За несплату штрафу – до польської в’язниці

www.polonia-consulting.com.ua

Передумови призначення судом альтернативного покарання у вигляді  позбавлення волі

Згідно вимог ст. 44 Кримінального Виконавчого Кодексу Польщі, суд викликає засудженого сплатити призначений штраф на протязі 30 днів.  У разі несплати штрафу призначеного вироком, на підставі ст. 46 Кримінального Виконавчого Кодексу Польщі, суд встановлює альтернативне покарання у вигляді позбавлення волі.

Розмір покарання

Призначаючи альтернативне покарання у вигляді позбавлення волі, 1 день позбавлення волі вважається рівновартим 2 денним ставкам штрафу.  За законом 1 день відбування покарання у вигляді позбавлення волі відповідає сумі від 20 злотих до 4000 злотих.  Саме польський суд визначає еквівалент 1 дня позбавлення волі до суми несплаченого штрафу. Найчастіше іноземцям зараховують 1 день позбавлення волі за 20 злотих несплаченого штрафу.

Вищевказане альтернативне покарання не може перевищувати 12 місяців позбавлення волі або верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі передбаченої за даний злочин, а якщо за даний злочин законодавець не передбачив покарання у вигляді позбавлення волі, то таке альтернативне покарання у вигляді позбавлення волі  не може перевищувати 6 місяців.

Найчастіше іноземців засуджують вироками польських судів до покарання у вигляді штрафу за керування автомобілем під впливом алкоголю, за підроблення документів, за контрабанду, за нелегальну роботу в Польщі тощо.

Наше бюро допомагає уникнути відбування покарання у польській в’язниці через несплачений раніше штраф.

===============================================================================

Przesłanki zarządzenia przez sąd zastępczej kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu wykonawczego (ar.44 k.k.w.) skazanego na karę grzywny sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Należy pamiętać, że podstawową formą wykonania kary grzywny jest jej dobrowolne uiszczenie.

Zgodnie z treścią art. 46 kodeksu karnego wykonawczego sąd zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności, gdy orzeczona grzywna nie została zapłacona, a jej egzekucja okazała się bezskuteczna lub gdy z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, a jednocześnie:

  1. skazany nie wyraził zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej wykonania,
  2. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zawarte w tym przepisie sformułowanie „sąd zarządza” oznacza, że przy spełnieniu opisanych wyżej przesłanek decyzja sądu jest obligatoryjna. Skazany nadal jednak może uniknąć zakładu karnego.

Wymiar kary

Zarządzając zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia, górnej granicy kary pozbawienia wolności przewidzianej za dane przestępstwo, a jeżeli za dane przestępstwo ustawodawca nie przewidział kary pozbawienia wolności kara zastępcza nie może być wyższa niż 6 miesięcy.

Jeżeli w wyroku skazującym grzywnę określono kwotowo jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20,00 zł do 4.000 zł. W tym przypadku o wymiarze zadecyduje sąd zachowując odpowiednie proporcje pomiędzy wymiarem kary zastępczej a orzeczonej kary grzywny.

================================================================================

Виклик до заплати штрафу

www.polonia-consulting.com.ua

Kонверт в якому боржники на Україні отримують виклик явитись до польської в’язниці для відбування покарання 

www.polonia-consulting.com.ua

Так виглядає виклик до відбування кари у вигляді позбавлення волі в польській в’язниці

www.polonia-consulting.com.ua

================================================================================

 

Наші контакти:

LEGAL CONSULTING

ul. Kościelna 3,

63-600 Kępno

Polska

lcdunaj@gmail.com
tel:+48 603 993 051, +48 537 132 312

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів 

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone