Karta Polaka

Karta-Polaka

Карта Поляка – це документ, який підтверджує приналежність її власника до польського народу. Власникові Карти Поляка належать права, що випливають із Закону “Про Карту Поляка” (дивись текст Закону KP ustawa), ухваленого 7 вересня 2007 року

Особа, яка має Карту Поляка:

 1.  може  безкоштовно  отримати  візу  на  довготермінове  перебування  у  Польщі з  можливістю  багаторазового  перетину кордону Республіки Польща;
 2.  може  легально  працювати  на  території Республіки  Польща  без  необхідності  отримання дозволу на роботу;
 3. може   займатись  у  Польщі  підприємницькою діяльністю на таких самих умовах, як і польські громадяни (дивись текст Закону Ustawa o sgd);
 4.  може  користуватися  у  Польщі  безкоштовною  системою  освіти  на  початковому, середньому  та  вищому  рівнях  на  таких  самих  умовах,  що  й  польські  громадяни, і  водночас,  подавати  прохання  про  допомогу та  стипендії,  призначені  для  ноземців, які навчаються у Польщі;
 5. може в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною допомогою на таких самих засадах, що і польські громадяни;
 6.  може користуватися по всій території Польщі 37-відсотковою знижкою на залізничні квитки;
 7.  може безплатно відвідувати державні музеї у Польщі;
 8.  має  першочергове  право  першочергово  старатись  отримати  фінансові  засоби призначені  на  допомогу  полякам  з-за  кордону,  державного  бюджету  або  з  бюджетів місцевих органів самоврядування на рівні гміни.

Отримання Карти не означає надання польського громадянства, визнання права на оселення на території Республіки Польщі, ані права перетинання її кордонів без візи.

Карта  Поляка  може  бути  видана  особі,  яка  зараховує  себе  до  Польського  Народу і водночас:

1)                знає польську мову хоча би на початковому рівні і вважає її своєю рідною мовою;

2)                знає і зберігає польські традиції та звичаї;

3)                у  присутності  консула Республіки Польщі  чи  вповноваженої  ним  особи  представить письмову декларацію своєї приналежності до Польського Народу;

4)                доведе, що принаймні один з батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності, або  ж  надасть  письмову  довідку  від  польської  або  полонійної  організації  про  свою активну участь у діяльності на користь польської мови та культури, або ж польсько національної меншини протягом щонайменше трьох останніх років.

Карта може бути надана лише особі, що не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща і яка є громадянином Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Латвії, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України або ж Узбекистану.

Карта Поляка може також бути видана особі, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону «Про репатріацію» від 9 листопада 2000 року (дивись текст Закону Ustawa O repatriacji).

Карту  видає  консул Республіки Польща  відповідно  до місця  проживання  особи,  яка  хоче отримати Карту Поляка. Необхідно пам’ятати, що прохання про Карту Поляка подається у письмовій формі. У консульстві не стягується плата за видачу Карти Поляка. Карта Поляка видається безкоштовно.

У проханні про Карту Поляка необхідно вказати: ім’я та прізвище особи, яка подає прохання, дату та місце її народження, стать, адресу проживання,  громадянство,  національність,  а також  громадянство  і  національність батьків,  дідуся  чи  бабусі  (або ж  прадіда та  прабабусі),  якщо  саме  на  їх  походження посилається особа при поданні прохання про Карту Поляка.

До прохання необхідно додати копію дійсного документу, що посвідчує особу, та копії документів,  які  підтверджують  дані,  наведені  у  проханні. Згідно з абзацом 3 ст. 13 Закону “Про Карту Поляка”, доказами, що можуть підтвердити приналежність особи до польського народу є наприклад:

 •  польські документи, що посвідчують особу;
 • акти про цивільний стан або ж їх дублікати;
 • свідоцтва про хрещення;
 •  шкільні свідоцтва;
 •  документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях;
 •  документ про підтвердження факту депортації або  ув’язнення,  в  якому  знаходиться  запис  про  польське  громадянство  або ж  польське походження жертви депортації або ув’язнення;
 • документ реабілітації депортованої особи, в якому є запис про її польське походження;
 •  закордонний особовий документ (паспорт або свідоцтво про народження), в якому є наявний запис про польську національність;
 •  правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону “Про репатріацію”;
 •  письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на  користь  польської  мови,  культури  або  польської  національної  меншини.

Особам, які мають особливі заслуги, польський консул може видати Карту Поляка без обов’язкового надання підтверджень. Також під час розмови з особою, яка подає прохання про отримання Карти Поляка, консул оцінює рівень її володіння польською мовою.

Карта Поляка є дійсною протягом 10 років від дати її видачі. Не пізніше, як за три місяці до закінчення дії Карти Поляка потрібно подати прохання про продовження її дії на наступні 10 років. Карта Поляка також втрачає свою чинність, якщо її власник отримує польське громадянство або переїжджає жити на територію Республіки Польща.

Особі, якій вирішено видати Карту Поляка, відповідний документ вручає польський консул або  уповноважена    ним  особа.  Якщо  це  можливо,  вручення Карти  повинно  відбуватися в  урочистий  спосіб. У  випадку  втрати  чи  знищення Карти Поляка,  консул  на  прохання власника Карти видає її дублікат.

Для того, щоб  скористатись  повноваженнями,  які  забезпечує Карта Поляка,  необхідно пред’явити її разом з дійсним документом, який посвідчує особу.

Консул відмовить у видачі Карти Поляка у таких випадках:

– якщо заявник додасть до прохання документи з неправдивими особистими даними або неправдиву інформацію;

–  якщо заявник дасть неправдиві свідчення, або ж приховає правду, підробить документ, чи використає справжній документ зі злим наміром;

–  якщо заявник був репатрійований з території Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, що були підписані в 1944-1957 роках, до однієї з держав-учасниць цих договорів.

Карту  Поляка  не  отримають  також  особи,  які  вже  мають  польське  громадянство, а  також  ті,  які  проводять  діяльність  спрямовану  на  порушення  безпеки,  оборони політичного ладу чи основних інтересів Республіки Польща.

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник виявляє зневажливе ставлення до Республіки Польщі або поляків, шкодить інтересам Республіки Польщі, а також, якщо власник Карти Поляка отримав польське громадянство і проживає на території Польщі, або відмовився від Карти Поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути консулу недійсну Карту Поляка.

Якщо обоє батьків мають Карту Поляка або має її один з батьків, а другий у присутності польського консула висловить свою згоду на видачу дитині Карти Поляка. Батьківська  згода не  вимагається, якщо  він  (вона) був позбавлений батьківських прав. Якщо  неповнолітньому  виповнилось  16  років,  він  повинен  особисто  дати  згоду  на отримання  Карти  Поляка.  Карта  Поляка,  надана  неповнолітньому,  втрачає  свою  дію через рік після його повноліття. Щоб уникнути цього, необхідно не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну дії Карти Поляка подати прохання про продовження дії Карти на наступні 10 років.

Документи про визнання Карити Поляка розглядає консул за місцем проживання або роботи заявника.

В даній публікації розміщено офіційну – загальнодоступну інформацію про Карту Поляка.

 

 

Для грамотної підготовки документів, а також для успішного проходження співбесіди з Консулом  в справі отримання Карти поляка, пропонуємо користатися нашим довідником “Усе про Карту поляка. Зміни 2018” (ISBN 978-966-07-3233-9), за допомогою якого Ви  без сторонньої допомоги зможете отримати Карту поляка з першого разу, зекономивши на послугах не завжди компетентних і порядних посередників. Також з довідника зможуть скористатися Ваші рідні та знайомі. Купуючи книгу Ви інвестуєте в своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.

Ми застерігаємо від користування послугами посередників, котрі пропонують “купити” або “виготовити” Kарту поляка, оскільки її можна отримати лише самостіно та виключно при наявності Законних підстав.  Будьте обачними та не дайте себе обманути!

Також читайте:  Переваги власників Карт поляка в світлі останніх змін польського законодавства;

5 кроків для отримання Карти поляка;

Фінансова допомога на поселення в Польщі власників Карт поляка;

Дозвіл на постіне перебування в Польщі на основі Карти поляка;

Чому не варто зволікати з отриманням Карти поляка;

Три способи отримати польське громадянство маючи Карту поляка.

 

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів.

 Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

©  Wszystkie prawa zastrzeżone