Триває набір на участь у стипендіальній програмі im. Stefana Banacha (1500 злотих/щомісяця)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podjęła decyzję o przedłużeniu tegorocznego naboru do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha do dnia 5 czerwca 2018 r.

Informacje dotyczące naboru do Programu im. S. Banacha:

• Celem Programu stypendialnego im. Stefana Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia m.in. podjęcie studiów II stopnia (magisterskich) na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk, takich jak: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne.

• W Programie dostępnych jest 75 miejsc na studia II stopnia łącznie dla wszystkich krajów priorytetowych. Program oferuje: bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce oraz comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Studia II stopnia są poprzedzone obowiązkowym, miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym w Polsce. Stawka stypendialna wynosi 1500 zł miesięcznie dla studentów oraz dla uczestników kursu językowo-adaptacyjnego.

• Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

• Wnioski kandydatów składane są w systemie teleinformatycznym NAWA pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. System będzie otwarty do dnia 5 czerwca 2018 r. Szczegóły oferty wraz z Regulaminem Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/…/279-rekrutacja-na-stypendia-banacha-2….

• Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie wyników planowane jest 1 sierpnia 2018 r. Niezbędne informacje o studiach w Polsce można uzyskać w serwisie GoPoland (www.go-poland.pl). Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie https://nawa.gov.pl/…/program-stypendialny-im-stefana-banac….

Джерело: Konsulat Generalny RP we Lwowie 

 

Також рекомендуємо ознайомитися з нашими довідниками:

1) Довідник “Усе про карту поляка. Зміни 2018” для тих хто тільки готується отримати Карту поляка;
2) Юридичний порадник “Карта постійного перебування в Польщі” – для власників Карт поляка та осіб польського походження,  що бажають поселитися в Польщі та отримати Kartu Stałego Pobytu та фінансову допомогу на поселення в Польщі власників Карт поляка;
3) “Довідник для отримання польського громадянства” – для власників Карт поляка, які хочуть отримати польське громадянство за спрощеною процедурою (через Воєводу), а також для тих хто хоче отримати польське громадянство перебуваючи на Україні (за посередництвом польського консула). Окрім цього, у довіднику в подробицях описано як отримати польське громадянство через Президента.

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів.

 Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!