Karta Polaka

Karta-Polaka

Карта Поляка – це документ, який підтверджує приналежність її власника до польського народу. Власникові Карти Поляка належать права, що випливають із Закону “Про Карту Поляка” (дивись текст Закону KP ustawa), ухваленого 7 вересня 2007 року

Особа, яка має Карту Поляка:

 1.  може  безкоштовно  отримати  візу  на  довготермінове  перебування  у  Польщі з  можливістю  багаторазового  перетину кордону Республіки Польща;
 2.  може  легально  працювати  на  території Республіки  Польща  без  необхідності  отримання дозволу на роботу;
 3. може   займатись  у  Польщі  підприємницькою діяльністю на таких самих умовах, як і польські громадяни (дивись текст Закону Ustawa o sgd);
 4.  може  користуватися  у  Польщі  безкоштовною  системою  освіти  на  початковому, середньому  та  вищому  рівнях  на  таких  самих  умовах,  що  й  польські  громадяни, і  водночас,  подавати  прохання  про  допомогу та  стипендії,  призначені  для  ноземців, які навчаються у Польщі;
 5. може в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною допомогою на таких самих засадах, що і польські громадяни;
 6.  може користуватися по всій території Польщі 37-відсотковою знижкою на залізничні квитки;
 7.  може безплатно відвідувати державні музеї у Польщі;
 8.  має  першочергове  право  першочергово  старатись  отримати  фінансові  засоби призначені  на  допомогу  полякам  з-за  кордону,  державного  бюджету  або  з  бюджетів місцевих органів самоврядування на рівні гміни.

Отримання Карти не означає надання польського громадянства, визнання права на оселення на території Республіки Польщі, ані права перетинання її кордонів без візи.

Карта  Поляка  може  бути  видана  особі,  яка  зараховує  себе  до  Польського  Народу і водночас:

1)                знає польську мову хоча би на початковому рівні і вважає її своєю рідною мовою;

2)                знає і зберігає польські традиції та звичаї;

3)                у  присутності  консула Республіки Польщі  чи  вповноваженої  ним  особи  представить письмову декларацію своєї приналежності до Польського Народу;

4)                доведе, що принаймні один з батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство, або  ж  надасть  письмову  довідку  від  польської  або  полонійної  організації  про  свою активну участь у діяльності на користь польської мови та культури, або ж польсько національної меншини протягом щонайменше трьох останніх років.

Карта може бути надана лише особі, що не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща і яка є громадянином Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Латвії, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України або ж Узбекистану.

Карта Поляка може також бути видана особі, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону «Про репатріацію» від 9 листопада 2000 року (дивись текст Закону Ustawa O repatriacji).

Карту  видає  консул Республіки Польща  відповідно  до місця  проживання  особи,  яка  хоче отримати Карту Поляка. Необхідно пам’ятати, що прохання про Карту Поляка подається у письмовій формі. У консульстві не стягується плата за видачу Карти Поляка. Карта Поляка видається безкоштовно.

У проханні про Карту Поляка необхідно вказати: ім’я та прізвище особи, яка подає прохання, дату та місце її народження, стать, адресу проживання,  громадянство,  національність,  а також  громадянство  і  національність батьків,  дідуся  чи  бабусі  (або ж  прадіда та  прабабусі),  якщо  саме  на  їх  походження посилається особа при поданні прохання про Карту Поляка.

До прохання необхідно додати копію дійсного документу, що посвідчує особу, та копії документів,  які  підтверджують  дані,  наведені  у  проханні. Згідно з абзацом 3 ст. 13 Закону “Про Карту Поляка”, доказами, що можуть підтвердити приналежність особи до польського народу є наприклад:

 •  польські документи, що посвідчують особу;
 • акти про цивільний стан або ж їх дублікати;
 • свідоцтва про хрещення;
 •  шкільні свідоцтва;
 •  документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях;
 •  документ про підтвердження факту депортації або  ув’язнення,  в  якому  знаходиться  запис  про  польське  громадянство  або ж  польське походження жертви депортації або ув’язнення;
 • документ реабілітації депортованої особи, в якому є запис про її польське походження;
 •  закордонний особовий документ (паспорт або свідоцтво про народження), в якому є наявний запис про польську національність;
 •  правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону “Про репатріацію”;
 •  письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на  користь  польської  мови,  культури  або  польської  національної  меншини.

Особам, які мають особливі заслуги, польський консул може видати Карту Поляка без обов’язкового надання підтверджень. Також під час розмови з особою, яка подає прохання про отримання Карти Поляка, консул оцінює рівень її володіння польською мовою.

Карта Поляка є дійсною протягом 10 років від дати її видачі. Не пізніше, як за три місяці до закінчення дії Карти Поляка потрібно подати прохання про продовження її дії на наступні 10 років. Карта Поляка також втрачає свою чинність, якщо її власник отримує польське громадянство або переїжджає жити на територію Республіки Польща.

Особі, якій вирішено видати Карту Поляка, відповідний документ вручає польський консул або  уповноважена    ним  особа.  Якщо  це  можливо,  вручення Карти  повинно  відбуватися в  урочистий  спосіб. У  випадку  втрати  чи  знищення Карти Поляка,  консул  на  прохання власника Карти видає її дублікат.

Для того, щоб  скористатись  повноваженнями,  які  забезпечує Карта Поляка,  необхідно пред’явити її разом з дійсним документом, який посвідчує особу.

Консул відмовить у видачі Карти Поляка у таких випадках:

– якщо заявник додасть до прохання документи з неправдивими особистими даними або неправдиву інформацію;

–  якщо заявник дасть неправдиві свідчення, або ж приховає правду, підробить документ, чи використає справжній документ зі злим наміром;

–  якщо заявник був репатрійований з території Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, що були підписані в 1944-1957 роках, до однієї з держав-учасниць цих договорів.

Карту  Поляка  не  отримають  також  особи,  які  вже  мають  польське  громадянство, а  також  ті,  які  проводять  діяльність  спрямовану  на  порушення  безпеки,  оборони політичного ладу чи основних інтересів Республіки Польща.

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник виявляє зневажливе ставлення до Республіки Польщі або поляків, шкодить інтересам Республіки Польщі, а також, якщо власник Карти Поляка отримав польське громадянство і проживає на території Польщі, або відмовився від Карти Поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути консулу недійсну Карту Поляка.

Якщо обоє батьків мають Карту Поляка або має її один з батьків, а другий у присутності польського консула висловить свою згоду на видачу дитині Карти Поляка. Батьківська  згода не  вимагається, якщо  він  (вона) був позбавлений батьківських прав. Якщо  неповнолітньому  виповнилось  16  років,  він  повинен  особисто  дати  згоду  на отримання  Карти  Поляка.  Карта  Поляка,  надана  неповнолітньому,  втрачає  свою  дію через рік після його повноліття. Щоб уникнути цього, необхідно не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну дії Карти Поляка подати прохання про продовження дії Карти на наступні 10 років.

Документи про визнання Карити Поляка розглядає консул за місцем проживання або роботи заявника.

В даній публікації розміщено офіційну – загальнодоступну інформацію про Карту Поляка.

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

670 Comments

 1. в мене є архівна довідка що мій прадід і прабаба були в списках виборців по виборах в Сейм Польської республіки 1928 р. цього вистачить на карту поляка

 2. Добрий день. Нажаль, свідоцтво народження моєї мами в архіві міста Каліш не знайшли. Чи може бути доказом зв’язку моєї мами з моїми бабусею і дідусем свідоцтво про хрещення? В мене є копія цього документа з оригіналами печаток.

 3. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, адресу польського архіву, до якого можна звернутись для відновлення свідоцтва народження моєї мами, яка народилась в Польші.

 4. Знайшов своїх пра-діда і пра-бабусю у списках виборців повітових представників 1934-35 років, Тернопільське воєводство. Чи може це свідчити, що раз вони мали право голосувати, – то були громадянами Польщі?

 5. доброго дня! маю свідоцтво прабабці про закінчення 2-класової школи за 1929-30 рр. (скоріше за все польської). видане по польськи, вказано ПІБ і віросповідання і також оцінки. але не зазначено громадянства і національності. Чи підходить цей документ для здачі на КП і чи засвідчує він громадянство польщі?

 6. Допоможіть! Я уже заплутався. На різних форумах порізному написано. У мене є довідка з Центрального Військового архіву Варшави, що мій дідусь служив у Польській армії в 1936 році. Є виписка з меричної книги(обласний архів) про народження дідуся де написано ,що він хрещений у греко-католицікій церкві. Чи можу з цими документами претендувати на Карту Поляка? Дякую!

  • Можете спробувати. Служив значить був громадянином Польщі, але в Польщі було 2 армії під час війни Wojsko Polskie (тільки громадяни Польщі) і Armia Krajowa – прокомуністична (в армії крайовій були громадяни Радянського Союзу), а метрика про хрещення це не доказ.

 7. Добрий день!Підкажіть будь ласка ,я маю свідоцтво про народження тата де вказано що його мама(моя бабця) є полячкою.Чи можу я подати на карту поляка,чи необхідно щоб тато свої змінював спочатку.чи потрібні ще якісь документи.

 8. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, у мене є прабабця полячка, але ніяких документів, що це підтверджує немає. Ще у мене є дід, який воював у другій світовій війні на території Польші і отримав нагороду польського народу. Його єдиного сина (мого тата) вже давно немає в живих, а про діда я прочитала в старій газеті. Нагороди не збереглися. Маю свідоцтво народження батька. Чи маю я шанс на отримання карти поляка.

 9. За третім разом знайшов витяг в архіві і здав на карту поляка!Скажіть будь ласка !Коли я получу карту на руки то що мені потрібно робити щоб зробити візу D ?І чи крім жінки можуть получити цю візу зразу мої діти віком 19 і 17 років?Дякую!

 10. Доброго дня.Скажіть будьласка як можна отримати засвятченє з Federacj Organizacil Polskich na Ukraini у Львові.Потрібно туди записуватись чи є відповідні дні прийому.Дякую

 11. Піскажіть будь ласка мого чоловіка дідусь(мами тато) був поляком і служив в військах польських , наразі ми маємо тільки воєнне свідоцтво де вказано що він воював і що він поляк,свідоцтва про народження немає. Чи може мій чоловік отрмати карту поляка ? чи спершу потрібно його мамі отримати?Чи цих документів замало?

  • Усі примірники книги продані, ознайомитися з книгою можна лише у бібліотеках:

   Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)
   Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника (79001, Львів, вул. Стефаника, 2)
   Одеська державна наукова бібліотека (65020, Одеса, вул. Пастера, 13)
   Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка (61003, Харків, провулок Короленка, 18)
   Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9)
   Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека ( 46001, Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 15)
   Тернопільська обласна бібліотека для молоді (46003, Тернопіль, вул. Д. Нечая, 29)
   Бібліотека Тернопільського національного економічного університету (46027, Тернопіль, вул. Бережанська, 4)
   Бібліотека Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій (46008, Тернопіль, вул. Танцорова, 51)

 12. Доброго дня, чи можна підтвердити громадянство польське прадіда на підставі договорів купівлі-продажу землі. Згідно польського закону про придбання нерухомого майна (1920) іноземці могли купити землю лише з дозволу міністра, а в мене є договори про купівлю і прадідом і прабабою землі у 1928 р., завірені польським нотаріусом, тобто якби вони б не мали польського громадянства, то б не могли купити землю. Дякую за відповідь.

 13. Доброго дня!колись ВАМ писала ,дуже допомогла Ваша консультація…ДУЖЕ ДУЖЕ дякую…вчора здала..все добре..Але тепер хочу,щоб сини одержали,але сказали,що замало моєї КП..Там є посилання на одну бабцю.(для синів – прабабцю)..чи цього достатньо?…Бо як ні,то по стороні їхнього батька,прабабця була полька,але ще ніхто не робив КП..Чи варто посилатись на цю лінію? І ще прошу консультацію для знайомих.Там мати має КП,а дочці вже 17 з половиною років..Чи може мати зараз їй зробити КП і чи пізніше,при виповненні їй 18,треба буде по-новому проходити співбесіду,чи лише поновити якось?ЩИРО ВДЯЧНА НАПЕРЕД ЗА ВІДПОВІДЬ…

  • Дякуємо за теплі слова. Якщо діти мають менше 18 років, то їм ще можна зробити дитячу Карту поляка (до досягнення дитиною 19 років). Щонайменше за 3 місяці до виповнення 19 років треба їм подаватися на дорослу Карту поляка, котру видають вже на 10 років! Якщо вже виповнилось 18 років, то треба шукати документи на прадіда і прабабу. Одної прабаби зараз замало, така практика почалась з другої половини 2014 року, повязана із змінами в польському законодавстві. Пра-прабабця по стороні батька тут не поможе, тому на ню посилатись не варто.

   По знайомих: якщо хтось із батьків має Кп то можна подаватись і дитині. Присутність обох батьків вимагається на співбесіді. Дітям які вже мають Кп та 18 років, співбесіду не треба проходити, а лише треба скласти повторну заяву на Кп з тими ж документами та з новим зак. паспортом – дорослим. Така заява має бути складена не пізніше ніж за 3 міс до 19 ліття дитини! Або якщо дитина має 18 років і не мала до цього Карти, то треба подаватися їй самій, при цьому вона має довести польське походження по правилу (батько, мати, дідусь або бабуся або прадід+прабаба). Вбудь якому випадку варто поспішити, поки не виповниллсь 18 років, якщо звиайно в цьої дитини (батько, мати, дідусь або бабуся або прадід+прабаба) мали удокоментовану польску національність.

   • Щиро ,Вам ,дякую за ВІДПОВІДЬ!!!Та порадьте мене …У бабці ,на яку я посилалась при подачі на карту,чоловік,тобто ,мій дідусь,прадідусь моіх дітей уже повнолітніх,був переселений з ПОЛЬЩІ.Маємо свідоцтво і паспорт,де вказано народжений в Польщі,в Беско….НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЙОГО БАТЬКІВ ,..ПРОЧЕРК.Знаю,що має бути обов,язково національність ПОЛЯК..Але ,як ви думаєте,якщо їх бабця полька,мати,тобто я,-має карту..,дідусь народжений в Польщі і переселений звідти,може консул дасть шанс….Може варто пробувати…ДУЖЕ ВАМ, НАПЕРЕД ДЯКУЮ!!!УДАЧІ ВАМ!

 14. Підскажіть яка ймовірність отримати карту поляка у випадку якщо моя мама отримала громадянство Польщі в серпні місяці 2015 року. Вона отримала громадянство у судовому порядку, оскільки моя бабця, мамина мама, у свідоцтві має зазначено “powodzenia Polskegо” а мої прабабця і прадідусь брали шлюб у костелі.

  • В свідоцтві про народження мого батька немає національності батьків (його мама – полька). А в свідоцтві про народження рідної сестри батька вказано, що мама полька. Чи підійдуть такі документи для отримання мною Карти поляка – свідоцтво батька, де вказані його батьки без національності, та копія свідоцтва його рідної сестри, де ті самі батьки + нацональність?

   • Ці документи підійдуть для дітей і онуків сестри батька. Спробуйте піти в Рацс і вияснити як вона записана при реєстрації шлюбу та смерті, якщо вона померла до 1995 року

 15. Доброго дня мій дід народився 1905 році в Польщі в 1944р. переселений в документі вказано що він залишив 3 гектара землі, а в татовому свідоцтві про народження вказано що дід українець. Чи можу я робити Карту поляка?

 16. Доброго дня.
  Ситуація у мене нажаль досить запутана. Мій дідусь по мамі за національністю був поляк, але в свідоцтві про народження мами він вказаний як українець. Разом з тим в свідоцтві про народження маминого рідного брата дідусь вказаний як поляк. Тобто єдиним документом, де дідусь вказаний як поляк є свідоцтво про народження мого дядька. Скоріш за все так сталося тому, що мама народилась в 1950 році і батьки боялись вказувати польську національність, а її брат вже 1953 року, тобто після смерті Сталіна, тож в його свідоцтві вже вказана польська національність.
  Скажіть будь ласка, чи можу я якимось чином довести приналежність моєї мами до Польського народу і сподіватись на отримання Карти Поляка?
  Дякую.

 17. Доброго дня. Допоможіть будь ласка. Мій тато має кп, котра видана на підставі документу, що його бабця є громадянкою Польщі. Скажіть будь ласка, в анкеті на кп я маю вказувати батька як поляка (хоча в свідоцтві про народження він білорус). Чи прабабцю треба вписувати, як другу особу? Чи достатньо подати тільки батька котрий має кп ? Я так розумію чим більше документів, тим більше може буте питань. Дякую за відповідь.

  • треба батька вказувати в заяві і додати його оригінал та копію його Карти поляка та усіх інших документів які подавав батько перший раз. Якщо Ви повнолітня дитина, то консул вже не видасть Вам Карти поляка. В таких випадках Карту може отримати лише неповнолітня дитина.

   • Доброго дня. Мені 24 роки. Ви мені написали, що я не зможу отримати Кп. Не зрозумів чому, але мій батько її отримав і цим самим підтвердили приналежність батька до польського народу.
    Виходячі з ваших попередніх відповідей ” Видали батьку і Вам мають видати, посилайтесь на Закон про Кп, стосовно дітей власників Кп які також мають право її отримати. При цьому діти і неповнолітні це різні речі. Дітьми залишаємось впродовж усього життя. Це важливо запам’ятати, бо консул може сказати цо ви вже старший 18 років і вам не можуть дати Кп, бо ви мовляв вже не дитина. Тож знайте що сказати на такий абсурд.”, тоб то я маю право на кП ?, або я чогось не розумію?

    • Час іде – законодавство змінюється. В зв’язку з останніми змінами законодавства про КП, особи після 18 років не можуть отримати КП у випадку, якщо у них є документальне підтвердження, що лише один прадід чи одна прабаба були поляками по національності. У такій ситуації та за умови, що в одного з батьків дитини (до 18 р.) є Карта Поляка, дитина може отримати КП лише до досягнення 19 років!

     Якщо в такій ситуації складати заяву після досягнення повноліття, то відповідь буде наступна: пошукайте ще документи про приналежність до польського народу. Нажаль, на сьогодні Карта поляка одного з батьків ніякої ролі в такій ситуації не відіграє. 2 роки назад Ви б спокійно отримали КП, а сьогодні вже запізно.

 18. Сьогодні проходила співбесіду на Карту Поляка – з мовою, традиціями і т.д. питань не було – все було добре. Насторожило одне – після співбесіди Консул дала підписати Декларацію, але не сказала нічого (типу, даємо вам карту чи не даємо), а сказала чекати 1-2 місяці на децизію, дала e-mail. де можна поцікавитися, коли буде готова децизія…. Як це розцінювати??? З документів були за прабабу і прадіда виборчі списки до Польського Сейму 1938 року і копія з господарської книги з записом “полька” за прабабцю (прадід помер молодий і про нього ніяких записів більше не збереглося). Я думаю, якби малабути відмова чи не підходили документи, вона мала б одразу сказати? І не давати підписувати Декларації? Роз”ясніть будь-ласка ситуацію))))

 19. Доброго дня.
  Чи може бути підтвердженням для карти Поляка те, що моя мама похована в Польщі в м Глівіце, в мене є документ від Червоного христа, що вона дійсно похована в Польщі.

  • Залежно за яких обставин вона виїхала туди…. Якщо була переселена в 40 роках та проживала там постійно то це само собою що мала громадянство. Але консул в кожному випадку приймає рішення сам та індивідуально по кожній ситуації.

 20. Доброго дня! Чому Карту Поляка не дають репатрійованим з 1944р? А нащадкам можна, адже про нащадків не говориться? З другого боку ті репатрійовані були громадянами Польщі, служили у польському війську. А ще КП може отримати будь хто, якщо дуже хоче, і проводить активність у полонійних організаціях. Отакі розбіжності викликають сумнів чи маю я право на КП. Я уже повнолітній та маю військову книжку прадіда, де вказано, що поляк. Також є свідоцтва про народження на території 2-ї Речі посполитої діда та бабусі – то ще мушу отримати довідку від воєводи, що вони були громадянами 2-ї Речі посполитої. Чи стане на заваді, що всі ці мої діди та прадіди були репатрійовані в Україну??? Чи можна це говорити на співбесіді? Дякую

 21. В мене дідусь був поляком, бабуся українка. Я отримав карту поляка. Чи можуть отримати карту поляка повнолітні діти?
  Якщо я отримаю карту побуту тимчасову чи постійну, чи тоді можуть повнолітні діти отримати карту поляка?

 22. Доброго дня, хочу спитати, чи матиму я змогу подати на кп якщо, метрика затверджуе приналежність родини до поляків, але мае помилку в імені ті даті народження бабці, в решті документів нажаль немае підтвердження іі походження, , чи зможу я довести іі походження на підставі документів іі рідніх сестер та братів поляків, сподіваюся на вашу відповідь.

 23. доброго дня якщо бабця мого тата по національності полька чи можливо щоб спочатку зробила карту поляка його дружина тобто моя мама а потім я? чи потрібно щоб тато спочатку робив?

 24. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи можу я отримати Карту Поляка, якщо поляком був лише мій прадід, а в моєї бабусі лише вказано в свідоцтві про народження, що батько поляк, але в родині ніхто не має Карти Поляка.

 25. Доброго дня.
  Неповнолітня дитина має Карту Поляка. Чи може матір дитина на основі Карти Поляка дитини, відкрити собі польську візу. Приміром для спільних з неповнолітньою дитиною відвідин Польщі.
  І якщо може,то які потрібні документи.
  Дякую.

 26. Доброго дня, підкажіть будь ласка чи можу я отримати карту, якщо в тата в свідоцтві написано, що мама (моя бабця) по національності-полька. Тато помер, а за життя карту поляка не мав. дякую

  • Якщо Ви самі здаєте, то дочки не потрібно. А якщо дитина здає, то вона може це зробити лише після Вас. На співбесіду дитини потрібна присутність батьків із їх паспортами, сама дитина із проїзним документом та свідоцтвом, а також документрами що доводять родинний зв”язок із польською національністю мами чи батька, баби чи діда чи обох прадіда та прабаби.

 27. Доброго дня!!! я успішно пройшла співбесіду з консулом і сказали звернутися через 2 міс щоб забрати карту. Консул дала мені електронну адресу по котрій я мала звернутися але нажаль я її втратила.скажіть мені куди можу звернутися щоб призначити дату отримання карти поляка …щиро вдячна

 28. Скажіть будь-ласка, якими документами можна підтвердити польське громадянство прадіда (роки життя 1906-1945, народився і проживав в Тернопільській області, того час входила до складу Польщі)?? Оригіналів паспорта, свідоцтва про народження чи будь-яких інших документів не збереглося, знайшла тільки витяг зі списку виборців, які голосували на виборах до Сейму в 1938 році. Що ще шукати? В яких документах може бути вказане громадянство?

 29. Добрий день.Хочу дізнатися чи маю я право на карту поляка якщо в виписці з костелу про реєстрацію народження і хрещення не вказано національність а вказано римо-католицьке віросповідання

 30. Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, порадою: що робити, якщо дозвонитися у Вінницьке консульство неможливо. Чи є якийсь ще варіант, щоб записатися на розмову з консулом у справі отримання Карти Поляка? З повагою Микола.

 31. Дякую Вам за відповідь і одразу хочу запитати ще про таке: В 1960 роки видавали закордонні паспорти громадянина срср особам, які проживали на селі (наскільки мені відомо той хто жив на селі до певного періоду паспортів не мали, чи тим, що їхали закордон то видавали обов’язково) і якщо видавали, то де можна віднайти якісь архіви по цьому?

  • Видавали на вимогу. Якщо селянин нічого не робив, то відповідно про який паспорт мова. В паспортному столя є збережені дані паспортів, проте довідку вони наврядчи вдадуть, бо це службова їхня таємниця

  • Доброго дня! Мене цікавить перелік документів для подання на карту поляка. Мої прабабуся і прадід були поляками українського походження, в свідоцтві про народження бабусі вказано, що вона полька. Так само в свідоцтві про народження моєї мами вказано, що вона за національністю теж полька. У зв”язку з цим такі питання:
   1. чи підходять ці свідоцтва, якщо вони видавались ще за часів УРСР і як їх надати в Консульство належним чином (нотаріально підтверджений переклад обидвох свідоцтв польською мовою)?
   2. я вийшла заміж, тому мені потрібно надати моє свідоцтво про народження, а також про шлюб (нотаріально підтверджені польською мовою), правильно?
   3. заповнити анкету – де взяти бланк?
   4. зареєструватись в консульство (м. Київ) на сайті https://www.e-konsulat.gov.pl, правильно?
   5. маю маленьку дитину віком до року – з якого віку можна отримати на неї Карту поляка і чи потрібно дитині знати польську мову, історію та інше для цього?
   Буду вельми вдячна за відповідь

   • 1. підходять цілком
    2. потрібні ці два документи
    3. на сайті консульства
    4. правильно
    5. сконсультуйтесь з консулом по цьому питанню. Ми помагали дітям від 4 років робити Кп. Дітей, тимбільше таких маленьких практично не питаються. Але навчити пару фраз мусите

    і жодних перекладів робити не потрібно, а тим більше не потрібно їх нотаріально засвідчувати!!!!!! Це просто марна трата грошей

    • Дякую за швидку відповідь! Чи правильно я зрозуміла, що документи не потрібно перекладати польською мовою і завіряти у нотаріуса? Тобто копій (або оригіналів) цих документів буде достатньо?

     Стосовно заяви на сайті консульства, поки не знаходжу. Можливо, хтось звертався з цим питанням, і у Вас є прямий лінк?

     Дякую!

 32. Доброго дня хочу Вас запитати, чи в 1960-х роках коли громадяни СССР їхали в гості за кордон в даному випадку до Польщі у гості, чи десь робилися відмітки про їх національність (справа в тому, що мого діда рідний брат по – батькові, матері у них уже були різні, жив у Польщі, він виїхав в той час коли поляки виїжджали до Польщі із Західної України) і мій дідо їздив до нього у гості в Польщу, хоча він в той час паспорта не мав так як жив на селі (паспорти почали на селі видавати після 1972 року), чи можуть по цьому напрямку бути якісь документи в яких би відмічалися дані особи про національність і де їх шукати? І наступне запитання: Чи є можливість перемінити графу національність в судовому порядку мого діда, якщо прадід (тобто його батько записаний як поляк, а мати – українка), чи це нічого з того не вийде (на що спиратися юридично, доводячи свою позицію стосовно національності діда, адже наскільки мені відомо, в радянському союзі віддавали перевагу національності батька, коли робився запис, а не матері, так само напевно і зараз в Україні є, хоча графа із записом національності є відсутня), справа в тому, що в свідоцтві про смерть діда запис про національність вже записаний як українець.

 33. Доброго дня! Мій тесть народився і проживав зі своєю родиною в селі Старина Влодавського повіту Республіки Польща. Сім’я вела господарство і володіла господарськими спорудами земельним участком близько 28 га. У 1945 році його родину, дідуся, бабусю, матір та його було депортовано на територію Радянського Союзу. До кінця свого життя його бабуся отримувала пенсію з Республіки Польща. Даний факт підтверджений довідкою виданою державний архівом Львівської області, де вказано членів сім’ї, та майно яким вона володіла. Скажіть будь-ласка, чи може отримати тесть, або його дочки карту поляка?

 34. Доброго дня!!! В Польщі я отримав документи ODPIS SKROCONY AKTU ZGONU (оригінал) прадіда і прабаби. Також буду мати їхню реєстрацію що вони проживали на території Польщі (CEDYNIA), з 1946 – до смерті 1973. Також буде копія KARTA OSOBOWA (анкета) 1951р завірена відповідним органом, там записані всі дані.( так думаю подавалося це для отримання dowodow osobistych маю їх номер). В цій анкеті записано в одному з пунктів 15.Przunaleznosc panstwowa – POLSKA -. Чи це доказує їхнє громадянство або національність? На основі цих документів чи можу претендувати на КП ?

  P.S. Початок історії від 05.05.2015 – 06.05.2015 не можу знайти на сайті, щоб точніше сказати годину.

 35. Доброго дня! Чоловік є власником Карти Поляка, знаходиться зараз у Польщі і не має можливості звернутись особисто у Львівське консульство про видачу мені та дочці візи(в дитини теж є КП).Які нотаріально завірені документи від нього я маю долучити до наших анкет при подачі на візи і в скількох екземплярах, щоб я могла податись без його присутності?

 36. Підскажіть мені будь ласка якщо в мене є метрика дідуся на польській мові, де вказано, що він народився в Польщі і ким були його батьки але не вказана національність, то чи маю я право подавати на підставі цього документу отримати карту поляка?

 37. Доброго дня.
  В понеділок маю зустріч з консулом на рахунок видачі карти дитині.
  І так сталося що дитя немає ані власного проїдного,ані вклейки в паспорті батьків.Тільки українське свідоцтво про народження.
  Як думаєте,наскільки це суттєво?

   • Дякую а відповідь.
    Документ таки потрібен. (паспорт,проїздний або вклейка в паспорт дорослого)
    Інформація безпосередньо з вуст консула. Саме відсутність цього документу стала єдиною перепоною в прийнятті документів. Тож присоромили за неуважність,і сказали що радо приймуть як тільки пашпорт дзецка зявиться )

    • В нашій практиці вже добрий десяток дітей отримали Кп на підставі свідоцтв про народження. Вклейка в паспорті дорослого вже з травня цього року не практикується і заборонена в Країнах ЄС. В заяві потрібно було нормально транслітерувати імя і фамілію дитини на латиньські літери (оскільки немає з чого переписувати), то консул би не чіплявся. А замість паспорта писати Świadectwo urodzenia dziecka. А те що відправили назад, то це зараз поширене явище.

     • Я то бився в груди,що транслітерація правильна,помилки не буде.Так там по суті і наплутати неможливо було. Але раз перепитався,два,ну ж не буду я там як на базарі обсварюватись,злити консула ) ,тим паче що про обовязкову наявність такого документу вказано на сайті консульства http://www.luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/karta/karta_dla_dziecka/
      Ще й зі знаком оклику)
      Наразі на паспорт дитячий вже подався,тому залишиться лиш донести його копію.

      • Нічого, добре що спокійно все закінчилося. А як донесете проїздний, то не забудьте згадати що вже раз були на співбесіді, але незнали що дитині потрібний проїздний документ дитини. Ось ви його і виробили. І доречі можете вже зараз пильнувати відльні дати подачі документів, оскільки вільні дати зявляються приблизно раз на місяць – два місяці. Щоби не пропустили відповідний момент.

 38. Доброго дня!
  Мій прадід був поляком,а прабабця украінкою іхня дочка моя бабця народилась в 1929 році,в тернопільській області , документів ніякі не збереглись,як думаєте яку національність записали бабусі,і в яких архівах шукати ці дані

 39. Доброї ночі. Мій дід служив у 5 саперному батальйоні Польської армії.у 1938-1939 роках. Чи можу я отримати Карту поляка? Якщо так то як і де взяти документальне підтвердження даного факту. Прадід мав велике господарство продавав зерно, худобу і сплачував податки.

 40. в мене дідо народився в Польщі в 1905 році в 1944 році, він був евакуйований в Україну і вказано в евакуаційному листі що він українець, які мені треба документи щоб відкрити візу, як я розумію я карти поляка зробити не можу, і де мені зробити запит в Польщу щоб взнати як було вказано в свідоцтві народження про національність?

 41. Я теж була у Львівському консульстві))І я говорила перепрошую а як мі рідний брат дістав КП на основі тих самих документів а вони вияснили що це було в 2012 році ї йому було 22р а тепер 2014-2015 закони змінилися і пані має мати двох прадзятковів

 42. Доброго дня!Я уже зверталася до вас про допомогу(те що мій тато маєКП і мій рідний брат,а так як мені 18 років татова КП мені не дозволяє відкрити собі КП а однієї прабабусі замало а документів щодо прадідуся не збереглося і уже 2 консули як тільки питають скільки мені років зразу бачать одну прабабцю і говорять допобачення шукайте документи щодо дідуся а за тата навіть і чути не хочуть)Чи може мені допормогти те що я є вже 3 роки членом польського товариства.Дуже дякую

  • Потрібно бути активним членом польського товариства. В Україні є 2 таких товариства що мають право видавати такі довідки: Związek Polaków na Ukrainie та Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie. Щоб на них вийти попросіть допомоги в керівництва вашого товариства, членом якого Ви є 3 роки. І ще одне Вам треба було наголосити що у мого брата є КП а в мене не має. Мовляв як це розуміти?? Документи однакові, а а Карту дають лише одному. Це дискримінація!!!

   В нашій практиці теж таке було у Львові, спочатку консул наробив паніку, що мовляв докуменів маловато. Але клієнтка не розгубилась, тай каже як маловато? мому братові дали Кп на підставі цих документів, а мені не дадуть??? Консул після цього зніяковів взяв Кп брата та мами та усі інші документи і пішов виясняти…. Прийшовши вибачився і завів дружню розмову на тему як Вас звати і звідки ви приїхали, чи є родина в Польщі ( більше нічого не питав). І карту отримала ця клієнтка та навіть 2 дітей її брата (її племінники).. Діти і неповнолітні особи це різні речі!!! В законі згадується лише про дітей власників Кп і ніяких вікових обмеджень поняття дитина не має, тобто дитина залишається чиєюсь дитиною і після 18 років…

 43. Доброго дня, шановний admin!
  Підкажіть, будь ласка, чи є якісь шанси на побудову ланцюжка в моїй ситуації ?
  В моєї бабці (1929 р.н.) немає свідоцтва про народження, а є лише Довідка “для отримання паспорта”, написана від руки, з печаткою, але немає жодної згадки про батьків чи національності.
  В такому разі, вирішили підтверджувати походження прабабці і прадіда… Архів нам надав Архівні довідки про реєстрацію народжень по римо-католицькому парафіяльному костьолу і для прабабці і для прадіда. Нажаль, немає підтверджень їхнього шлюбу. Як довести, що вони батьки моєї бабці ?
  Бабця ще жива, чи варто пробувати щось підтверджувати в судовому порядку ?
  Заздалегідь дякую за Вашу відповідь.

  • якщо немає записів про польську національність то взагалі неварто починати. а для підтвердження батьківства, можна встаноити факт родинних відносин. римо-католики і поляки це різні речі, і якщо лише на це посилатись в суді, то справа буде програна.

   • Дякую. Стосовно римо-католиків, то наскільки чув, що в ті часи (1899 та 1903 роки – народження прадіда та прабабці) в цих костелах могли бути зареєстровані лише поляки. Чи не обов’язково ?

    • Це лише загально поширена помилкова думка. Поляками були люди різних віросповідань і не лише римокатолики. Зараз консули в 99 відсотках вимагають конкретного напису про польську національність чи громадянство.

 44. доброго дня. У мене прабабуся та прадідусь брали участь у виборах до Сейму та Сенату Польщі(є документи), а також прабабуся була по нац. полькою (є підтвердження). про прадідуся не зберезглося запису про національність разом із прабабусею, оскільки на той момент, що був зроблений запис у книзі села прадідусь уже помер. чи достаньо таких документів для отримання Кати Поляка? чи можливо були останні зміни про порядок її отримання. буду дуже вдячна за відповідь

 45. Доброго дня.
  Підкажіть будь-ласка.
  Подаю вносек на карту поляка дитині.
  Виникло питання у пункті С.Dokument tozsamoscsi wnioskodawcy
  17.Nazwa dokymenty
  18.Seria i numer dokumentu
  20.Data waznosci dokumentu
  Так як у дочки був проїздний документ дитини,то там все зрозуміло було.У сина ж з документів є тільки українське свідоцтво про народження.
  Якщо вказувати цей документ то що писати в пункті 18 .Серію документу так і вказуцвати кирилецею .?Пункт 20 тоді залишати порожнім
  Боюсь наплутати
  Дякую

  • свідоцтво про народження пишете так як воно звучить по польськи, серія і номер документу є на свідоцтві, дата важності документа – пишете дату видачі свідоцтва, а дату закінчення дії документа – залишаєте порожньою

 46. Добрий день. У мого дідуся в свідоцтві про народження написано, що його батьки обоє були поляками. У бабці (дружини цього дідуся) в свідоцтві про народження написано, що її батько був поляком. Також в свідоцтві про народження є печатка сільського РАЦу про одруження (саме свідоцтво про одруження втрачене і не відомо чи було воно взагалі). . Вчу польську на курсах польської мови. Які шанси отримати карту поляка?

 47. Добрий день.Мої дві бабці-по мамі і по татові були польками і є тому підтвердження.Чи зможе мій син,якому невдовзі буде 18,отримати карту поляка(для нього це прабабці по лінії матері)Я теж записана на співбесіду до консула,але не знаю чи встигну отримати карту до повноліття сина,тому цікавлюся,бо чула про нововведення ,за яким не будуть видавати Карту поляка повнолітнім на основі карти батьків.Наперед вдячна за відповідь.

  • Формально ніяких змін до Закону про Кп не було прийнято з 2008 року, тому позиція стосовно невидачі Карт поляка дітям після 18 років є досить сумнівною… Тим більше дитина це ступінь родинного зв’язку який залишається впродовж усього життя, а не лише до повноліття…. Тисячі дітей в віці 20-40 років отримали Карти після своїх батьків, а тепер не отримають?? Це виходить явна дискримінація, тим паче що змін до закону не було.

     • Доброго дня! Я маю довідки з архіву про те, що моя прабаба і мій прадід брали участь у виборах до Польського Сейму та Сенату в 1938 році, також маю архівні копії з метричних книг про їхнє народження, інших документів (свідоцтв про їхнє народження, паспортів і т.д.) не збереглося. Чи достатньо цих документів для отримання Карти Поляка?

       • А якщо я на підставі вищевказаних документів, а також виписки з господарської книги за 1957 рік, в якій вказано, що прабабця (про прадіда запису немає, бо на той час вже помер) ПОЛЬКА, зчерез суд внесу зміни в актовий запис про народження або про смерть мого діда (який є їхнім сином) і зміню його національність з “українця” на “поляк”, то чи буде такий витяг РАЦСу давати мені підстави отримати Карту Поляка? Чи можна буде з таким витягом претендувати на Карту Побуту?

       • можна, але щоб судитис потрібно щоб дід був живий

     • Доброго дня.Вчора успішно пройшла співбесіду у Львові.Всі питання консула були про бабцю польку,де народилася,де похована,дівоче прізвище бабці,як звали прадіда і прабабцю.Питань з історії,географії,політики -не було зовсім.Сказав,що моя неповнолітня дочка зможе отримати карту поляка на основі моєї,а син ,якому вже 18 зможе отримати ,тому що у мене дві бабці-польки,а для нього це дві прабабці.Ще раджу брати повні витяги документів,бо майже усіх відсилають за витягами.

 48. Доброго дня! Мене цікавить таке питання, у зв”язку з одруженням я змінила прізвище і зараз проживаю у Вінницькій обл., карту поляка я отримала 6 років тому у Львові, у яке консульство мені звертатися ( у Львові чи у Вінниці) і чи потрібно ще раз проходити співбесіду з пакетом документів у консула? Дякую!

 49. Добрий вечір! Підкажіть будьласка чи я маю право на отримання карти поляка, якщо мій прадід був поляком по національності і був відзначений за наказом президента Польщі Krzyzem Niepodleglosti za prace w dziele odzyskania niepodleglosti, цей документ зберігся. Прадід був двічі одруженим.Перша дружина, від якої моя бабця була українкою, вона дуже рано померла.Друга дружина була полька, уних був син (брат бабці) теж поляк. Свідоцтво про народження бабці в архівах чомусь немає. Чи можу довести рідність бабці і прадіда через суд?

 50. Добрий вечір.
  Мій прадід поляк. 1937 р. репресований за контрреволюційну націоналістичну діяльність, пізніше розстріляний. Вже в 1959 р. його реабілітували. За прабабу документи втрачені, хоча я впевнений, що вона полячка. Скажіть будь ласка чи мені достатньо буде прадідової карної справи для КП? Надіюсь, що у законі про КП є якісь винятки для постраждалих і вистачить одного прадіда?

 51. Доброго дня!Прошу, Вашої, поради.Моя бабуся була полька!Це всі в селі знали.Бабуся молилась читаючи польські молитовники,я навіть навчилась від неї польських колядок.Вона відвідувала костел і визнавала польські св,ята…Я дуже її любила,бо вона вранньому віці мені замінила маму ,похоронивши дочку…Народилась бабця на Львівщині,в родині поляків,у 1924 р..Два її брата в ті ще давні не прості часи переселень виїхали в Польщу.а бабця вийшла заміж і залишилась жити тут,в Україні..І яким було моє здивування,коли вирішивши зробити КП,я підняла бабусині документи і побачила,що в св.про народження в неї в графі національності батьків прочерк.В свідоцтві моєї мами,бабуся записана українкою.Зате в свідоцтві про нар.маминого рідного брата,бабуся-полька,але я знаю,що це мені не допоможе…Я підняла в районі записи про смерть,там не вказано національність…Думала все,але серед документів дідуся я знайшла довідку на ім,я мого діда,видану в рай. загсі в 2007 р.,де підтверджується,що дід був одружений на бабці ,яка по-національ.є полька…Дуже , ВАС ,прошу підкажіть,чи в мене появився шанс зробити КП.Наперед вдячна ВАМ,за будь яку відповідь….

  • Так на всі 100 цього витягу вистачить, навіть якщо він виданий на імя діда… Називається цей витяг про реєстрацію актового запису про шлюб із зазначенням відомостей про другого з подружжя.

 52. Доброго дня, скажіть будь ласка чи я можу отримати карту поляка, якщо мій прадід був поляком і служив в польській армії, я маю всі документи: свідоцтво, військовий квиток. Моя бабця зараз проживає в Польщі і вона має карту поляка. Я навчаюся дистанційно в Польщі. Дякую

 53. Доброго дня! Маю карту поляка. Проживаю в Київ. області. Хочу оформити також і для неповнолітньої дитини. Чи потрібно телефонувати до консульства для запису на подачу вньоску (призначення дати) чи можна відправити поштою? Чи потрібно наторіальне підтвердження згоди дружини для отримання дитиною карти (чи присутність дружини\дитини потрібна при подачі вньоску чи при отриманні)? Яка взагалі процедура для отримання КП дитинІ? Щиро дякую!

  • Присутність всіх трьох обовязкова. Попередній запис по телефоні. Заповняєте анкету Ви від імені дитини, і підписуєте анкету також ви. В дружини питатимуть чи вона незаперечує.

 54. Добрий день. Я вже зверталась з приводу документів .В свідоцтві про народження батька не вказано національність бабці,є витяг свідоцтва про смерть ,де вказано-полька,але записано Юлія Шимонівна-замість Юлія Семенівна,як в свідоцтві і паспорті.Чи будуть проблеми,чи потрібна додаткова транслітерація?

 55. Добрий день! в мене таке питання . Чи достатньо для співбесіди на Карту Поляка витягу з відгосподарскої книги сільскої ради? В мене в родини батька всі поляки але на жаль в ЗАГСІ не можу взяти витяг бо там в моего батька чомусь змінена фамілія .хтось колись зробив в запису помилку.і мені потрібно через суд визнавати свою родинність .Я вже був на розмові на карту Поляка але на жаль мені відмовили хоча я мав свідоцство моего діда але сказали що треба спочатку витяг батька. а потім його батьків . як би не достатньо доказів

  • Потрібно довести родинний зв’язок по документах. Вам мають видати цей витяг навіть якщо там є помилки чи навіть нетак записане ім’я батька. Вимагають довіреність, то дайте їм довіреність. Можете з батьком прийти. Нічого через суд не треба встановлювати, для консульства! Батько є одною особою і там і в житті: і батьки однакові і місце народження однакове, і дата народження однакова, тобто це одна і та сама особа!!!

   Навіть (якщо слідувати їх логіці, а точніше її відсутності) для суду щоб іти треба взяти цей витяг (із помилками), щоб його оскаржити. Виходить нонсенс, недають витяг, який потрібний (вимаганий) для оскарження в суді. Це незаконно невидати його. Витяг має бути виданий чи з помилками чи без. Невидача це незаконно.

 56. Доброго дня шановний адмін! В мене до вас таке питання.в квітні маю співбесіду на карту поляка,готую документи,і виникло таке питання,в мене є старий закордонний паспорт,ще червоний,чинність якого виходить в листопаді,але там є активна віза яка дійсна до липня,і через кілька днів отримаю другий паспорт,нового зразка,не біометричний,звичайний.Питання в тому з яким паспортом мені краще йти на інтерв*ю,зі старим чи новим? Наскільки я знаю в новому моє ім*я буде трошки інакше писатись,через зміни транслітерації(Liliya-а в новому Liliia),чи не буде проблем з отриманням візи,(у випадку отримання карти,звичайно) через таку відмінність,якщо на карті буде Liliya, а в новому паспорті Liliia?чи краще одразу йти з новим паспортом?Дякую

  • Звичайно з новим краще, тому що поки виготовлять Карту поляка мине ще 2 місяці (і буде червень). Новим паспортом Ви будете користуватись ще довгих і щасливих 10 років. Карта поляка без паспорту не дійсна! І написи мають співпадати в обох документах (хоча на практиці ніхто не звіряє її з паспортом). Взагалі при отриманні закордонного паспорту Ви можете попросити записати ваше ім’я так як у старому. Там вам дають документ, в якому Ви своїм підписом стверджуєте що переклад правильний (посуті обираєте з 2 варіантів 1 який вам вигідний). Ще зверніть увагу на інші документи які Вам Видано на іноземній мові (наприклад водійське посвідчення. дипломи чи свідоцтва).

 57. Добрий день. Моя бабуся була полькою,народилася у 1901 р.в Глинянському районі,с.Задвір”я ,Льв.обл. Одружилася у 1927 р. вже у с.Новий Яричів,Льв. обл.Свідоцтва про народження ,одруження видані Львівським Рагсом у 1952 році не містять записів про національність.У с-ві про народження мого батька 1943 року теж відсутні записи про національність матері. Зберігся лише паспорт 1952 року бабці без фото,де є запис національність -полька.Підкажіть ,будь-ласка,де шукати документи для карти поляка і які.
  Вдячна за відповідь.

  • Паспорту має вистарчити, але в РАЦСІ в книгах за 50 роки національність бабці може бути заззначена (навіть як немає такої графи у свідоцтввах). Спробуйте звернутись в РАЦС якщо хочете.

 58. Доброго дня ! Чоловік успішно пройшов співбесіду в консула, чекаємо на КП в травні. Хоче відкрити візу, щоб працювати в Польщі. Для цього потрібно звертатись знову в консульство чи можна у візові центри ? Чи можна реєструватись тепер чи чекати на видачу КП? Яку візу відкривати ? А також хочемо зробити КП неповнолітній дитині. Але ситуація така, що чоловік по прописці відноситься до Луцького консульства (там і здавав на КП), а дитина за пропискою до Львівського. В яке консульство звертатись ? І чи потрібно дитині заздалегідь робити закордонний паспорт чи вписувати у паспорт чоловіка ?
  Завчасно дякую.

  • Можна в візовому центрі робити, тіки там треба заплатити сервісний збір. Якщо ви впевнені що до моменту співбесіди чоловік її отримає без затримок, то реєструйте дитину. В яке консульство, то питання краще вирішити задзвонивши в консульство яке Вам у трьох зручніше відвідати. З 1 травня виїзд дітей закордон відбуватиметься лише по проїзному документі дитини! Проте можна і не виробляти такого документу дитини, а просто транслітерувати її ім’я і прізвище латинськими літерами в заяві на Кп.

 59. Добрий день! Підкажіть , будь ласка.! Мая мама отримала довідку з архіву громадських об’єднань де вказано, що іі репресований дідусь- поляк( саме за це був розстряний). А також є ще одна двідка, що іі бабаця( його дружина) зі сім’ї дворян римо-католиків. Мої мамі 66 років. Чи потрібно знання польскої мови і чи ці документи підставою для отримання нею КП? Дякую!

  • можуть і не мати проїздний документ дитини! Проте найближчим часом згідно політики України, діти зможуть виїжати за кордон лише із власним проїздним документом.

 60. Доброго дня! Я вже до вас зверталась,ви написали що потрібно знайти документи в архівах Варшави. Чи не могли б Ви підказати електр. адресу архіву,або дані як з ними звязатись. Тому що я зверталась в Генеральне консульство в м.Луцьк і мені також сказали,що потрібно шукати документи в архіві Варшави. Заздалегідь дякую!

 61. Вечір добрий. Моі прадід та прабабця поляки. З документів прабабці є лише свідоцтво про смерть , де вксзано, що вона украінка. Відносно прадідуся то є документи, що він поляк. В них народилось чотири дочки ( одна з них моя бабуся) . Свідоцтва про народження цих дочок не збереглись і в архіві також немає цих записів (1935, 1937, 1939, 1943 роки ) В свідоцтвах про смерть вони вказані як украінки. Прадід помер в 1944 р . В 1948 в прабабусі народилась ще п’ята дочка, в свідоцтві про народження якоі вкаано, що іі мати тобто моя прабабця полька. Також є запис в погосподарській книзі від 1948 року, що моя прабабця жила з п’ятьма дочками та про національність там взагалі немає графи. Порадьте будь ласка як прив’язати запис про польську національність прабабці у свідоцтві про народження найменшоі дочки з моєю бабусею, а вона найстарша дочка? Чи маю я шанси на отримання КП?

 62. Добрий день. В мене таке запитання, якщо прадід та прабаба були поляками, чи є можливість зробити КП моїй мамі (вона українка) а потім відповідно і мені враховуючи що вже баби теж немає(теж була українка)? Якщо так, тоді хоч які потрібно мати документа про прадіда та прабабу, щоб це робити? Наперед дякую.

 63. Доброго вечора ! Маю свідоцтво про одруження мого дідуся з бабусею, в якому вказано дату і місце його народження в Польщі.Чи достатньо цього свідоцтва для підстав на отримання КП ?

 64. Доброго вечора! Дід моєї мами був поляком. Підкажіть, будь ласка, якщо б мама виготовила собі КП, які в мене шанси отримати КП по КП мами? Чи вартує починати? Дякую.

 65. Доброго дня,моя бабця народилася 1925р.в вензовіца,ярославського повіту.вийшла заміж,родила сина 1943,(дядько),чи вартує шукати документи з архіву,костелу,для кп,якщо вона виіхала потім?????дякою!

 66. Доброго дня ! В мене питання: як я можу знайти документи або через яку організацію по своїх родичах. Двух прадідів з родинами згідно договорів депортували 1946, але вони народилися в Польщі ще 1886 і 1901 року відповідно і з документів про них є лише акти про евакуацію. І чи варто розраховувати мені на КП якщо ці документи знайдуться.
  Дякую

 67. Доброго дня.
  Kartę polaka odebralem )
  Дякую за допомогу отриману з вашоі книги. Рекомендую її для ознайомлення усім хто прагне отримати карту поляка.
  Хочу вас ще запитати дещо.
  1) для оформлення карти поляка дитині,у внеску робити посилання тільки на себе,як власника карти. Чи як?
  З документів вносек,моя карта поляка,свідоцтво дитини,паспорти мій і матері дитини. Чи ще щось.
  2) Якщо неповнолітня (4 р.)дитина матиме карту поляка,чи може мати дитини відкрити собі візу на основі дочки карти поляка,для спільного відвідування Польші.

  • Gratulujemy!!!
   1) В заяві пишете що Ви поляк, проте додаєте усі ті документи з якими ви ходили на співбесіду(ну і їх копії звичайно), свідоцтво про народження дитини + Вашу Кп, ну і дружину не забудьте на зустріч із консулом. При собі мати паспорти (дружини паспортів копії також зробіть). Карту підписуєте Ви замість неповнолітньої дитини.
   2) Так може, проте раціональніше відкривати візу на основі Кп чоловіка (тобто Вашої)

 68. Доброго дня! Маю документ ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA ( Грубешів ) своїх прадідуся та прабабусі, які жили у Чумові (над Бугом). Документ зроблений 1959 року, а одружилися у 1920році. Родина була евакуйована в Україну, є евакуаційний лист уже їхньої дочки з чоловіком (моя бабуся з дідусем) . Чи є можливість моїй мамі зробити Карту Поляка? читав, що переселенцям не можна, проте чи є мої рідні переселенцями? Якщо можна,то куди звернутися по документи? Знаю, що коли дідусь помер у 1979 році, то у бабусі не було ніяких документів, щоб переписати хату(ні свідоцтв про народження, ні свідоцтва про одруження), і подавався запит у архів Грубешова, і була відповідь, що нічого немає, бо знищилося пожежою. Прадід був солтисом (відав землями), то можливо у Варшавському архіві є копії даних? Як зробити запит у архів? Дякую!

  • Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо у моєї мами у свідоцтві про народження вказано, що її тато – поляк, цього достатньо для подання документів на Карту Поляка? Чи потрібно давати запит в архів для отримання саме свідоцтва про народження діда? А ще є свідоство про одруження мого діда з бабою, і там теж пише, що він поляк. І напишіть будь ласка, що мені дальше робити, щоб отримати КП. Дякую.

 69. Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, чи досить для отримання карти поляка запису в моєму свідоцтві про народження національності моєї матері – полячка, чи потрібні ще якісь додаткові докази? Завчасно вдячна Вам.

 70. Доброго дня! У мене зберігся військовий квиток мого дідуся(по татові) виданий СССР але в ньому вказано в графі національність – поляк та свідоцтво про народження мого дідуся де вказано що його батько теж поляк. Чи можу я з цими документами претендувати на карту поляка? Дякую!

  • Доброго дня!Підкажіть будь ласка чи можу я одержати Карту поляка,якщо в мене бабця є полячкою,але в свідоцтві про народження ,біля національності стоїть -/- ,тобто невизначена.В мене є Odpis zupelny aktu urodzenia з архіва Польщі ,але ніде не вказано,що вона є полячка,щей відрізняється місяць і дата народження((ще маю Odpis zupelny aktu urodzenia моєї прабабці,яка також була полькою,але ніде не вказано національність.Буду вдячна за будь-яку пораду.

 71. Доброго дня!Скажіть будь ласка, якщо мій батько матиме Карту Поляка, то чи зможу я її отримати і безкоштовно навчатися в Польщі?
  І ще одне питання, чи можна зареєструватися на Карту Поляка в інтернеті(м.Львів)?
  Наперед вдячна

  • в львові реєстрація по телефоні. в луцьку по інтернету. Власники Кп мають право мінімум на 30 відсотків знижки на оплату. Все залежить від вузу і від Ваших знань. Можна поступити на безплатне навчання.

 72. Доброго дня!Підкажіть будь ласка!У мене є карта поляка,але в зв”язку з заміжжям у мене змінилось прізвище!Яким чином я можу поміняти Карту Поляка?Дякую!

 73. доброго дня! я хочу запитати, якшо я по бабусі вироблю карту поляка, чи можливо тоді моєму чоловікові виробити також карту поляка, якшо в нього немає родичів поляків? і ще одне питання якщо бабуся померла і документів немає..так як вони переселенці на Україну і документи всі залишились в польщі, але зараз живуть родичі наші в Польщі, можна через родичів поновити бабусі документи чи ні? І якщо жива ще сестра бабусі і вона виробила свідоцтво про народження чи може це мені допомогти в виробі карти поляка??

 74. Дуже дякую за ваші вичерпні відповіді.Ще у мене є питання.Якщо на момент проходження співбесіди ,дитині ще нема 18 років,а на час видання КП вже є 18.Чи видадуть в такому випадку КП?

 75. Добрий день.
  Мій прадід поляк за національністю, в 1937 р. репресований,посмертно реабілітований. Дані факти підтверджені тільки довідкою з архіву, так як його свідоцтва про народження у мене немає. Чи можу я використовувати цю довідку, як документ у посольстві при оформленні КП?
  Дякую!

 76. Підкажіть будь ласка, моя мама на підставі того, що її дідусь був поляком записана на співбесіду з консулом.Я хочу теж піти на співбесіду, але вже по мамі.Може їй дати консул одразу якесь підтвердження про отримання КП , наприклад копію децизії, що б не чекати офіційного вручення КП, поскільки чула, що це довго.Дякую =))

 77. Здравствуйте! У меня такой вопрос-родители прабабушки,моя прабабушка в 1906г. и бабушка в 1931г родились в с.Турно Владавского р-на Польша. Есть Arkusz zbiorczy do ankiety wzoru Nr 11,где перечислены все члены семьи и на каждого выдана анкета. В анкете в графе Przynaleznosc panstwowa написано- польская . В 1946г. они были эвакуированы на Украину в Ровенскую обл.(есть эвакуационный лист).В 1966г для прабабушки и 1978г для бабушки было выдано на территории Украины повторное свидетельство о рождении,где указано место рождения Польша с.Турно, а национальность-украинка. Также в 2004г.с Львовского архива есть подтверждающее письмо о переселении из с.Турно Польша в Ровенскую обл. и перечислено имущество которое они оставили. Возможно ли доказать ,что бабушка и прабабушка поляки и сделать Карту поляка?

  • Доброго дня . моєї бабці брат жив і помер у польщі. чи можу я отримати карту поляка на основі свідоцтва про народження бабціного брата, де вказано що його батьки ( маї прадід і прабаба ) є поляками , бо бабціному свідоцтві про наодження в графі національність нічого не написано. якщо так то як мені підтвердит що його батьки то мої прадід і прабаба.

   • Для отримання Кп вимагають прямі документи, двоюрідний дідо не підійде. Можете встановити факт родинних відносин через суд (що дідо і баба є рідні брат і сестра і що їх батьками були такіто люди). Проте невівідомо як консул до цього віднесеться. Також підіть в РАЦС і перевірте записи про національність бабці і її батьків при реєстрації народжень, шлюбів та смертей.

  • Добрий вечір. я знайшов записи в погосподарській книзі, що мої прадід і рабаба є поляками. які підтверджуючі документи я повинен предявии консулу ( чи достатньо довідки з сільради ) ???

   • Потрібні ще документи які доводять що Ви їхній онук. якщо у Вас не має свідоцтв про народження та шлюби, то беріть в РАЦСІ повні витяги про народження та шлюби. Лише повні витяги.

   • добрий вечір. не можу розрізнити чи моя бабуся по маминій лінії була евакуйована чи репатрійована з польщі. підкажіть будьласка які документи розмежовують ці поняття і де їх потрібно шукати.

  • Можна лише, якщо вони не були репатрійовані на підставі договорів між Україною та РП. У Вас є документ де підтверджено їх громадянство, проте до кінця не зрозумівло чи вони були евакуйовані чи репатрійовані (переселені), а це важливо.

   евакуйовані- можна отримати Кп
   репатрійовані(переселені) – ні.

   • Щиро дякую за відповідь! Але прошу допомогти розібратись.Є евакуаційний лист №38, в якому написано: дано громадянинові Панасюку О.М.1894р жителю с Турно Владавського р-ну,в тому що він за дозволом Головного Уповноваженого Уряду Української РСР (Польського Комітету Національного Визволення) по евакуації на території Польщі(Українська РСР) евакуюється в Рівненську обл УРСР(Воєводства Польщі),-текст переписано дослівно з евакуац.листа. З ним разом евакуюються такі члени його сімьї,і перераховано кого. Я не знаю це лист про евакуацію чи переселеня на підставі договорів між Україною та РП.

  • Здравствуйте! У меня такой вопрос-родители прабабушки,моя прабабушка в 1906г. и бабушка в 1931г родились в с.Турно Владавского р-на Польша. Есть Arkusz zbiorczy do ankiety wzoru Nr 11,где перечислены все члены семьи и на каждого выдана анкета. В анкете в графе Przynaleznosc panstwowa написано- польская . В 1946г. они были эвакуированы на Украину в Ровенскую обл.(есть эвакуационный лист).В 1966г для прабабушки и 1978г для бабушки было выдано на территории Украины повторное свидетельство о рождении,где указано место рождения Польша с.Турно, а национальность-украинка. Также в 2004г.с Львовского архива есть подтверждающее письмо о переселении из с.Турно Польша в Ровенскую обл. и перечислено имущество которое они оставили. Возможно ли доказать ,что бабушка и прабабушка поляки и сделать Карту поляка?

  • Доброго дня! Я вже зверталась до Вас щоб отримати пораду,але чомусь не отримала відповіді.Якщо можливо відкажіть будь ласка, батьки прабабці,моя прабабця в 1906р. і бабця в 1931р. народились в с.Турно Владавського р-ну Польща. Є Arkusz zbiorczy do ankiety wzoru Nr 11,де перераховані всі члени родини прабабця,прадід,бабця і на кожного видана анкета. В анкеті в графі Przynaleznosc panstwowа написано – польська. В 1946р. вони були евакуйовані на Україну в Рівненську обл.(є евакуаційний лист). В 1966р. для прабабці і в 1978р. для бабці були видані на території України повторні свідоцтва про народження, де вказано місце народження с.Турно ПНР, а національність -українка. В 2004 р. з Львівського архиву прийшов підтверджуючий лист про переселення з с.Турно ПНР в Рівненську обл. і прераховано майно, яке вони залишили на території Польщі. Підкажіть будь ласка ,які потрібно знайти ще документи ,щоб підтвердити що прабабця і бабця польки щоб зробити Карту поляка? Щиро дякую!

   • Читайте відповідь від 2015/02/03 написана о 11:20 на Ваш попередній коментар. Як можна знайти документи про польську національність, коли вони записані українками??

 78. І ще одне питання.Якщо я пройду співбесіду,чи можна домовитися з консулом щоб у день отримання карти взяти з собою дітей ,щоб вони надали згоду на отримання карти поляка ними?

 79. Добрий день,пане Василю.Дуже дякую за довідник,який я у вас придбала,він дуже допомагає мені в підготовці до співбесіди.Сьогодні додзвонилася в консульство у Львові,мене записали аж на 27 квітня,хоча у коментах читаю,що записують за 1.5 місяця.Справа в тому,що моєму синові у вересні виповнюється 18 .Чи є у мене шанси встигнути зробити йому карту поляка ,як неповнолітньому,при умові ,що я пройду співбесіду?

 80. Доброго вечора пане Василь, хочу Вас запитати, чи достатньо буде представити в консульстві, як доказ про приналежність до польської нації – Архівну довідку з Центрального Державного Історичного архіву України, м. Львів, про те, що мій дідо Оліва Людвік Петрович (Oliva Ludovicus), народжений 11.07.1934 року, хрещений 15.07.1934 року, будинок № 24, с. Гутисько, римо – католицького віросповідання, про що є відповідний запис під № 4 у фонді 618 “Римо – католицької митрополичої консисторії, м. Львів”, у метричній книзі римо – католицької парафії с. Топорів (до якої належало і с. Гутисько), чи то потрібно щоб був запис, де би було написано, що національність поляк, чи цієї довідки з архіву, що зараз у мене є достатньо для отримання КП? І ще друге запитання: моє прізвище на даний час Олива (хоча по правильному у мене має бути також Оліва, це ще у батька так змінили чи то неправильно записали ту букву “і” на “и” і так уже й у мене через “и”, хоча підтвердити, що Оліва Людвік Петрович мій дідо я зможу документально, але чи це може мати якесь принципове значення)?

  • Помилка в 1 літері це не дуже суттєво для консульства, а от стосовно довідки то скоріш за все її буде замало. При записі на співбесіду у Львові Вас будуть питатись, в якому документі записаний дідусь поляком. Якщо людина не має такого документу, то просять ще пошукати документи з такими записами. Віросповідуванння і національність у трактуванні консульства, це різні речі.

 81. Доброго дня. Мій прадідусь по маминій лінії був поляком, віруючим римо-католицької церкви, авторитетною людиною в селі, був репресований за небажання вступати в колгосп і розстріляний. Чи є в мене шанси отримати карту поляка. Дякую.

 82. Доброго ранку!
  Завтра маю отримати в РАГСі Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження мого батька 1940р.н., в якому зазначено що його мама (моя бабуся), за національністю полька.
  1)Чи потрібно замовляти в РАГСі Витяг з ДРАЦС про шлюб бабусі (полька) і дідуся (українець) від 1939р.? В них така інформація в “базі світиться”))).
  2) Якщо я терміново спробую зареєструватись в консульстві, проштудіюю Ваш довідник, підівчу мову (зараз рівень А1), правильно заповню необхідні документи та десь у квітні мені пощастить позитивно пройти співбесіду, то найшвидше я можу отримати КП в червні?
  3) Моїй дочці напочатку червня виповниться 17 років. Вона інтенсивно вчить польську, бо хоче поступати у польський виш. Чи може вона отримати КП як моя неповнолітня дитина? Питаю, бо на іншому сайті була така інформація:”…Якщо обоє батьків мають КП або має один з них, а другий висловлює згоду, дитина до 16 років отримує Карту Поляка. Після того, як дитині виповниться 16 років вона особисто повинна висловити згоду на отримання Картки протягом 9 місяців. В іншому випадку Карта стає недійсною…” 16 років і 9 місяців донечці буде напочатку березня 2015р. Я ніяк не встигаю до того часу отримати КП. Хвилююся, бо прочитала коментар iryska18 від 12.01.2015 – 12:51:”…Моя прабабця була полька,мій тато має Карту поляка.Мені 18 років і я була на співбесіді в консула і він сказав мені що однієї прабабці замало а татова КП мені не допоможе тому що мені18)))…”. Тобто моїй доньці після 18 років можуть взагалі відмовити. Що порадите в такій ситуації?
  4) Середущому сину 13 років, а молодшій – 4. Діти мови не знають зовсім. Чи їм можуть видати КП?
  5) Чоловік не має права на КП, але якщо мені пощастить її отримати, як він цим може скористатися?

  Вибачте за таку “КУПУ” запитань, але більше нема у кого спитати. І Ви дуже чітко і ретельно всім відповідаєте. З повагою, М

  • 1) ВитягУ з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження мого батька 1940р.н., в якому зазначено що його мама (моя бабуся), за національністю полька ПОВНІСТЮ ДОСТАТНЬО ДЛЯ ОТРИМАННЯ КП. пРО ШЛЮБ БАБЦІ БРАТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО/
   2) виготовлення Кп триває зазвичай від 1 місяця і 1 тижня до 2 місяців
   3) Вашій дочці зараз лише 16 років, як поспішите то вона отримає Кп (до досягнення 19 років). І Консул не придереться. За 3 місяця до досягнення 19 років їй треба буде зложити повторну заяву, але вже про видачу дорослої Кп. Стосовно трактувань дитина, то я вже писав, що це поняття не може обмежуватись 18 річним віком, дитина є дитиною протягом всього життя.
   4) Дітям видадуть після того як її отримаєте Ви
   5) Зможе відкрити собі національну візу, яка дозволяє перебувати до 90 днів на рік у Польщі та країнах Шенгену

 83. Доброго вечора! Хочу запитати у Вас такий момент: мій дід поляк, але він не був одружений офіційно з бабцею українкою. Тому у свідоцтві про народження мого батька не вказані відомості про батька, там прочерк. Дід і бабця вже померли. Чи можете порадити, куди мені звертатися, у які інституції, де можуть бути документи по цій справі, що допоможуть мені встановити батьківство діда? І, якщо тут нічого не вийде, чи судовий процес допоможе мені якось? Дякую за відповідь.

 84. Доброго дня ! Допоможіть правильно заповнити Wniosek. Пункти 10-15. В мене прописка Тернопільська обл, Бучацький р-н, село Н, при чому вулиці і № будинку в паспорті не вказано, а просто назва села. Як писати ? А також п.32 сам Wniosek рахувати, чи тільки документи та копії ? Якщо рахувати, то писати зліва чи зправа? Я так розумію потрібно звертатись в Луцьке консульство ?Буду вдячна за відповідь.

  • В Луцьке звертайтесь. п. 32 зліва документи, а з права на скількох сторінках їх скопійовано (заяву не рахуєте і копії її непотрібно). obwód, tarnopolski, польська назва села, назви вулиці тоді не треба(але краще було б її напсати) і номер будинку.

 85. Доброго дня! Моя бабця була полькою. Я отримала карту поляка. Чи може моя неповнолітня донька (2р) отримати карту поляка? Оскільки виходить, що її прабабця була полькою- неможе, а чи на основі моєї карти поляка отримати карту?
  Дякую!

  • Звичайно може. Тіки в заяві пишіть що ви як мама полька, проте додавайте всі документи що ви подавали перший раз + вашу Кп. Ага і чоловіка не забудьте на співбесіду захопити, так як консул питатиме його згоду. Заява звичайна. На співбесіду записуйтесь по телефоні.

 86. Доброго дня! Хотіла запитати: чи може моя донька (у лютому 2015 їй виповниться 18 років) можна подати на карту поляка, якщо у мене є оригінал Legitymacja ubezpieczeniowa моєї бабусі, про дідуся я нічого не чула – це була закрита тема, ніхто її не обговорював, моя мама нічого також не може розповісти, бо не знає. В цьому документі чоловіка у неї немає, тільки вписано, що народився син (по паспорту СРСР-поляк). Моя мама, рідна сестра мого хресного, народилася в УРСР і була по паспорту українка. Донька непогано розмовляє польською мовою, знає традиції та історію Польщі. Я не мала змоги здавати на КП так, як моя мама – інвалід (не ходить), а я за нею доглядаю.

  • Ні, спочатку Ви повинні отримати Кп, а вже потім і дочка. При цьому Ви можете отримати Кп, якщо десь буде згадано за польську національність Вашої бабусі або що вона мала польське громадянство.

 87. добрий день)
  Чи можу я отримати Карту Поляка, якщо моя прабабуся по маминій лінії була полькою і прабабуся по татовій лінії також була полькою і цьому є підтвердження?

 88. Доброго дня вмене дідо поляк, моеї мами рідні брати записані в будинковій книзі тоже національність поляк з документів тільки е свідоцтво про народження мами там записоно що мій дід поляк і будинкова книга там тоже прописки братів мами і мій дід що національність поляк, хватить цих документів чи ще треба збирати якісь докази і підтвердження.

 89. добрий вечір.мої баба і дідо були перечелені з Польші у 1945 р.де я можу взяти ліквідаційні листи баби і діда(вони з родинами були переселені),якщо по іменно і по фамільно всіх не знаю?

 90. Добрий вечір пан Василь, хочу Вас запитати про наступне, чи є можливість довідатися якусь інформацію про мого прадіда Оліва Петро Валькович, проживав село Гутисько – Тур’янське, Буського району, Львівської області, тоді це було Тернопільське воєводство, Радехівський повіт (Oliwa Piotr Walkowicz), який служив у легіонах польських (яка була бригада я також не знаю) під час 1 світової війни на боці Австро – Угорщини був у піхоті, з того що мені розповідала баба, то він ніс службу десь в Альпах чи то була Італія, чи можливо яка інша країна того я уже не знаю, я звертався в Центральний Державний Історичний архів України у Львові, то мені сказали, що дані про військову службу потрібно шукати у Польщі в Центральному Військовому Архіві, що у Варшаві, чи могли би Ви щось з цього питання допомогти?

 91. Доброго дня!У мого чоловіка є свідоцтво про народження діда в Польщі(він зараз живе в Україні) .його батьки були поляками,там народились і померли,але документів про їхнє народження та смерть в чоловіка немає, батько чоловіка помер.чи може він подавати документи на картку поляка.Ще порадьте де можна знайти відповідні документи про народження та смерть прадіді та прабабці?Дякую.

   • Лімна або також Ломна (пол. Łomna) — неіснуюче українське село в гміні Бірча Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. Ми цими територіями не займаємось. Воєвудські архіви з таких територій недають відповідей на запити нащадків колишніх жителей цих територій – переселенців (або дають формальні відписки). Можете самостійно спробувати звернутись в воєвудський архів стосовно прадіда та прабаби. Також в польському РАЦСІ можете взяти витяги про їх смерть в Польщі.

    Москва підписала й 16 серпня 1945 року опублікувала офіційно договір з Польщею про встановлення лінії Керзона українсько-польським кордоном та, незважаючи на бажання українців залишитись на рідній землі, про передбачене «добровільне» виселення приблизно одного мільйона українців з «Закерзоння», тобто Підляшшя, Холмщини, Надсяння і Лемківщини.
    Розпочалося виселення українців з рідної землі. Проводячи депортацію, уряд Польщі, як і уряд СРСР, керувалися Угодою між цими державами, підписаною в Любліні 9 вересня 1944 року, але, незважаючи на текст угоди, в якому наголошувалось, що «Евакуації підлягають лише ті з перелічених (…) осіб, які виявили своє бажання евакуюватися і щодо прийняття яких є згода Уряду Української РСР і Польського Комітету Національного Визволення. Евакуація є добровільною і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні посередньо. Бажання евакуйованих може бути висловлено як усно, так і подано на письмі.», виселення було примусовим і з застосуванням військових підрозділів.

 92. Доброго дня!Моя прабабця була полька,мій тато має Карту поляка.Мені 18 років і я була на співбесіді в консула і він сказав мені що однієї прабабці замало а татова КП мені не допоможе тому що мені18)))Чи маю я шанси отримати КП???І що для цього потрібно?Дякую

  • Раніше консульства видавали Кп наліво і направо в таких як у Вас ситуаціях. У нашій практиці Кп отримували зовсім дорослі люди після своїх батьків, а потім ще і їх діти отримували (тобто онуки)!!!!! Зараз все частіше чую від читачів такі прикрості. Така позиція консула мене глибоко обурює як юриста. Ввважаю, що поняття дитина не має вікових обмежень, адже людина до самої смерті залишається чієюсь дитиною! В законі про Кп зазначено, що діти можуть отримати Кп після того, як хтось із батьків отримає Кп. В законі незазначено, що дитина може отримати Кп після своїх батьків лише до досягнення 18 років!!! Консульському працівнику потрібно відрізняти неповнолітня особа (до 18 років) і дитина (немає обмежень у віці)…. Ох, обурило мене Ваше повідомлення. Тримайте вищеописану лінію доказування і не здавайте своїх позицій. І відпишіть нам при нагоді після отримання Кп. Якщо консул буде суперечатись, то вимагайте покликати старшого працівника, і поясніть і йому. Вони вимушені будуть дати, бо нічого незаконного в цьому немає.

 93. В мого чоловіка в батька, в свідоцтві про народження написано що його мама,а моя бабуся по національності полька.А в її свідоцтві що її батько і мати обоє поляки.чи може мій чоловік получити карту поляка.і хто в цьому може допомогти.

  • Так, цього вистачить, щоб Ваш чоловік отримав Кп. Карту поляка отримують в консульстві, що обслуговує тереторію де прописаний Ваш чоловік. Інформація по отриманню Кп є на сайті такого консульства (на польській мові).

 94. Добрый вечір! Мій дідусь народився на території Волині, був призваний до польської армії. У 2007 році отримав медаль за участь в оборонній війні 1939 року та отримував польську пенсію. Чи можу я отримати Карту поляка???

 95. Добрий вечір! Моя бабуся народилася в 1939 році на території теперішньої північної україни (з 1920 по 1939 рік це була територія польщі), чи можу я отримати карту поляка на сонові цього (але свідоцтво про народження урср видане у 1980 році), якщо звернутись в архів і вони видадуть свідоцтво про народження як громадянина польщі, то можливо отримати кп?

 96. Привіт) є питання, чи можна мати карту поляка , або ж здавати на карту поляка , якщо немає польського коріння ? Я вивчаю польську мову і хочу їхати туди навчатись , можна пройти співбесіду, якщо мені дійсно ця мова до вподоби , мені подобається їхня культура і якщо вийде , то там і залишитись працювати . Це може впливати , хоча б на карту поляка ? Взагалі можна якось претендувати на КП ?

  • Теоретично можете активно займатись громадською діяльністю впродовж 3 років на користь польської мови чи культури при польському товаристві. Але дуже малоймовірно, що щось вийде. Зараз у Вас немає права на Кп.

 97. Моя бабуся є полькою, маю на то документальне підтвердження. Мій чоловік є також поляком, я живу з ним зараз в Польщі, на підставі карти тимчасового побуту. Чи можу сподіватись на видачу карти поляка і (якщо так), то чи можна її зробити в Польщі, а не на Україні? Дякую. Веселих свят!

 98. Доброго дня! Мій дід народився в Польщі, в свідоцтві національність українець. Прадід теж жив і помер в Польщі за національністю не знаю ким він був. Чи є шанс отримати карту поляка? Дякую

 99. Доброго дня!Чи можу я отримати карту поляка,при тому що мій дідусь народжений у Польщі (переселенець),але на даний час громадянин України.В Українському паспорті дідуся місце народження с.Полона, якого мій прадід (батько дідуся) був сільським головою.Буду вдячний за відповідь!

 100. Доброго вечора, скажіть будь – ласка,чи можу я отримати карту поляка, за наступних умов
  Мій дідусь воював у Армії Людовій та народився у Польщі. Був примусово переселений у 1944р. По документам місце народження Польща, але громадянство України.

 101. Доброго дня!У свідоцтві про одруження прадіда та прабабки(Testimonium copulationis),видане республіка Полонія 1931р.,у графі релігія записано католики та греки у прадіда та католики у прабабки.У свідоцтві уродин бабусі -католики та греки,також видане у 1931р.республікою Польша.Cкажіть,будь-ласка,чи можна по цих документах отримати КП.Дякую!

  • віросповідання та національність це неодне і те ж саме. Один такий щасливий випадок був 1,5 року тому у Львові. А релігія це греко-католик чи римо-католик, а не грек чи католик!

 102. Добрий вечір.Знайшов бабусі свідоцтво уродин і хрещення(Testimonium ortus et baptismi)видане 1931роком,воєводство Тернопіль,повіт Борщів,република Польща.Чи може цей документ служити основою для КП.Дякую!

 103. В мене така ситуація ,зробив карту поляка ще 16 років ,мені виповнилось 18 років ,тепер їхав у Львів щоб продовжити карту поляка . Заповнюючи Wniosek зробив помилку у прізвищі ,співбесіду пройшов,вона прийняла документи,закордонного паспорта ще немає,треба буде переробляти карту поляка чи вони виправлять помилку ?

 104. Вітаю! У мене є диплом дідуся про отримання наукового ступеня магістра в Університеті Яна Казимира. Там є графа, що дід був “obywatel polski”. Але цього мало. Хочуть бачити побільше документів. Консулу дуже сподобалась метрика про хрещення дідуся (чомусь видана в 1934 році), хоча дід 1915 року. Записи по-латині. В загсі по місцю народження чи смерті можна легко взяти витяг, де може бути вказана національність. Але все одно треба набратись терпіння, знаю випадки, коли в родині є поляки і все одно ходять по 3 рази. Усім успіхів.

 105. Доброго дня усім ! Сьогодні з третіх відвідин консульства здав на Карту поляка. Перший раз прийшов 28 листопада (записувався по-телефону десь 10 жовтня). Як виявилося не був чомусь записаний в списку, але консул мене прийняв. Я спирався на документи про громадянство Польщі мого дідуся в 20-30х роках минулого століття. Документи дуже консулу сподобались, але захотів донести розширений витяг про смерть дідуся (всюди хочуть побачити, що в когось була національність -поляк, полька). Витяг робиться без проблем в загсі на Франка. На другу зустріч через декілька днів-всі документи з самого початку. Консул попросив витяги про смерть прадіда і прабабці (Львів і районний центр). Зробив. Ще знайшов метрику про народження дідуся десь 1934 року . Сьогодні консул дивився все знову спочатку. Витяги подивився і нічого ( всюди записи, що українці). Були питання: де працюю, чи є діти, хто говорить по-польськи, звідки знаю мову, чи є родичі в Польщі. Екзамену чи питань взагалі не було, хоча готувався грунтовно. Моє враження, що просто дивляться на людину, розмовну польську мову. Документи дуже важливі, хоча ніхто не був записаний поляком. Отримав Upowaznienie і маю після 20 січня забрати Карту. Усім успіхів!!!!!

 106. Доброго вечора)
  То знову я,і знову з запитаннями)
  По перше хочу подякувати за книгу.Матеріал забрано цікаво,перечитав не один раз.
  Правда вийшло як у тій приказці “знав би де впадеш,соломи б настелив”
  У моєму випадку я соломи настелив стільки,що й голова пухла від інформації,шапка тепер неналазить.) Королі,дати,свята,річки,поети,актори,битви,страви,традиції,костьоли,памятники,Гімн,вірші Тувіма,парки,,Тернопіль за Польщі і т.д і т.п.Черпав і з вашої книги,і додатково з джерел інних.)хотів нічого неупустити.
  А в результаті вийшло що ми з консулом мило балакали про мою родину,роботу, враження від того що бачив у Польші під час іі відвідин.)) Ось тоді я й ловив себе на думці,що от як би було класно,якби я оту потрачену енергію,та у русло вдосконалення мовних знань)))))
  Тепер пішли питання)
  1) Якщо документи прийняли і сказали коли довідуватись ,це означає що карту дадуть 100% ,чи все ж бували випадки що відмовляли ?
  2) Взірець в консульстві каже ,що в пункті внеску під №1 і №3, потрібно вписати фамілію та імя так як у закордонному,а через ( / ) написати поруч як воно буде польською.
  Так от з імям то вже в пожондку) Тут і ненаплутаєш.А тепер проведу приклад з фамілією.Фамілія вигадана,але суть питання думаю буде ясна)
  Приміром фамілія Краківка. Якщо відштовхуватись від кореня Краків,то фамілія має бути Krakówka? Чи все таки Krakiwka бо з чого видумано що це похідне від міста Краків.
  Я написав останнє,і от тепер думаю,добре,не добре,чи їм так як ти хочеш щоб фамілія звучала. коли є варіанти.) Отаке

  • 1) Як прийняли, то видадуть!
   2) Такий варіант записів фамілій і імен існував лише у Віницькому консульстві. Проте на сьогоднішній день в Карті поляка зазначають і ім’я і фамілію лише так, як у закордонному паспорті. Тому треба було заповняти, так як написано у книжці, тобто таксамо як у закордоному паспорті.

   У Вашій вигаданій фамілії в паспорті би писалось Кrakivka. так само треба було писати і в анкеті.

   У таких випадках консул просто сам собі зробить виправлення в Вашій заяві, бо баче що людина перестаралась. Тож немає чого переживати коли прийняли документи, то карту Вам видадуть.

   • Witam!
    Власне що імя я написав як у закордонному,але вже у консульстві побачив анкету-wzór на якій було дописано червонною ручкою після Ivan / Jan .І фамілія теж як в паспорті закордонному,і польською.Забув яка саме в прикладі була ) Тому й заплутався з тим як тлумачити переклад фамілії.
    Але як кажете що можуть самі підправити то добре) Бо власне за те й переживаю.Щоб буквоїдство не вилилось у проблему з видачею )
    Врешті відпишусь про кінцевий результат
    Всім удачі

  • Доброго вечора!шановний Адмін,дуже потребую Вашоі допомоги,мама здає на крату поляка,і при заповненні анкети виникли деякі запитання.Маму звати Віра,значить я пишу Vira,як у паспорті,а через риску Wira,Wera,чи Wiera?мама йде на основі документів іі бабці-тобто свідоцтва про народження,де вказано,що обоє батьків іі поляки,і також у свідоцтві про народження іі мами,де вказано що іі мама( тобто бабуся моєі мами)-полька,питання в тому яке прізвище маминоі бабусі записати у вньоску дівоче,так як у свідоцтві про народження чи те яке отримала після заміжжя і на основі якого є свідоцтво про народження маминоі мами?і ще одне питання,вибачте що так дістаю…це громадянство,бабуся мами як і іі батьки,поляки,жили на терені Украіни,але згодом виіхали до Польщі,при першій і останній хвилі….питання в тому,що я не знаю,яке громадянство записати?радянське чи польське,оскільки вони виіхали до Польщі,то можливо польське?і останнє,пункт 32 ,лічба ,в мене вийшло 8 документів,це 2 паспорти і 6 документів які доводять родинний звязок,то зліва я пишу 8,а копій 9,з права я пишу 9,вірно?допоможіть мені будь-ласка.дуже Вам вдячна.дякую.

   • Пункти 1та 3 – ім’я мами і фамілію, пишіть точно так як у закордонному паспорті – Vira (по польськи не пишіть!).
    Пункт 21 Ім’я і фамілю бабці пишіть ПО ПОЛЬСЬКИ, так як вона записана в в свідоцтві про народження мами (з фамілією чоловіка).
    пункт 23 Громадянство записуєте – Ukraińskie, Polskie, ZSRR (залежно від того де бабця проживає чи померла)
    пункт 24 національність бабці записуєте POLSKA.

    Пункт 32 зліва рахуєте документи, а з права на скількох сторінках скопійовані ці документи (8/9 це нормально!).

  • Доброго вечора! Скажіть будь ласка. Чи можу я отримати карту поляка, якщо мій прадідусь під час Другої світової війни воював в рядах Польської армії та загинув в Польщі. Хоча він не був по національності Поляком та громадянином Польщі. Дякую за відповідь)

 107. Доброго вечора
  Сьогодні була на прийомі у консула, співбесіду нажаль не пройшла((
  незважаючи на те що усюди в переліку документів вказано що свідоцтва про народження цілком достатньо, виявляється мого свідоцтва про народження де вказано що батько поляк -ЗАМАЛО,хоча я додатково мала свідоцтво про шлюб батьків(з костелу), але і цього виявилось не достатньо, вимагали ще повний витяг про народження батька.(з яким повністю вртачений звязок протягом останніх 30років) Підкажіть будь ласка чи правомірною була ця вимога?
  щодо питань, то мене питали про осередки поляків у львові, які польські школи є у львові, які костели, про личаківське кладовище і про все що повязане з поляками у львові

  • Дуже шкода, що так трапилось. Часто консул запитує про визначні місця і особистості з пов”язані з Вашим краєм. Стосовно повного витягу, то Ви не переживайте. Ви, як донька маєте право отримати такий витяг у РАЦСІ. Можете це зробити у тому РАЦСі, де зареєстровано народження вашого батька або в РАЦСі по місцю Вашої реєстрації. Якщо по місцю реєстрації, то процедура буде довшою, бо тоді вступає в дію бюрократична переписка, між РАЦСами. Коштуватиме Вам такий витяг до 100 гривень. Чому консул його захотів побачити – мабуть у нього виникли підозри щодо правдивості документів.

  • Розшукую документи — свідоцтво пронардження мого батька. Записи були в метричній костьольній книзі (Станіславське воеводство, Але архіви в Івано-Франківську збереглися лише до 1938 року, батько нар. 1939. Подальша доля метричних книг невідома. Шукала на сайті AGAD, обдзвонила всі архіви в Ів.-Франківську, Львові,Галичі – книг від 1938 року ніде немаєАле ж не могли вони зникнути. Де ще порадите шукати?

  • Свідоцтво про народження мами або батька, залежить від того по чиїй лінії бабця, якщо батькова, тоді тільки Ваше свідоцтво про народження, якщо мамина – то ще крім Вашого свідоцтва про народження, потрібне свідоцтво про шлюб Ваших батьків.

 108. Доброго вечора.Я маю документ шлюбу моєї бабці(на українській мові)там вказано що вона полька.Чи підходить цей документ для здачі на карту поляка

 109. Доброго вечора В мене таке питая! є я родився в Польщі 1991 маю медичну книжку Польщі яб міг получити Карту Поляка?Можна фото на емеєл?кинути будбласка допоможіть)

 110. Доброго дня ! мене цікавить таке питання ,я зробив Карту Поляка у 16 років ,але її ще не забрав ,а тепер мені виповнилось 18 років .Чи зможу я її забрати і подати заявку про продовження КП ,без співбесіди ?

  • В такому випадку продовження Карти поляка, відбувається без співбесіди. Потрібно оформити заяву, таку саму як і першого разу, тільки зробити позначку “продовження важності”. Потрібно позвонити в консульство і поросити, щоб Вас записали на подачу докуменів на продовження дії Карти. Консульство призначить Вам день подачі. Приходите. Віддаєте документи. Забираєте Карту через деякий час. Але поспішіть, бо документи потрібно поновити не пізніше ніж за три місяці до Вашого 19 ліття.

 111. Добрий день))чи можу я отримати карту поляка якшо мої бабці дід і баба були поляками((дед воюва за польщу і дойшов до берліну)) є ще свідоцтво про народження в кому сказано що прадідо є поляком але прабабця неа))якшо б баця на себе зробила карту поляках собі а потім а потім після того я))

 112. Добрий день!Моя прабабця і прадідусь були поляками -жили в Іф Франковске (бувший Станіслав за Польщі).Архівних данних дуже мало.Чи можу дати запит в Польскій архів якшо так то в який ?Дякую !

  • В Варшавський РАЦС, там можна відновити записи про народження якщо їх нема у Франківську, але там не буде записів про польську національність, а саме виключно такі записи хочуть бачити в консульствах останнім часом..

 113. Добрий день. Підкажіть чи можу я претендувати на Карту поляка, якщо мій дідусь служив в армії Польщі? Якщо можу, то як мені віднайти документи про його службу (вдома не збереглося – пожежа)? Дякую.

  • Щоб отримати Карту потрібно довести, що у нього було польське громадянство або він був поляком по національності. Служба в армії це інше поняття. Відомості про службу можуть зберігатися в Центральному Військовому історичному архіві в Варшаві

    • Так, вписано як один із документів, який можна використати для отримання Кп. Прооте в консульстві вимагають, щоб в такому документі ще було написано щось про національність чи громадянство. Наприклад, таким документом може бути радянський військовий квиток, де була графа національність……. В довідці з архіву національності вписано не буде..

 114. Вітаю
  Маю теке запитання.
  Скачав “вносек” і пішов його роздруковувати.Так як там тексту на дві сторони сторінки,то виникло питання.Текст вноску має бути на одному аркуші з двох сторін,чи на двох окремих аркушах. Бо зробив на одному,вийшло гарно,але мучать сумніви.По дурному б вийшло пролетіти через таку дрібницю

   • Ще маю до вас запитання.
    1) Читаючи довідник про карту поляка,на 128 сторінці пункт 21 сказано ” Необхідно зазначити П.І.П.родича так,як в документі на який позовник посилається”. Тобто якщо так як в документі,то там українською прізвище написано. А як писати іноземними,то перекладати прізвище буквами паспортної транскрипції,чи писати так як по-польськи воно б звучало?
    І друге питання.В кінці співбесіди,якщо вона успішно пройдена звісно) ,консул дає на підпис бумаги,дехто каже що ще якийсь конверт заповнювати. Немогли б ви повідати що саме за бумаги,і що значить підпис (треба просто закарлюку,повне імя,як повне то польською чи як в закордонному?) Просто фамілія у мене замислувата,то мушу завчасно підготуватись)

    • Даний Пункт 21 потрібно заповняти ПО-ПОЛЬСЬКИ так, як і в книжці, навіть якщо в документі написано по-українськи чи по-російськи. Писати потрібно так, як воно звучить по-польськи. Транскрипція може застосовуватись тільки до Вашого імені і прізвища (пункти 1, 4), і то лише у випадку, якщо у Вас немає закордонного паспорту. До інших пунктів даної заяви транскрипцію заборонено застосовувати. Взагалі в заяві на Кп не повинно бути ані слова по-українськи, так само, як і на співбесіді!!!!!!!

     Питання 2) Підпис ставите такий самий як у Ваших паспортах. В кінці співбесіди підписується три документи, на яких потрібно вміти на польській мові написати своє прізвище та ім’я, назву міста, де проводиться співбесіда, а також поставити дату цифрами. Про конверти ми не нічого не чули. Документи підписуєте про те, що Ви немаєте карти побиту і карти резидента ЄС, а також доручення на отримання Карти поляка від Вашого імені. Один примірник доручення консул Вам дасть на руки, саме по ньому Ви отримаєте Карту та рішення про її приймання.

     • Вибачте що виношу мозок )
      Тобто якщо моє імя Андрій,то в підписі про те що немаю карти побиту,а також в доручені я маю писати на польський манер Andrzej,чи як писав у вноску і написано в закордонному Andrii ?

      • Dokładnie Panie Andrzeju!! У вньоску Ви добре написали! Проте як напишите Andrii в тих інших документах, то Вас попросять прийти ще раз на зустріч, адже Ви здаєте на Карту поляка, а не екзамен з латини!:)

       • Ще два запитання )
        1. В анкеті є пункт 32.Лічба картек чи якось так.
        Тобто вказується там кількість документів та ксерокопій з якими йдеш на розмову. У мене:паспорт закордонний,внутрішній,моє свідоцтво,мами свідоцтво , справка про зміну прізвища.Тобто 5 документів,і 5 копій. вписую 5/5 .так? просто чого питаю очевидне,бо прочитав на білоруському ресурсі,що паспорти не потрібно вказувати,але чого не вказувати – без пояснень.
        2.
        як правильно вказати вулицю у внеску.

        1) Stepana Bandery
        2) AL.Stepana Bandery
        Тобто суттєво чи ні вказувати що це проспект,чи вистачить як у прикладі 1

       • І знову, і знову вітаємо шановних гостей!))))
        Вулиця пишіть просто: Stepana Bandery

        Так, Ви все вірно зрозуміли! З ліва – пишите скільки документів враховуючи: паспорти, свідоцтва, та ін. док. Тобто усі документи, які берете на зустріч, та які доводять Вашу особу, та родинний зв’язок із тим, хто записаний поляком чи полькою.
        З права – пишите на скількох листках зроблені копії усіх вищезазначених документів.
        Вписуйте 5/5!

        Паспорт рахуйте! Ви ж не до Білорусії на Карту поїдете здавати.))))

       • Дуже і дуже вам дякую ) Най вам у всьому ведеться )

 115. Допоможiть в ситуацii,моя прабабуся по нацiональностi полька,прадiдусь скорiше нi,батько руський,бабуся теж хоча народилася в 1934 в Рiвне на тот час цi территорii знаходилися пiд владою Польши,по правилам перший повинен отримати КП мiй батько,але нажаль моя бабуся та батько померли,може ли факт вiдсутностi батька та бабусi по причинi iхноi смертi вплинути на спробу подати документiв на КП по родству с прабабцею?або це сразу вiдмова в консульствi?

  • Теоретично Вам можуть відмовити, а практично варто спробувати, посилаючись на той факт, що батько та бабуся померли. Вам і так нічого втрачати в даній ситуації.

 116. Доброго дня. Мені 18. Нещодавно довідався, що моя прабабця народилась в селі Болестрашичі, розташоване за 7 км на північний схід від Перемишля. Вона має український паспорт, в якому вказано місце народження Болестрашичі, Польща. Якими мають бути мої дії, щоб отримати Карту Поляка і чи можливо це взагалі?

 117. Дід (по мамині лінії) є уродженцем Польщі, в паспорті зазначається що він є громадянином Республіки Польща, проте національність українець, аналогічно з дідусем і бабусею по татовій лінії. Скажіть, будь-ласка, чи можу я претендувати на КП?

 118. Вiтаю допоможiть будь ласка,моя прабабуся була по нацiональностi полька але з пiтверджующих документiв у мене тiльки домова книга на куплений нею дiм в Украiнi де в графi нацiональнiсть вказано що вона полька,досить цього для отримання КП?або менi замовити з архiву свiдотство про народження бабусi де буде вказано що ii мать полька I свiдотство про народження померлого батька де вказано що дочка прабабусi його мати?

  • Якщо в цьому документі прабабуся дійсно записана полькою, його буде замало щоб Вам отримати Карту поляка. Однозначно прийдеться звернутись в Районний РАЦС та відновити свідоцтва або витяги актових записів, що доводять Ваш родинний зв”язок із тим хто в сім’ї був поляком (полькою). Найкраще якби Ваша бабуся була записано полькою у Вашого батька в свідоцтві про народження, або в книзі реєстрації актових записів про народжеення. Також якщо бабуся померла до 1995 року, то при реєстрації смерті теж зазначали національність. Також при реєстрації шлюбу зазначали національність, тобто перевірте також запис про шлюб бабусі. Також про її народження запис пошукайте в РАЦСі, якщо вона народилась після 1945 року. Якщо бабуся з прадідусем жили в селі в післявоєнні роки, то зверніться і в сільську раду щоб подивитись записи погосподарської книги, де зазначали національність. В відвідайте обласний архів може там ще щось підкажуть, враховуючи специфіку вашої області області…

 119. admin-“……, а також незабутьте про пункт в якому Ви зазначаєте свою національність – тобто поляк, інакше Кп Вам не побачити.” Я зрозуміла,що при заповненні заявм на КП в графі національність я маю писати поляк,хоча в паспорті пише українка.Ще раз буть ласка дайте роз”яснення.Дякую…

  • Писати потрібно полька, а громадянство – українське. В паспорті немає графи національність. Паспорт підтверджує громадянство! Не путайте ці два поняття, якщо хочете отримати Кп.

 120. Добрий вечір.Моя бабця полька,маю документ з архіву ,витяг з костельної книги про її народження, також мій прадід і прабабця були поляки і є на то документи,свідоцтво про шлюб бабці і дзядзя.В свідоцтві про народження мого тата записано ,що він українець.Цього достатньо? я вільно володію польською ,пишу і читаю.Близька родина проживає в Польщі я підтримую з ними зв”язок.

  • Якщо в свідоцтві про шлюб записана польська національність прадіда та прабаби, або в якомусь іншому документі записана бабуся полькою, тоді вам вистачить таких документів, а якщо-ні, ну тоді навряд.

 121. Доброго дня,
  допоможіть, будь ласка, розібратись: мій дідусь – поляк, але свідоцтво про народження вже давно загублено, а костел, де його хрестили, згорів. З документів маємо лише: 1) Свідоцтво про одруження дідуся й бабусі, де вказано,національність дідуся – поляк; 2) Свідоцтво про народження моєї матері, де також вказано, що її батько (мій дідусь) – поляк. Чи варто з такими документами йти до консула? Дякую за увагу.

  • ,Доброго дня. Звичайно варто подавати документи! будь якого з цих документів вистарчить щоб отримати Кп!!!! Такщо готуйтесь, здавайте і отримуйтн Карту!!! Нехай Вам щастить

   • Дякую ще раз. Гарна новина. Зорієнтуйте, будь-ласка, запис до консула на який термін здійснюється, десь за місяць? (аби знати, скільки часу маю на підготовку)

    • Записують приблизно за 2 місяці після Вашого дзвінка….. Якщо не встигаєте підготуватись можна записатись ще раз через 2 місяці. Але найкраще все вирішити з першого разу. Успіху Вам!

  • доброго дня підкажіть будь ласка я отримала карту поляка в вересні цього року і записала на реєстрацію своїх дітей на листопад але моєму старшому сину 02 грудня 18 років чи можуть йому відмовити на отримання дитячої карти поляка оскільки скоро виповниться 18 і чи можна поїхати скоріше в консульство ніж я зареєструвала дітей і чи треба казати що мій син навчається вже в Польщі
   дякую

   • Доброго дня. Скоріше не вийде. Казати потрібно правду. Карту він отримуватиме самостійно в такому випадку і нічого страшного в цьому немає. І видана вона буде на 10 років.Потрібно готуватись до співбесіди за цей період… Віримо, що ваші діти отримають Карти поляка

  • Доброго вечора, в мене така ситуація, у свідоцтві про народження мого діда вказано що його батько по національності поляк, і нажаль більше ніяких документів нема, цього достатньо.?

 122. Доброго дня. Я записався на карту поляка до Тернополя, за адресою просп. С.Бандери 57, це адреса костелу. Підкажіть будь ласка куди саме потрібно підійти на вказану годину, прямо в костел, чи в якусь іншу будівлю? Консул буде сам, чи з уповноваженими особами? Незрозуміло як співбесіда буде проходити у костелі

  • Доброго дня! Співбесіда у самому костелі не проходить, за ним знаходиться будівля, яка належить костелу, на другому поверсі проходить прийом, на першому – всі бажаючі пройти співбесіду чекають на неї. Як правило, співбесіду приймає не сам консул, а його віце-консули.

 123. Доброго дня.
  Цікавить дана ситуація.
  Бабця у мене полька,є документи де вказана її національність.Народжена тут.
  Дідусь був українець,переселений з території Польші.
  Зараз я хочу податись на карту поляка.Я можу її отримати? Адже згідно законодавства по лінії дідуся я нащадок переселенців (репатріант),але по лінії бабці яка є полькою (як і прабабця і прадід) підпадаю під закон про приналежність до польського народу.

 124. Доброго дня! Підкажіть будь-ласка. Прадідусь – поляк. Прабабця -ні.На основі цього мамі видали карту поляка. Чи можу я (донька) теж подати на карту поляка. Дякую!

 125. Доброго дня. Підскажіть будь ласка як я можу зібрати необхідні документи та отримати карту поляка? Мій прапрадід був поляком який після війни зостався в Україні. Звідки і зявилося в нашій родині прізвище “Чаплоуцький” . Як відомо дане прізвище польського походження, але я не маю ніяких документів про прапрадіда. Звідки в даній ситуації краще розпочати пошук необхідних документів?

  • Доброго дня зверніться в обласний архів і районний РАЦС по місцю народження, шлюбу чи смерті дідуся. Нагадаємо що для карти поляка потрібно довести що обоє і прадід і прабаба були поляками. Польське прізвище ще не доказ в справі отримання Кп.

  • Це залежить від навчального закладу. Як правило власники, Кп мають знижку 30-% на навчання. Детальні умови вступу для власників Кп шукайте на сайті такого вишу.

 126. Доброго дня! Я і син маємо карту поляка, чи достатньо цього аби навчатися сину в Польщі? Чи вимагаютьсяі ще якісь додаткові документи для підтвердження польської національності (свідоцтво про народження, довідки з консульства і.т.д)?

  • Деякі заклади вимагають довідки з консульства про польське походження, проте в більшості достатньо Кп. Детальна інформація на сайті такого вишу.

  • Чіткого переліку не існує. Кожен випадок індивідуальний. Обов”язково має бути заява та документи, що підтверджують польське походження. Заяву мозна отримати в найближчому полонійному товаристві або стягнути з сайту польського Консульства. Ніякого перекладу, а ти більше нотаріального завірення не потрібно. Усі документи оригінали.

  • Ну звичайно, достатньо. Дуже хороший та беззаперечний доказ про приналежність до польської нації. Бажаємо Вам отримати Кп та на практиці користатись перевагами, які вона надає.

 127. Доброго Дня.Знову потребую Вашої допомоги!Недавно знайшов документи , підтверджуючі статус переселення,нажаль…Ось цитата з документу “На підставі Угоди міє Урядом УРСР і Польським Комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року було проведено переселення громадян із Польщі на територію УРСР” Було переселено цілу сім*ю.
  У документі вказана українська національність , але судячи з документу – вони мали польське громадянство , ще й є фото Дідуся в Польській військовій формі.
  Проаналізувавши ситуацію..вирішив подавати запит у Держ.Архів своєї області.Можливо вони були у списках виборців до Польського Сейму і Сенату.
  Скажіть , в разі підтвердження (або взагалі на основі цих фактів )в мене є шанс отримати карту поляка або інший “подібний” документ ? ( Можливо Карта постійного побиту )
  пс – Можливо будуть поради з Вашої сторони , що можна було б зробити в даній ситуації і куди звернутися , буду радий прочитати.
  Дякую за Увагу.

    • Звертатись потрібно в консульство за місцем прописки, перед цим попередньо зателефонувавши та домовившись з представником консульства про зустріч. Уся інформація по Карті поляка знаходиться на інтернет сторінці консульства (звичайно ж на польській мові)…

 128. Доброго дня. скажіть будь ласка, мій дідусь народився на Волині, був українцем, але служив у війську польському (маю підтвердження з архіву військового у Варшаві) та фото його у військовій форм. Скажіть будь ласка чи маю я право отримати карту поляка ( у консульстві мені сказали, що у мене недостатніх документів).

 129. Доброго дня ! Скажіть, будь-ласка, чи правильно я зрозумів?

  Якщо в мене полячка тільки прабабуся (ні бабуся, ні мама відношення до Польщі не мають) – то розраховувати на Карту поляка не варто (тільки якщо її спочатку отримає моя мама).

  Якщо в мене поляки і прабабуся і прадідусь (ні бабуся, ні мама відношення до Польщі не мають) – то я можу спокійно пробувати отримати її.

  Дуже дякую за відповідь 🙂

  • Прабабуся – замало. Потрібно і прабабуся і прадідусь, а також незабутьте про пункт в якому Ви зазначаєте свою національність – тобто поляк, інакше Кп Вам не побачити.

 130. Доброго дня! У мене є документ “Dyplom magistra farmacji” виданий моєму дідусеві у 1938 році Uniwersytetom Jana Kazimierza we Lwowie і в ньому зазначено, що він “obywatel Polski”. Ще є проїздний пільговий документ PKP (залізниця) про пільговий проїзд залізницею, бо прадід був начальником залізничної станції. Чи цих документів досить для отримання карти Поляка.Мовою на розмовному рівні володію, історію треба підівчити. Дякую.

  • Доброго дня! У мене є
   документ “Dyplom magistra
   farmacji” виданий моєму
   дідусеві у 1938 році
   Uniwersytetom Jana
   Kazimierza we Lwowie і в
   ньому зазначено, що він
   “obywatel Polski”. Ще є
   проїздний пільговий
   документ PKP (залізниця)
   про пільговий проїзд
   залізницею, бо прадід був
   начальником залізничної
   станції. Чи цих документів
   досить для отримання карти
   Поляка.Мовою на
   розмовному рівні володію,
   історію треба підівчити.
   Дякую.

 131. Доброго дня! Скажіть будь ласка, якщо за національністю поляком був лише прадід, а прабабця ні, то чи можу я претендувати на КП? І якщо так, то чи може бути завірена копія документу і чи необхідно подавати всі документи що засвідчують родовід, тобто документа батька,діда і.д?

   • Доброго дня…Чи можу я претендувати на карту поляка, якщо мій дідусь поляк, як пише в свідоцві про народження, а також зазначено, що його батьки поляки, а проживав від народження на Україні??

    • Звичайно у вас є всі підстави отримати Кп. Люди невинні, що кордони держав змінюються з тих чи інших підстав. Гарно підготуйтесь і Ви отримаєте свою Кп! Успіху Вам у цьому.

   • Вітаю Вас. В моєму свідоцтві про народження не вписана національність, але є записи в свідоцтві про одруження та в свідоцтві про народження сина. Згідно цих документів можна отримати КП ?

    • Потрібно щоб був запис про польську національність одного із батьків, або дідусів, або прадіда і прабаби разом. Те що у вас є документи де вказана ваша польська національність це добре, проте в заяві потрібно обов’язково посилатись на одного із батьків, або дідусів, або прадіда і прабаби разом. Там непередбачена можливість посилатись на самого себе. У разі відсутності свідоцтв ви можете відновити акти цивільного стану у РАЦСІ по місцю реєстрації таких актів. Щиро віримо у Ваш успіх

 132. Доброго Вам ранку.Потребую Вашої допомоги , ось така в мене ситуація : Прабабуся і Прадідусь народилися та проживали на території ПНР , шлюб також було там засвідчено , Прадідусь служив в Польській Армії , навіть володіли своїми землями , але під час війни або депортовані чи переїхали на території України , точно я Вам сказати не можу.(можу уточнити деталі) Бабуся вирішувала питання з приводу земель , але згодом захворіла.Здається..з документів на руках в мене лише свідоцтво про шлюб..можу пошукати ще.Скажіть в мене є шанс отримати КП , куди звертатися для відновлення документів для підтвердження , є якась можливість встановити право-володіння землею при встановленні всіх необхідних документів ? пс – вибачте , якшо питання некорректні.
  Можливо багато запитань , буду радий отримати відповідь хоч на основні питання.
  Дякую за увагу , буду чекати відповіді.

  • Документи цивільного стану можете відновити в ужонді стану цивільнего в Польщі. Можете отримати Кп, якщо родичі не були переселенцями. Якщо були пересиленцями, то виписку залишеного майна можна найти в державному архіві України у м. Львів. Стосовно землі знаю, що на розгляді Європейського Суду перебуває 2 такі справи з України. Як вирішуться вони, так і скоріш за все вирішаться і решта подібних справ.

  • Дякую за відповідь , але дозвольте провести ще деякі уточнення : Родичі не були переселенцями , в кінці 44р. ПраБабуся була депортована з території ПНР – маю я підстави для отримання КП ?
   Сподіваюся..депортація не може стати причиною відмови , адже в мене там всі поляки…?
   Крім того я дізнався , шо за багато років після департації їй надавалася земля , приходили документи , але на даний момент вони втрачені.
   Підскажіть з чого мені взагалі почати і як розумно приступити до відновлення документів ?

 133. Доброго дня! Мої прабабц та прадід належали до польського шляхетського роду (шляхта кресова, або як її ще називали “ходачкова”). Прізвища Horodyski-Kamatiak(прадід) та Monasterska-Watiuszczak (прабабця), гербів Korczak i Sas відповідно. Але жодних метрик не збереглось. В Львівському архіві я знайшов багато предків, і усі родичі моїх прадіда та прабабці аж до їх пра-пра дідів і пра-пра бабусь записані там “Agrikola nobilis”, на відміну від інших односельчан які записані – “Rusticae”. А також з наукової літератури добре відомо що це старовинні польські шляхетські роди.
  Питання полягає в тому чи можу я претендувати на КП, якщо такої графи “національність” в книгах церковних актів (народження, шлюбу, та смерті) взагалі немає!. Усі записи здійснювались латиною але прихід як відомо завжди був греко-католицьким, про що є запис у графі всіх предків “G.-Cath.” Так як поблизу не було римо-католицької церкви, то логічно припустити що вони ходили в ту яка була в селі.
  Польською мовою володію вільно, співбесіди з консулом не боюсь, історією Польщі завжди цікавився (тільки трохи освіжити), але чи є сенс подавати на КП, і які я маю подавати документи? Витяги з архіву, з церковних книг? Чи є в мене шанс?

  Буду дуже вдячний за пораду.

  • Можете спробувати. Алее консул може сказати, що потрібно знайти документ де вони записані по націоанльності поляками, або попросить найти якісь старі документи що свідчать про їх польське громадянство у минулому. Свого часу читав про польську шляхту Житомирщини. В ній обєдналися люди які мають шляхетне польське походження. Гадаю що вони володіють інформацію як підтвердити шляхетське походження, особливо керівник цього товариства (бачив у нього на інтернет сторінці гору всіляких старовинних грамот, актів і т.д.і т. п про йогопольське походження). Пошукайте в інтернеті інформацію про цю організацію і її керівника. Також обов’язково відвідайте обласний архів і зконтактуйтеся з обласним полонійним товариством.

   Окремо хочу зазначити, що читав інформацію генеологічних польських сайтів і там дослідники історії писали що часто шлхетські прізвища отримували усі селяни та обслуга що належала панові. Проводились переписи нацелення і потрібно було мати прізвища (у бідних людей таких прізвищ не було). Такі люди обирали собі прізвища які були у їх господарів.

   Щиро бажаю Вам успіху в життю і здійснення мрій

 134. Вітаю Вас. Підкажіть, будь ласка, якщо мій покійний дід народився в Польщі в Ісканії 1933р., проживав близько 10 років у Перемишлі, а потім вони переїхали в Україну, чи маю я можливість отримати карту поляка? В його українському паспорті було зазначено місце народження Ісканія Польща.
  Якщо так, то куди мені звертатися, аби отримати потрібні довідки для оформлення документів?
  І чи дійсна карта поляка після одруження і переході на прізвище чоловіка, чи краще виробляти її після зміни прізвища?

  • Вітаємо. Прізвище можна поміняти в закордонному паспорті таксамо і у Карті поляка. Якщо дідусь не був переселенцем і зберіглись документи про його польську національність тоді у Вас є право отримати Кп.

 135. Якщо у мого дідуся батько поляк, про що зазначено в його свідоцтві про народження. Мій дідусь та моя мама вже мають карти поляка. Я також хочу виготовити карту поляка. Які документи необхідно подавати і кого зазначати в графі “перша особа” маму, дідуся чи прадідуся. Коли ми подвали на карту поляка дідусю додавали його автобіографію. Чи потрібно зараз це робити. Дякую за відповіь.

  • подаєте їх карти поляка, та всі докумети що доводять ваш родинний звязок із прадідусем, включаючи той документ де він записаний поляком. в анкеті записуєте що мама полька і то так як вона записана в Карті поляка. автобіографія не вимагається консульством. Ви повинні володіти своєю автобіографією усно та на польській мові, якщо Вас про це запитають.

   • звичайно можна, проте спочатку її потрібно отримати одному із Ваших батьків. Абож чекати на 18 років. Про-те на мою думку краще щоби спочатку її отримав хтось із ваших батьків, а тоді і Ви в 16 років ( оскільки дитину меньше питають у консульстві, а продовжувати Карту поляка у 19 років взагалі просто, попросту приносите тіж самі документи і нову заяву!). Не роздумуйте, здавайте у 16 років. Щасти Вам у навчанні та по життю.

 136. Доброго вечора! В мене таке запитання,-в мене є свідоцтво по народження моєї прабабці,де вказано що її батьки-поляки,а також є свідоцтво про народження моєї бабці де вказано що її мама-полька,чи є в мене шанси отримати карту поляка,якщо в спочатку її отримає моя мама(то її бабця,моя-прабабця) я вже повнолітня.дякую

 137. Добрий день. Якщо у обох моїх батьків вже є Карта Поляка, то які документи необхідно мені при подачі заяви на отримання Карти Поляка. (Я є повнолітньою, та одруженою, маю інше призвіще)

 138. Доброго дня!
  У запиті щодо національності мого прадіда, що подавав в обласний архів зазначено, є документи, що засвідчують його наявність у списках виборців до Сейму і Сенату, а також, що він очолював гміну. На руках маю військовий квиток прадіда, де вказано що він служив в період 23-25 рр. у Польскій армії. Чи це надасть можливість претендувати на карту поляка, якщо ні, то чи можливий варіант коли моя мама отримує карту так як він її дід, а тоді я, як її син.
  Дякую.

 139. Доброго дня!У мене в Испании украли гаманець, де була Карта Поляка!Пидскажить будь-ласка, як отримати дубликат?чи потрибно зареэстровуватись до консула на прийом?

 140. Доброго дня! Дід і батько мого чоловіка народились в Польщі , але в свідоцтві про народження (повторне) батька національність українець.В 1945р. були переселені в Радянський союз (операція “Вісла”). Підкажіть, будь ласка, до кого звернутись за документальним підтвердженням дати і місця народження діда і батька. Дякую.

  • Доброго дня!Карта Поляка може бути видана особі, яка доведе, що принаймні один з батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство, або ж надасть письмову довідку від польської або полонійної організації про свою активну участь у діяльності на користь польської мови та культури, або ж польсько національної меншини протягом щонайменше трьох останніх років.

 141. Добрий день! Дякую за Ваш корисний ресурс і за те, що допомагаєте людям. Маю також питання, щодо оформлення карти поляка. Бабуся моєї мами була полькою за національністю, її маленькою привезли, напевно, в Борислав, Львівської обл. (точно невідомо). Яким чином, де і як пошукати хоч щось, за що зачепитися? Вона була одружена, можна дістати свідоцтво про одруження (дідуся моєї мами) і свідоцтво про смерть її бабусі, але чи буде там хоч десь вказано її національність?.. Якщо ні – то що робити? Дякую за відповідь!

  • Доброго дня! Зверніться за консультацією в обласний архів та держархів України у м. Львові, попросіть допомоги в пошуку документів про польську національність. Перевірте в РАЦСІ записи про її національність при реєстрації смерті чи одруженні, якщо знайдете потрібні документи, то шанси появляться.

 142. Доброго дня! В погосподарських книгах від 1955 року записано, що моя бабуся полька, її свідоцтво про народження не збереглося , в свідоцтві про смерть національність не вказана, і в свідоцтві про народження моєї мами національність бабусі не вказано. Чи можу я отримати карту поляка надавши довідку з міської ради і копію з погосподарської книги. Дякую.

 143. Добрий вечір. 1.У дружини дід був у списках виборців до Сейму ll Речі Посполитої, бабуся також, чи може вона бути претендентом на карту поляка а також неповнолітні діти при моїй згоді.Дід і баба записані по національності як українці.2.Чи можна через архів у Польщі отримати інформацію – довідку що дід і баба були громадянами Польщі до 1939 року або їм видавались посвідки особи громадян Польщі.3 Чи маю я право як чоловік при отриманні дружиною карти поляка претендувати також на отримання даної карти. Дякую.

  • Дружина може спробувати отримати Кп. Як вийде їй отримати, то і у дітей буде шанс. У Вас права на отримання Кп не має, про-те чоловік власниці Кп має право безкоштовно відкрити польську національну візу що дозволяє перебувати на території Польщі до 100 днів впродовж року. По 2 питанню, конкретно такої довідки ще не бачили, в Польщі шукаємо в основному акти цивільного стану.

 144. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи маю я право отримати КП на підставі довідки, в якій вказано, що мої прадідусь і прабабуся приймали участь у виборах до Польського Сейму, у 1938 році?. Але в мого дідуся в свідоцтві вказано, що вони були за національністю українці.Підходила на консультацію в Польській дім, і там мені сказали, що громадянство не підходить, треба щоб були поляками за націальністю, а тут у вас прочитала, що громадянство теж враховується.

  • Доброго дня. Потрібно документ де чітко було б записано про польську національність чи громадянство. В витягу із списків виборців таких записів немає, проте якщо люди мали право голосу, то логічно що у них було громадянство польське. Спробуйте із цією архівною довідкою переконати консула, сподіваємось у Вас все вийде.

 145. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, моі прадід з прабабцею проживали на теренах Польши (до 39 року Львів входив до складу Польши) м’й прадід служив в Польскій арміі, збереглися фото його у війсковій формі, наскільки я розумію вони мали би бути громадянами Польши, але ніяких іх документів в нас не збереглося, чи зможу я отримати карту поляка? І де саме можна знайти документи підтверджуючі іх громадянство?
  Завчасно дякую за відповідь

  • Зверніться за консультацією в обласний архів, та держархів України у м. Львові, попросіть допомоги в пошуку документів про польську національність чи громаднство прадіда та прабабусі. Перевірте в РАЦСІ записи про їх національність при реєстрації смерті. кщо знайдете потрібні документи, то шанси появляться.

  • Доброго дня. Gałka. Проте, якщо цей запис стосується конкретно Вашого прізвища в заяві на Кп, тоді його та ваше ім’я потрібно писати латинськими літерами так, як Ви записані в закордонному паспорті. А на Карті поляка вам уже напишуть Ваше прізвище та ім’я і на польській мові і так як в закордонному паспорті, через позначку /.

   Якщо це прізвище стосується Вашого родича (наприклад діда чи бабусі) на якого Ви посилаєтесь в заяві про Кп, тоді пишете його так – Gałka.

  • Доброго вечора чи є підставою для отримання карти поляка документи про голосуванні до польського Сейму і Сенату мого прадіда він є в списках виборців до Сенату Речіпосполитої Польської ???Свідоцтва про народження найти поки що не вдається!!Буду вдячний за відповідь

   • Потрібен документ про польське громадянство чи національність вашихі прадіда і прабаби. В списках виборців таких записів немає. Ідеться лище про Вашого прадіда, тому шанси мізерні.

 146. Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи можу я отримати Карту Поляка на підставі таких документів:1) Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження мого батька, в якому зазначено що його батько(мій дідусь), за національністю поляк? 2) Моє свідоцтво про народження. Прізвище не змінювалося. Свідоцтва про народження дідуся загублено а дані в РАГСГ відсутні. Дідуся і тата немає в живих. Є ще повторно видане свідоцтво про шлюб дідуся з бабусею, де теж вказана національність дідуся (поляк). Чи потрібно надавати свідоцтва про їх смерть? Які документи потрібно перекладати на польську мову! Якщо можливо, хотіла б з вашою допомогою відновити свідоцтво про народження діда! Що для цього потрібно?! Дякую! З Повагою Вероніка !

  • Доброго дня, ще раз. Так можете! Ми відповіли на ваш лист по електронній пошті. А для читачів зазначимо, що для цілей отримання Кп вистачить і одного з цих документів : ( 1) Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження Вашого батька, в якому зазначено що його батько(Ваш дідусь), за національністю поляк? 2)Повторне видане свідоцтво про шлюб дідуся з бабусею, де теж вказана національність дідуся (поляк).

   Бажаємо Вам успіху в справі отримання Кп!

 147. Добрий день!Чи є можливість отримати карту поляка для себе та для дітей,якщо в моїй метриці національність мами-полька,мамин батько з сімї поляків,які жили в україні з 1912-го року?дякую за відповідь

  • так, у Вас є така можливість і варто нею скористуватись. Вам дуже пощастило що у вас зберігся такий документ (з записом про польську національність батька) і не потрібно його шукати. На зустріч з консулом візьмете цей документ, паспорти укр та закордонний та якщо Ви змінили прізвище, то потрібно ще свідоцтво про шлюб ну і гано заповнену анкету не забудьте.

   Штудіюйте питання на Кп, записуйтесь та успішно здавайте. Нехай Вам та Вашій родині щастить!

   • якщо в моєї мами в паспорті срср стояла національність полька,чи потрібно з архіву паспортного столу робити запит на цей документ,чи достатньо мого свідоцтва про народження?дякую за розуміння!

    • Якщо в Вашому свідоцтві про народження є записано, що мама по національності полька, тоді вистачить цього документа. Бажаємо Вам успіху в справі отримання Кп!

  • Так, звичайно може і він має таке право згідно закону РП “Про Карту поляка”! В заяві на Кп потрібно зазначити що батько поляк, проте до неї потрібно долучати всі ті документи, які долучав його батько при отриманні Кп + свідоцтво про народження Вашого сина. Отож нехай записується на співбесіду та посилено готується до неї, бо самого знання мови є замало. Щиро бажаю успіхів Вашому сину

  • Добрий день, під скажіть будь ласка як оформити польське авто на себе якщо є карта поляка, і чи можу я їздити в Україну і скільки часу чи краще під розмитнення!

   • З Картою поляка. на авто з польськими номерами можна їздити на загальних підставах, від 5 до 10 днів. Якщо станете на консульський облік тоді перебувати на україні зможете в сумі до 2 місяців на один рік. Чи краще під розмитнення? Це залежить від вашої мети використання авто, самі мусите вирішувати, проте поцікавтесь спочатку умовами та тарифами розмитнення на Україні.

 148. Добрий день. Звертаюсь до Вас на рахунок КП. В мене збереглося свідоцтво про народження прадіда, він записаний по національності -українець, а його батьки національності – поляки(тобто мої прапра дід і прапра баба). Скажіть будьласка чи можу я отримати КП?

  • Добрий день. В свідоцтві вписано, що батьки національності – поляки (прапра діда і прапра баби).Чи достатньо буде цього свідоцтва? Які дії я повина зробити, для оформлення документів на ПК. Дякую

   • В такому випадку Кп повинен отримати спочатку Ваш батько чи мама, а потім вже і Ви зможете її отримати на підставі батьківськрої Карти поляка та тих документів які доводять що ваші прапрадід та прапрабаба були поляками. Або 2 варіант шукати документи на вашого прадіда та прабабу з записами про польську національність.

  • Доброго вечора! На жаль, ні. Проте якщо Ви документально доведете що їх спільні батьки мали польське громадянство або були записані по національності поляками, тоді Так!

    • Карта Поляка може бути видана особі, яка доведе, що принаймні один з батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство, або ж надасть письмову довідку від польської або полонійної організації про свою активну участь у діяльності на користь польської мови та культури, або ж польсько національної меншини протягом щонайменше трьох останніх років.

 149. Доброго дня.Підкажіть будь ласка якщо моя бабуся по татовій лініі народилась в 1922 році в Жешевскій обл село Мхова там мешкала а в 1940 році була забрана німцями на примусові роботи до Германіі а після звільненя повернулась до села а помешкання було знищенно .Потім переіхала до Тернопільскоі обл а там отримала нове свідоцтво про народження і місце народження написали Польща а національність украінка а бабуся жавжди нам казала щовона полька .Зверталися до всіх архівів ніде не отримали ніякоі інформаціі.а факт проживання в Польщі і забрання на примусові роботи до Германіі зафіксували через суд на показанях свідків односельців.Підкажіть будь ласка чи маю я шанс отримати Карту Поляка.Дякую.

  • Якщо вона не була українкою та переселенкою, то шанс у Вас звичайно є. Проте потрібно шукати документ, де ваша бабуся чи її батьки записані поляками…тоді у консула сумнівів не буде.

 150. Доброго дня, якщо бабуся і дідусь по татовій лінії були народжені на тереторії Польщі, а потім репресовані на Сибір, але у мене є евакуаційні листи про їхнє вивезення з Польщі, чи маю я право на отримання картки поляка?

 151. Доброго дня! Зараз шукаю інформацію у архівах. Якщо виявиться, що мої прадід та прабабця поляки, а мого батька, тобто їх онука, вже немає в живих, я б мала право на отримання КП чи тільки через батька це було б можливо? Дякую за відповідь

 152. Чи маю я право отримати карту поляка, якщо у свідоцтві про народження мого батька, виданого в СРСР, вказана національність діда – поляк. Чи потрібно дідове свідоцтво про народження?

  • Шукаємо такий витяг лише в Польщі. Напишіть на нашу електронку рік,місце народження, Прізвище та імя пошукованої особи, імена батьків та дівоче прізвище матері пошукованої особи. Також напишіть Ваше справжнє прізвище та імя, місце проживання, серію та номер закордонного паспорта та номер контактного телефона. Коштує запит 300 гривень Як запит буде готовий ми з вами сконтактуємось для узгодження деталей оплати.

 153. Доброго дня! Скажіть, якщо в батьковому свідоцтву про народження виданому у СРСР вказано, що дід за національністю поляк, цього буде достатньо для отримання карти поляка? Чи потрібно щє свідоцтво діда?

  • так достатньо. Не потрібно свідоцтво діда, вистачить одного документа де чітко написано що дід поляк, а свідоцтво вашого батька, яскравий цьому приклад. Бажаємо вам отримати Кп з першого разу!!

 154. В моєї жінки батько родився на території Польщі але національність в нього записана-українець!Він рахується переселенцем!Чи може вона получити карту поляка

 155. В мене в батька в свідоцтві вписаний дід по національності поляк можу я получити карті поляка і що для цього потрібно зробити!Можу вислати на ваш емайл свідоцтво про народження батька!Дякую!

  • Так, можете. Свідоцтво не висилайте ми вам віримо. Потрібно записатись на співбесіду, заповнити заяву, зібрати свідоцтва або витяги про народження та шлюби (що доведуть, що ви онук свого дідуся), укр. та закорд. паспорти, зробити з цих документів по 1 копії і прийти з цим на визначену дату в Консульство. Рекомендуємо для підготовки нашу книжечку, де все детально написано, у тому числі і зразки заяв на КП та візу, а також там є відповіді на питання, які питає консул. Зверніться по телефону що зазначений в контактах сайту, або пишіть на нашу електронку.

      • З одного речення про вашого діда дуже важко щось Вам порадити. Щонайменше потрібно знайти повний витяг про народження діда. Знаходиться в тому самому рацсі, що видав скорочений витяг. Якщо хочете ми оформим запит замість Вас. Коштує це 300 грн. Також бажано найти доказ смерті дідуся на території Польщі (тобто він народився та прожив усе життя на території Польщі, а значить пвелика імовірність що мав громадянство).

       • Доброго дня, дякую вам за консультаційні коментарі. Якщо ви допоможете знайти повний витяг про народження діда, то він щось нам зможе *розказати*? Мій дід народився у 1916р. у Польщі (у нього там також народились 2 сестри і брат які там залишились жити), там він навчався, жив, працював, у війську не служив – по хворобі. У 32-33 роки виїхав в Україну (причина не відома) тут і помер. На руках маю: Odpis skrocony aktu urodzenia діда, членський квиток – член об*єднання графства бджолярів у Білгораю 43-45рр.(дослівний переклад – документ на німецькій мові, печатки і написи на польській), Odpis z odpisu z Aktu Urodzenia брата діда 1913р народження, Odpis skrocony aktu urodzenia сестри діда 1908р народження. Дякую, чекатиму на ваші поради

       • Повний витяг вимагають у консульстві, от і все, а по змісту він містить трошки більше інформації. Розкаже він хто, де і коли народився, в якому костелі чи церкві зареєстровано народження дитини, хто батьки і хто батьки батьків, деколи вказується професя батьків. Документи сестри і брата Вашого діда значення для Вашої Кп не мають.

 156. Добрий день. Моя мама народилась у Польщі в довоєнний час. За паспортом вона українка. У бабусі громадянство не було вказане, але Західна Україна в ті часи входила до складу Польщі. Дідусь був вченим, читав лекції в Польщі, про що є рекламні афіші. Чи можу я мати підстави для отримання Карти Поляка?

  • Підстави у Вас можуть бути як мінімум по лінії польського громадянства. Проте такі дані потрібно підтвердити документально. Зверніться в Ваш обласний архів. Щодо вченого діда, то спробуйте звернутись в Державний архів України що у м. Львів (там зберігаються деякі документи щодо польської освіти на території теперішньої західної України).