Продовження терміну дії Карти поляка у Львівському консульстві

Якщо не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка, власник подає заяву про подовження її дійсності, то термін дії Карти поляка продовжується ще на 10 років.
Відповідно до частини 2 ст. 17 Закону про карту поляка, заява про подовження терміну дії Карти поляка повинна бути подана не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну її дійсності. Власники Карти поляка (у тому числі особи, чиї КП закінчуються в 2018 році) можуть подати заяви про продовження терміну дії КП без попередньої реєстрації до відділу в справах Карт поляка.  У Львівському консульстві такі заяви приймають лише по вівторках та четвергах з 9.00 до 14.00.

Необхідні документи: заява, дійсна Карта поляка, паспорти (бажано як іноземні, так і внутрішні). Якщо заявник має новий внутрішній пластиковий-ID паспорт, то обов’язково потрібна довідка про прописку чи проживання (навчання) на території яке обслуговує Львівське консульство. Також слід підготувати копії вищевказаних документів.

Особи, котрі не мали змоги (або не встигли) продовжити термін дії своїї Карти поляка у вищезгаданий термін, можуть подати заяву на визнання нової Карти поляка, проте їм прийдекться пройти усю процедуру наново, відповідно до останніх змін у законодавстві. А це означає, що потрібно буде предявивши документи про польську національність родичів, заповнити заяву та наново пройти співбесіди у Консульстві. Слід мати на увазі, що особи котрі отримали карти Поляка на підставі “громадянства родичів”, на цій підставі вже не зможуть отримати нових Карт поляка, якщо пропустять термін продовження Карти поляка. Також слід знати, що особам чиї родичі були репатрійовані на Україну на підставі репатріаційних договорів у 1944-1957 роках буде відмовлено у видачі нової Карти поляка.

 

Продовження дії карти поляка після досягнення дитиною повноліття

Якщо протягом останніх дев’яти місяців після досягнення  повноліття власник Карти поляка подасть заяву про подовження терміну її дії, то термін дії карти продовжується на 10 років.

Якщо особа, яка отримала КП як неповнолітня, проте не дотрималася терміну подачі заяви про продовження Карти поляка, то нову Карту поляка можна буде отримати лише в загальному порядку, відповідно до останніх змін польського законодавства, про які велася мова 2 абзацами вище по тексту.

Дублікат Карти поляка

У випадку втрати або знищення Карти поляка, на прохання власника, видається її дублікат. Заява про видачу дублікату Карти поляка подається в тому ж Консульстві, що видало Карту поляка.

Видання нової Карти поляка, у зв’язку із зміною особових даних заявника

Якщо протягом терміну дії Картки поляка змінилися дані її власника(ці), то на вимогу власника або його законного представника, консул видає Карту поляка з зміненою інформацією. Для підтвердження зміни особистих даних необхідно передявити відповідні документи, що видаються органами реєстрації цивільного стану та підтверджують зміну ім’я чи прізвища заявника.

 


 

Przedłużanie ważności, duplikaty, zmiana danych

Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka, wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty jej ważności. Posiadacze Kart Polaka (włącznie z osobami, których KP traci ważność w 2018 r.) mogą zgłaszać się do Wydziału Karty Polaka z wnioskami o przedłużenie ważności KP, bez uprzedniej rejestracji, wyłącznie we wtorki oraz w czwartki, w godz. od 9.00 do 14.00.

Potrzebne dokumenty: wniosek, ważna Karta Polaka, paszporty (najlepiej oba – zagraniczny i wewnętrzny). Jeśli wnioskodawca dysponuje nowym (plastikowym) paszportem, konieczne jest urzędowe potwierdzenie miejsca zamieszkania. Kopie ww. dokumentów.

Osoby, które nie zdążyły przedłużyć ważności w ww. terminie, mogą złożyć wniosek o nową Kartę Polaka. Muszą jednak okazać oryginały dokumentów świadczących o polskiej narodowości ich przodków.

 

Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważności swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

 

Duplikat Karty Polaka

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest – na wniosek posiadacza – duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

 

Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

Джерело: Konsulat Generalny RP we Lwowie

 

Готуєтесь до співбесіди в справі визнання Карти поляка, проте не володієте потрібною інформацією? – Наш довідник допоможе успішно підготуватися до співбесіди та отримати Карту поляка з першого разу, потративши мінімум зусиль та дорогоцінного часу. Читайте більше за посиланням  Усе про Карту поляка. Зміни 2018″.

 

Також читайте: Переваги власників Карт поляка в світлі останніх змін польського зааконодавства.

Фінансова допомога на поселення в Польщі власників Карт поляка.

Про можливість отримання польського громадянства за посередництвом польського  консула на Україні.

 

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів.

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!