону формуляру заяви про внесення запрошення до реєстру запрошень та розмір коштів, які повинна мати особа, що запрошує (Dz. U. z 2014r., poz. 566).

Джерело: www.mazowieckie.pl