Роз’яснення цілей видачі польської національної візи типу D

Польськa національної візи типу D видається з метою довготермінового перебування іноземця на території Польщі, тобто більше 90 днів на рік.

Нижче наводимо пояснення і розшифровку мети видачі національної візи.

На візовій наклейці в полі «уваги» розміщується напис «ціль видачі:», яка визначає наступні позначення  мети видачі національної візи:
«01» – коли віза видається з туристичною метою;
«02» – коли віза видається з метою відвідування родичів або друзів;
«03» – коли віза видається з метою участі в спортивних заходах;
«04» – коли віза видається з метою ведення господарської діяльності;
«05» – коли віза видана з метою виконання роботи іноземцем в періоді, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви про намір отримання роботи- зареєстрованому районному відділі роботи (Powiatowy Urząd Pracy);
«06» – коли віза видається з метою виконання роботи на підставі інших документів, ніж визначених у ст. 60 параграфів 1 пункту 5 закону (наприклад – Zezwolenie typu A);
«07» – коли віза видається з метою ведення культурної діяльності або участі в конференціях, організованих у зв’язку з веденням такої діяльності;
«08» – коли віза видана з метою виконання службових завдань представників державних органів або міжнародної організації;
«09» – коли віза видається з метою навчання в закладах першого ступеня, другого ступеня або магістратурі (або при отриманні звання інженера);
«10» – коли віза видається з метою професійної підготовки;
«11» – коли віза видається з метою отримання освіти або підготовки в іншій формі ніж певна в ст. 60 параграфів 1 пункту 9 або 10 закону;
«12» – коли віза видається з метою навчання;
«13» – коли віза видається з метою ведення наукових досліджень або наукових робіт;
«14» – коли віза видається з метою лікування;
«15» – коли віза видається з метою возєднання сім’ї – з громадянами Європейського Союзу, держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторін Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації;
«16» – коли віза видається з метою участі в програмі культурного чи освітнього обміну, програмою гуманітарної допомоги або програмі канікулярної роботи, а в разі коли програма врегульована міжнародним угодою, на візовій наклейці розміщується також назва програми;
«17» – коли віза видається з метою в’їзду на територію Польської Республіки як члена сім’ї репатріанта;
«18» – коли віза видається з метою користування правами, що виникають у власників Карти поляка;
«19» – коли віза видається з метою репатріації;
«20» – коли віза видається з метою отримання тимчасового притулку;
«21» – коли віза видається з метою приїзду з гуманітарних міркувань;
«22» – коли віза видається з метою реалізації дозволу на тимчасове проживання з метою воз’єднання з сім’єю;
«23» – коли віза видається з іншою метою (наприклад для близьких рідних власників Карт поляка).

Консультував Дунай Василь

kontakt.polonia.consulting@gmail.com
tel:+48 603 993 051

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів.

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!