Внесення даних іноземця до “Списку небажаних” на підставі вироку польського суду

polonia-consulting

Мало кому відомо, що дані іноземця, щодо якого було винесено обвинувальний вирок польським судом,  можуть вноситися до “Списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним“. Наслідком засудження іноземця в Польщі, окрім основного покарання призначеного вироком польського суду може стати також і заборона в’їзду до Польщі терміном до 5 років. Для тих, хто скаже, що це його не стосується – наведемо найбільш поширені дії іноземців, за вчинення яких останніх може бути засуджено вироками польських судів:

 1. керування транспортним засобом під впливом алкоголю, або нарко- чи психотропних речовин;
 2. праця в польській фірмі без відповідних дозвільних документів, наприклад, без 6-місячних “запрошень на роботу” (oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy), без 12-36 місячних дозволів воєводи на працю (Zezwolenie na pracę typu-A), без дозволів воєводи на тимчасове перебування та працю (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), дозволів на виконання праці на посаді, що віднесена до  списку висококваліфікованих робіт (Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji zawodowych), та ін.;
 3. підроблення документів (сюди відносяться куплені та підроблені дозволи на роботу та запрошення, якими торгують посередники, проте до відповідальності притягують самих іноземців, адже саме вони підписують свої візові анкети);
 4. праця за польськими дозвільними документами та візами на території інших держав ЄС;
 5. інші причини.

До “Списку іноземців,  перебування яких на території Польщі є небажаним” вносяться і зберігаються дані іноземця, якщо останнього було засуджено вироком суду (котрий набрав законної сили):

a) Польської Республіки – за умисний або фінансовий злочин, у вигляді покарання у виді штрафу або позбавлення волі або

b) іншої держави, ніж держава Шенген простору – за дії, що визнається злочином в розумінні польського законодавства, або

c) Польської Республіки або іншої держави Шенген простору – за злочин, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі більше, ніж на один рік.

Слід зазначити, що дані іноземців засуджених вироком польського суду (що набрав законної сили) у вигляді штрафу за вчинення фінансових чи умисних злочинів не носяться до “Списку заборонених” лише тоді, коли іноземець добровільно сплатив (сплачує частинами) призначений судом штраф.

Дані іноземця, якого було засуджено вироком польського суду вносяться до “cписку” на період:

 • 5 років від дня закінчення відбування покарання у вигляді позбавлення волі, відбутого на підставі вироку, якщо іноземцю було присуджено більше, ніж 3 роки позбавлення волі;
 • 3 років від дня закінчення відбування покарання у вигляді позбавлення волі, відбутого на підставі вироку, якщо іноземцю було присуджено менше ніж 3 роки позбавлення волі;
 • 3 років від дня набрання законної сили вироком, якщо іноземця було засуджено до покарання у вигляді штрафу.
 • умовного звільнення іноземця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, з дня набрання вироком, про який мова йде в пункті 2 частини 1 ст. 435 Закону про іноземців, законної сили, якщо іноземця було засуджено до відбування покарання у вигляді позбавлення волі з умовним призупиненням виконання вироку. (В пункті 2 частини 1 статті 435 Закону про іноземців, іде мова про іноземця, якого було засуджено вироком (що набрав законної сили): Польської Республіки – за умисний злочин або економічний злочин у вигляді штрафу або позбавлення волі ; іншої держави ніж держава  Шенген простору – за вчинок, що визнається злочином в розумінні польського законодавства; Польської Республіки або іншої держави простору Шенген – за злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року).

Неприємною несподіванкою для таких іноземців є те, що більшість цих справ розглядаються без участі їх та без повідомлення, а тому часто можуть і не здогадуватися, що їхні дані було внесено до “Списку заборонених”. Як свідчить практика, більшість таких іноземців не знають, з якого моменту їх дані було внесено до “Списку заборонених”. В таких ситуаціях, перед виїздом за кордон, ми радимо зробити запити до “Списку іноземців,  перебування яких на території Польщі є небажаним” або до SIS – залежно від держав, які плануєте відвідати. Довідка з цих баз даних може вберегти Вас від отримання депортації, що поширюватиметься вже на усі держави Шенген простору та буде винесена на новий термін від 3 до 5 років.

Право на отримання інформації, право на скреслення або спростування даних 

Іноземець, котрий перебуває поза межами території Польщі, зобов’язаний встановити представника для ведення його справи у Польщі.  Лише представник іноземця може звернутися до адміністратора баз даних з клопотанням про надання інформації, усунення або спростування даних розміщених в цьому “Списку”. Однак, іноземець повинен надати докази того, що дані стосовно нього є некомплектні, неактуальні, неправдиві, були зібрані з порушеннями вимог Закону, або вже не потрібні для реалізації мети, з якою вони були зібрані.

Контакт:

Наше бюро офіційно веде справи про надання інформації, усунення або спростування даних розміщених в “Списку іноземців,  перебування яких на території Польщі є небажаним”. Зазвичай адміністратор баз даних видає рішення на протязі 30 днів.

 Legal Consulting

 ul. Kościelna 3 (II piętro), 63-600 Kępno

województwo wielkopolski

Polska

e-mail:  Lcdunaj@gmail.com , polonia-cosulting@ukr.net

tel:+48 603 993 051,  +48 537 132 312

================================================================================

 

W Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany (Список іноземців, чиє перебування на території Польщі є небажаним) umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:

a) Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub

b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego, lub

c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku;

Dane cudzoziemca skazanego prawomocnym wyrokiem Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w wykazie na okres:

 1. 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
 2. 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;
 3. 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny;
 4. warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

 

Prawo do uzyskania informacji, usunięcia lub sprostowania danych 

Cudzoziemiec przebywający poza granicami RP zobowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń lub ustanowić pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy przebywającego w Polsce cudzoziemca.  Tylko pełnomocnik może zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w Wykazie.  Jednak cudzoziemiec musi wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

Kontakt:

Nasze biuro oficjalnie prowadzi sprawy o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.  Zazwyczaj administrator danych udziela nam żądanych informacji w terminie 30 dni.

   Legal Consulting

 ul. Kościelna 3 (II piętro), 63-600 Kępno

województwo wielkopolski

Polska

e-mail:  Lcdunaj@gmail.com , polonia-cosulting@ukr.net

tel:+48 603 993 051,  +48 537 132 312

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів 

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!