Zaświadczenie o figurowaniu danych cudzoziemca w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz SIS

Довідка про фігурування персональних даних іноземця в SIS та Списку іноземців, перебування яких є небажаним на території Польщі 

Дана довідка потрібна для того, щоб розпочати процес анулювання депортації, а також ця довідка вбереже Клієнтів від коштовних витрат пов’язаних з можливою відмовою у відкритті візи до Польщі та інших держав ЄС з причин фігурування особистих даних іноземця у Шенгенській Інформаційній Системі  або в  Списку іноземців, перебування яких є небажаним на території Польщі. Також ця довідка дозволить  іноземцеві отримати вичерпну інформацію про внесення чи викреслення його особових даних з Шенгенської Інформаційної Системи або Списку іноземців, перебування яких є небажаним на території Польщі. Маючи таку довідку іноземець буде в змозі запланувати поїздку в ЄС і вернутися додому “без зайвих казусів” на кордоні або ж, навпаки, змушений буде відкласти таку поїздку (якщо його персональні дані фігуруватимуть у вищевказаних реєстрах).

Дедалі частіше іноземцям відмовляють у видачі візи або ж на польському кордоні видають рішення про відмову у в’їзді чи видають рішення про примусове повернення іноземця до краю походження, у зв’язку із фігуруванням персональних даних іноземця в Шенгенській Інформаційній Системі/System Informacyjny Schengen (SIS)  або Списку іноземців, перебування яких є небажаним на території Польщі/Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

В більшості випадків, іноземцю не повідомляють, що стало безпосередньою причиною такої  відмови. Як правило, польські прикордонники або ж працівники візових центрів, “скупо” пояснюють, що особисті дані іноземця  були занесені до одного з вищевказаних реєстрів.

Право на інформацію

Згідно Конституції Польщі, кожній особі належить право на отримання вичерпної інформації на тему обробки її персональний даних в державних реєстрах.

Згідно частини 5 статті 32 Закону про охорону персональних даних, право на інформацію належить зацікавленій особі, проте не частіше ніж раз на 6 місяців.

На підставі пункту 1-5а частини 1 статті 32 Закону про охорону персональних даних особі, якої ці дані стосуються належить право вимагати надання їй такої інформації:

 • чи реєстр даних на цю особу ведеться,
 • від якого часу проводится обробка її персональних даних,
 • який державний орган надіслав дані про особу до реєстру,
 • яким способом ці дані розповсюджуються,
 • яка головна мета і межі обробки даних,
 • у якій сфері і кому дані були відкриті для доступу.

Право на зміну даних, вимога щодо їх обробки або  про усунення цих даних

Ми, будучи офіційним представником іноземця, можемо звернутися до адміністратора баз даних з клопотанням про актуалізацію, доповнення, спростування даних, або ж з вимогою тимчасового або постійного припинення обробки інформації, або ж з клопотанням про усунення інформації про іноземця з баз даних. Однак, іноземець повинен надати докази того, що дані стосовно нього є неповні, неактуальні, неправдиві, були зібрані з порушеннями вимог Закону, або вже не потрібні для реалізації мети, з якою вони були зібрані.

Наше бюро також допоможе отримати вичерпну інформацію на тему обробки Ваших персональнтх даних, в Шенгенській Інформаційній Системі або в  Візовій Інформаційній Системі, а також  Списку іноземців,  перебування яких є небажаним на території Польщі. Зазвичай, адміністратор даних видає вимагану довідку на протязі 30 днів.

 

===============================================================================

 

Dość często cudzoziemcom odmawiają w wydaniu wizy, lub na granicy wydają decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP, lub wydają decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z powodu figurowania ich danych osobowych w systemach teleinformatycznych:

 1. System Informacyjny Schengen/Шенгенська Інформаційна Система (SIS)
 2. Wizowy System Informacyjny/ Візова Інформаційна Система (VIS).
 3. Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany/ Список іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

 • czy zbiór istnieje,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych,
 • w jaki sposób dane są udostępniane,
 • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
 • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

Nasze biuro także pomoże Ci uzyskać wyczerpujące informacje na temat Twoich danych, które są przetwarzane w zbiorach SIS, VIS oraz Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Zazwyczaj administrator danych udziela nam żądanych informacji w terminie 30 dni.

================================================================================

Wzór zaświadczenia o figurowaniu danych cudzoziemca w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz SIS .  Нижче зразок довідки про фігуровання даних іноземця в Списку заборонених до в’їзду на території Польщі.

LEGAL CONSULTING

ul. Kościelna 3,

63-600 Kępno

Polska

lcdunaj@gmail.com
tel:+48 603 993 051, +48 537 132 312

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів 

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone