Деякі стипендіальні програми Польщі для українських студентів

Ziemia1

Можливість приїзду на навчання в Польщу дають програми Європейського Союзу, в яких активно беруть участь Польські вузи. Особливо необхідно виділити програму SOCRATES, завдяки якій навчальні заклади можуть брати участь на всіх рівнях та в різних галузях освіти.

Одним із компонентів програми SOCRATES є ERASMUS – програма, що адресована вищим навчальним закладам та координуючий обмін студентами. Інформацію на цю тему можна знайти на Інтернет сайтах, що присвячені програмі SOCRATES в конкретній країні.

Необхідно звернути увагу також на працюючу в Європейському Союзі для держав Центральної та Східної Європи програму TEMPUS, спрямовану на розвиток міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів.

Програма LEONARDO DA VINCI надає можливість дотацій на організацію професійної практики для студентів, підготовку новаторських навчальних програм, навчальних проектів та методичних посібників. Ця програма адресована молоді що навчається на початковому етапі професійної освіти.

 • Програма “Europa – wspólne dziedzictwo”(Європа – спільна спадщина)  проводить колегіум Св.Станіслава Костки для молоді польського походження із бідних родин зі сходу. До участі у програмі запрошуються здібні учні польського походження, які мають гарні оцінки та зразкову поведінку, а також закінчили 9 класів у своїй країні та хочуть навчатися у польській школі.
 • Study Tours to Poland  кільканадцяти денні навчальні візити до Польщі для активних студентів з Украïни, Бiлорусi та Росiйськоï Федерацiï (Калiнiнградська область). У рамках інтенсивного перебування у Польщі, що триватиме кільканадцять днів, організацією якого займаються польські неурядові організації, учасники матимуть можливість познайомитися з академічними середовищами та неурядовими організаціями, зустрітися з лідерами громадського життя Польщі, взяти участь у лекціях, тренінгах, семінарах та культурних заходах. Програма призначена для того, щоб студенти могли дізнатися про Польщу, як вона змінилася за останні роки з точки зору демократичних процесів, ринкової економіки, будови суспільства, локальних ініціатив. Завдяки цій програмі студенти можуть відвідати Польщу і жити в студентських гуртожитках. У рамках програми учасникам забезпечується покриття витрат на проживання в Польщі, зокрема: поселення, харчування, кишенькові, покриття витрат на дорогу та допомога в отриманні польської візи. Знання польської мови не є обов’язковою вимогою для участі у програмі. Щоб взяти участь у програмі, потрібно взяти участь у конкурсі та індивідуально заповнити анкету. Візити до Польщі проводяться в малих групах по 10 осіб двічі на рік – навесні і восени. Більше інформації:  www.studytours.pl/, e-mail: nabor@studytours.pl
 • Вишеградський фонд фінансує навчання на першому, другому та третьому рівнях. Заявки приймаються від кандидатів з наступних країн: Білорусь, Україна, Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Грузія, Молдова, Росія та інші. Згідно з умовами фонду переможці конкурсу отримають стипендію у розмірі 2300 EUR на кожен семестр навчання. http: //visegradfund.org/ scholarships/ukraine
 •  Erasmus – Україна є країною, яка регулярно посилає своїх студентів на програму студентського обміну – Erasmus, українські студенти мають великі можливості отримати закордонні стипендії і гранти. Багато грантів і стипендій надають також польські внз, якщо побачили в молодому студентові потенціал і добрі знання. erasmusmundus.org.pl
 • Стипендіальна програма ім. Станіслава Сташіца для студентів економічних спеціальностей реалізує Фонд «Віленчізна» спільно з Національним Банком Польщі. В рамках програми студенти з країн колишнього СРСР, які мають польське коріння (і можуть це довести, відповідно до вимог “Закону про репатріацію” (Ustawа o repatriacj z dnia 9 listopada 2000 r.) або Карту Поляка, можуть претендувати на науково-соціальну (2 000 злотих на місяць) або навчальну (1 200 злотих на місяць) стипендію. Регламент програми читайте на веб-сайті: www.wilenszczyzna.org.pl. wilenszczyzna@gmail.com
 • Фонд Мяновськoго підтримує науку в Польщі шляхом надання стипендій, фінансування наукових публікацій і конференцій, навчаннь, організації наукових зустрічей тощо. Фонд також надає можливості для вчених з Білорусії, України, Росії та інших країн колишнього СРСР. Серед проектів, що здійснюються Фондом Мяновського одним з найважливіших є програма стипендій для іноземців у польських наукових центрах (стипендії від 1 місяця до 1 року). Ця програма фінансується, головним чином, Фондом розвитку польської науки (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). www.mianowski.waw.pl
 • Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда – Програма адресована молодим лідерам з вищою освітою, які зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні. Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі, а також 2-4 тижневих професійних стажувань у державних установах або приватних організаціях. Програма включає в себе 10-денний підготовчий курс;  два семестри навчання в польських внз; 2-4 тижні – стажування в державних і приватних інституціях; 4 інтеграційні-нериторичні з’їзди. Стипендія приблизно 1800 zł на місяць. Додатково програма покриває такі витрати: вартість навчання, проживання в Польщі, страхування, квитки до Польщі і повернення, візові витрати, купівлю матеріалів і навчальних посібників. Стипендіатам видаються у тимчасове користування комп’ютери, що можуть стати їхньою власністю лише після повного виконання всіх умов програми навчання. www.kirkland.edu.pl
 • Стипендіальна Програма Уряду РП для молодих вчених – стаж в одному з польських внз і стипендія в розмірі 1350 злотих щомісяця (9 місяців). Умова для участі – диплом бакалавра чи магістра за гуманістичним напрямком: міжнародні відносини, політологія, журналістика, соціологія, етнологія, культурознавство, адміністрація, управління і право. www.msz.gov.pl/STYPENDIA,RZADU,POLSKIEGO,DLA,MLODYCH,NAUKOWCOW,766.html
 • Studium Europy Wschodniej” стипендіальна програма Уряду РП для молодих науковців (25 стипендій на 2-річну Магістерську програму  Варшавського Університету) www.studium.uw.edu.pl
 •  Стипендіальна програма im. Stanisława Grabskiego призначена для осіб польського походження, з країн колишнього СРСР, що навчаються на економічних спеціальностях. Навчальна стипендія до 1200 zł в року академічному. Науково-соціальна стипендія 1500 zł в місяць.www.stypendium.org
 • Thesaurus Poloniae  тримісячна стипендіарна програма призначена для науковців, що проводять дослідження присвячені культурі, історії, і багатокультурній спадщині Польщі, а також центральної Європи. Програма реалізується у двох категоріях:  Senior для професорів та викладачів ВНЗ, яким присвоєно титул доктора наук та Junior  для осіб, які здобувають наукове знання доктора наук. Стипендія виплачується у таких розмірах 3500 zł на місяць для учасників програми Senior, а також 2500 zł на місяць для учасників програми Junior. Також разом із першою стипендією виплачується додатково 1500 zł для купівлі кних та наукових праць. thesaurus@mck.krakow.pl
 • Проект “Teraz Wrocław” – некомерційна ініціатива мерії та вищих навчальних закладів Вроцлава, започаткована у 2006 році. Основне завдання проекту – запросити молодь зі Східної Європи на навчання до Вроцлавських ВНЗ, інформувати про умови вступу та навчання у них. За результатами діяльності проекту у Вроцлаві здобувають освіту понад 250 студентів із України, Білорусі, Росії, Молдови, Казахстану, Туркменістану та Узбекистану. www.study-in-wroclaw.pl office@studyinwroclaw.com
 • “Gaude Polonia” стипендіальна програма Міністра Культури Республіки Польща,  призначена для молодих творців культури та перекладачів польської літератури з держав центрально-східної Європи, у першу чергу з України та Білорусії. Програма для осіб не старше 40 років (45 років у виняткових випадках). www.nck.pl
 • Стипендія im. Profesora Stanisława Tołpy Природничого університету у м. Вроцлав для українців польського походження.  Стипендія складає 900 zł на місяць, а навчання в університеті безкоштовне.www.up.wroc.pl dwz@up.wroc.pl
 • Studia Translatoryczne dla cudzoziemców 3 річні ліцензіатські навчання в галузі польської філології для іноземців з спеціальністю перекладача, які добре володіють російською або англійською мовою. Мета підготовка досвідчених перекладачів з польської мови на англійську або російську та навпаки. polonia@poczta.umcs.lublin.pl www.cjkp.umcs.lublin.pl
 • Стипендія Музею Історії Польщі (MHP) для дослідників та популяризаторів польської історії, надає підтримку для проведення наукових досліджень історії Польщі та заходам з популяризації за кордоном знань про польську історію. Пропозиція стипендій від Музею адресована до іноземців, які займаються або збираються займатись дослідженням історії Польщі.  Подавати заявки про одержання стипендій можуть особи, які мають принаймні ступінь магістра або рівнозначну освіту. Стипендії надаються на період від одного до трьох місяців (з можливістю подальшого продовження) переможцям конкурсу на найкращий проект освітнього, популяризаторського або дослідницького характеру. Рішення приймаються спеціально створеним журі, до складу якого увійдуть видатні польські історики.  Розмір стипендії – 1000 євро брутто щомісяця. www.stypendia.muzhp.pl stypendia@muzhp.pl
 • Все про освітні, наукові, культурні стипендіальні програми та стажування в Республіці Польща можна почитати відвідавши  сайт http://www.stypendyst.pl/login.php