Навчання в Польщі

У Польщі є кілька типів вищої освіти. Вони відрізняються умовами, яким студент повинен відповідати щоби бути прийнятим, тривалістю навчання та професійним ступенем, який студент може отримати після завершення цього навчання:

Перший ступінь вищої освіти – професійне навчання, яке готує для роботи в конкретній професії і закінчується отриманням ступеню бакалавра (ліцензіата) чи інженера. Навчання першого ступеню триває від шести до восьми семестрів. Для отримання цієї вищої освіти потрібно завершити повну середню освіту і отримати атестат зрілості середньої школи в Польщі або за кордоном.

Другий ступінь вищої освіти – професійне навчання, яке закінчується для випускників отриманням ступеня магістра або еквівалентного ступеня (наприклад, лікар, стоматолог, ветеринар). Другий ступінь навчання триває 3-5 семестрів. Наука на другому ступені вимагає попереднього завершення першого ступеня в Польщі або за кордоном.

Повна (безперервна) магістерська вища освіта – вища освіта, яка закінчується отриманням ступеню магістра-інженера або еквівалентного ступеню. Навчання на повній магістерській вищій освіті триває від 10 до 12 семестрів. Навчання при цьому типі вищої освіти вимагає атестату зрілості про закінчення повної загальної середньої школи в Польщі або за кордоном. Повна магістерська вища освіта існує на таких напрямках як фармакологія, юриспруденція, психологія, медицина.

Після отримання професійного ступеню можна продовжувати навчання:

 1.  на післядипломних курсах, тобто отримати вищу освіту, спрямовану на поглиблення знань в конкретній області або дисципліні науки. В аспірантуру приймаються спеціалісти з вищою професійною освітою з ступенем магістра. Післядипломні курси тривають від двох до чотирьох семестрів. Після їх закінчення студент отримує сертифікат про закінчення таких курсів (це не диплом), проте не отримує професійного або наукового ступеня.
 2. третій ступінь вищої освіти, тобто навчання на докторантурі, яке надає можливість отримання передових знань у певній галузі або дисципліні науки. Ця освіта підготує вас для одержання докторського наукового ступеня, який студент може отримати після захисту докторської дисертації. Докторантура триває від шести до восьми семестрів. Необхідною умовою для отримання цієї освіти є отримання ступеня магістра, отриманого в Польщі або за кордоном.

Іноземці – при умові, що Вони відповідають вимогам, пов’язаним з прийняттям та навчанням – можуть навчатися на всіх вищезгаданих видах вищої освіти  у Польщі.

Вузи проводять навчання на денних, заочних, вечірніх відділеннях, а також екстерном. Основною формою є навчання на денному відділенні.

На сьогоднішній день можна виділити 2 типи ВНЗ:

 1. ВНЗ університетського типу, що пропонують навчання в області гуманітарних, технічних, медичних, економічних, педагогічних наук, художнього мистецтва і військової справи;
 2. ВНЗ, що проводять навчання по підготовці спеціалістів у визначеній професійній сфері.

Випускникам ВНЗ в Польщі присвоюються наступні освітньо-кваліфікаційні рівні:

Ліцензіат – ступінь, який присвоюється після вищої професійної освіти при терміні навчання 3-3,5 роки;

Інженер – ступінь, що свідчить про характер професійної підготовки, який присвоюється після вищої професійної освіти в області техніки, сільського господарства чи економіки при терміні навчання 3,5-4 роки;

Магістр і рівноцінні ступені, що свідчать також про кваліфікацію та спеціалізацію: магістр мистецтва, магістр – інженер, магістр – інженер архітектор, лікар, лікар-дантист чи ветеринарний лікар – присвоюються після закінчення усього спеціалізованого курсу магістратури терміном 5-6 років. Ступінь магістра можна отримати також після закінчення додаткової 2-2,5 річної магістратури, курс якої можуть пройти спеціалісти, що мають диплом про вищу професійну освіту.

Для отримання вищеперерахованих освітньо-кваліфікаційних рівнів, студент зобов’язаний  здати заліки та екзамени з усіх предметів та практичних занять, що включені до навчальної програми, написати дипломну роботу та захистити її, а також успішно здати дипломний екзамен.

Випускник ВНЗ отримує диплом про закінчення курсу навчання на визначеному факультеті і три його копії, а також, по бажанню – копію диплому в перекладі на іноземну мову (наприклад англійську).

Випускники ВНЗ, що продовжують навчання в докторантурі чи займаються науковою діяльністю можуть захистити дисертацію з метою здобуття наступних наукових освітніх ступенів:

Доктор наук – наукова ступінь, що присвоюється науковцю в супіні магістра чи рівнозначно, який має особливі наукові чи творчі досягнення, що підготував докторську дисертацію та успішно її захистив. В аспірантуру також можуть бути зараховані іноземні студенти зі освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, що мають диплом про закінчення ВНЗ, отриманий в Польщі, чи легалізований диплом (чи інший документ) про закінчення ВНЗ в іншій країні, визнаний, згідно закону, рівнозначним польському диплому про закінчення ВНЗ з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Ступінь доктора наук присвоюють Вчені ради факультетів, що володіють відповідною компетенцією. Іноземці можуть навчатися в докторантурі на денному чи заочному відділеннях в інститутах, де ведеться така система навчання.

Професор – наукове звання, що присвоюється за рішенням президента Республіки Польща.

Порядок прийому іноземних громадян в ВНЗ Польщі

Абітурієнти повинні мати свідоцтво про повну загальну середню освіту чи інший рівнозначний документ, який дає право на вступ у ВНЗ в Україні.

До 31 травня кожного року ВНЗ визначають правила та порядок прийняття на навчання, перелік вступних екзаменів, які абітурієнт зобов’язаний здати поточному календарному році. Ці правила опубліковуються на Інтернет-сайтах ВНЗ.

В деяких ВНЗ проводять попередні перевірки на предмет наявності у абітурієнтів відповідних здібностей (це стосується творчих та педагогічних вузів, а також ВНЗ з фізкультурним напрямком підготовки та ін.). При вступі в воєнні та морські ВНЗ одним із критеріїв для зарахування абітурієнта є вік.

Як правило, всі іноземці можуть навчатися у польських вузах. Тим не менш, правила їх прийняття та умови навчання в державних вузах відрізняються в залежності від правового статусу іноземців у Польщі.

З 1 травня 2004 року на тих же підставах, що і польські громадяни (тобто, безкоштовно),  отримувати вищу освіту, брати участь в наукових дослідженнях та навчальних курсах можуть і іноземні громадяни, наприклад:

 • іноземці які отримали дозвіл на поселення в Польщі;
 • іноземці, які володіють дійсною Картою Поляка;
 • іноземці з набутим у Польщі статусом біженця;
 • іноземці які користуються тимчасовою охороною в Польщі
 • іноземці, які є мігруючими працівниками – громадянами держави членів Європейського Союзу, Швейцарії, або Європейської Асоцації Вільної Торгівлі, а також члени їх сімей, якщо проживають у Польщі;
 • іноземці, які отримали в Польщі дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Союзу;
 • іноземці, яким надано у Польщі додаткову охорону;
 • громадяни держав членів Європейського Союзу, Швейцарії, або Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, а також члени їх сімей, які набули право постійного перебування, та що володіють фінансовими ресурсами, необхідними для покриття витрат на навчання та утримання в період навчання у ВНЗ. При цьому дані особи не можуть користуватися правом на отримання соціальної стипендії.

Інші іноземні громадяни можуть поступати на платне навчання в Польщі, за виключенням тих осіб, що отримують стипендії, звільняючі їх від цих оплат (наприклад урядові стипендії зарубіжних країн). На вмотивований запит іноземця ректор вузу може знизити або скасувати оплату повністю.

Студенти що бажають продовжувати в Польщі навчання, почате у ВНЗ за кордоном, зобов’язані пред’явити список вивчених предметів та отриманих з них оцінок із попередніх навчальних закладів. З 2013 року введена плата за одночасне навчання на другому факультеті денного навчання. Вечірня та заочна форма навчання в державних вузах платна. Розмір оплат встановлює вуз. У приватних вузах денне, вечірнє і заочне навчання платне.

Кожен вуз у Польщі встановлює власні критерії і умови прийняття абітурієнтів. Набір у вищі навчальні заклади може здійснюватися на конкурсній основі за сумою балів в атестаті зрілості, отриманих відповідно до вимог даного факультету університету. Особи, які здали польський еквівалент екзамену на атестат зрілості за кордоном можуть бути зобов’язані приєднатися до вступного іспиту, якщо загальний бал з дисциплін їхньої школи інший, ніж у Польщі і не може бути проведене співвідношення. Деякі університети проводять набір абітурієнтів тільки на основі вступних іспитів, іноді потрібно представити атестат про середню освіту та скласти вступний іспит. Більш детальну інформацію про набір можна дізнатися звертаючись до вибраного відділу університету.

Прийом на навчання у вузі проводить приймальна комісія, призначена керівником університету або іншим органом, зазначеним в статуті. Приймальна комісія приймає рішення про прийом до вузу. Під час прийому до вузу існує принцип недискримінації. Це означає, що набір до вузу повинен грунтуватися на об’єктивній оцінці знань та / або навичках кандидатів, а шанси на прийняття мають бути однаковими для всіх – незалежно від віку, статі чи походження.

Вищу освіту, яка ведеться на польській мові, можуть здобувати ті іноземці, знання польської мови яких є на достатньому рівні, щоб вчитися у вузі. Знання мови повинні бути завірені таким чином:

 • свідоцтвом про закінчення відповідного курсу (напр. Річний підготовчий курс до навчання у вузі польською мовою в установах визначених міністром вищої освіти; період навчання на такому курсі зараховується до періоду освіти, на яку іноземець був прийнятий і упродовж цього часу він має права студента вузу);
 • сертифікатом про знання польської мови, що виданий Державною комісією визнання знання польської мови як іноземної;
 • приймаючим вузом.

Іноземці також можуть бути прийняті на навчання у вузах, де навчання ведеться іноземними мовами (за винятком докторантури в медичних університетах в клінічних дисциплінах), якщо вони мають свідоцтво про знання іноземної мови (наприклад, свідоцтва про закінчення середньої школи, де заняття велись відповідною мовою).

Організація навчального процесу та навчальний рік

Навчальний рік складається із 30 тижнів (приблизно по 30 годин занять кожен) та поділений на 2 семестри:

 1. Зимовий семестр (з 1 жовтня приблизно до 15 лютого наступного календарного року) складається з 15 тижнів занять та зимової екзаменаційної сесії;
 2. Літній семестр (з 16 лютого приблизно до 30 вересня) складається з 15 тижнів занять та літньої екзаменаційної сесії;
 3. Один місяць під час літніх канікул, як правило, призначений для проходження професійної практики.

Навчальний графік встановлюється ВНЗ. Викладання ведеться в формі лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів і співбесід. Права і обов’язки студента, що пов’язані з навчальним процесом, регулюються статутом конкретного ВНЗ.

Інформацію про напрямки навчання кожен ВНЗ розміщує на своєму Інтернет-сайті.

Студенти здають екзамени по кожному предмету окремо. Заліковим періодом є семестр та навчальний рік. Щоб зарахувати семестр чи навчальний рік, студент повинен здати заліки та екзамени по усіх предметах, що містяться в навчальному розкладі, і отримати з ним оцінки не нижче, чим “задовільно”. Студент також повинен пройти та захистити практику, передбачену навчальним планом.

Кожен ВНЗ встановлює свою шкалу оцінювання, що зазначається в статуті. Найбільш поширена наступна схема:

 • Відмінно (5);
 • Дуже добре (4+ чи 4,5);
 • Добре (4);
 • Досить задовільно (3+ чи 3,5);
 • Задовільно (3);
 • Незадовільно (2)

Польські ВНЗ окрім вище перерахованої системи оцінювання поступово вводять Європейську систему трансферних кредитних пунктів (ECTS). Пункти ECTS це величина міри середнього робочого навантаження особи яка навчається, необхідного для набуття запланованих результатів освіти. Кожен предмет на якому навчається студент під час навчання у вузі має заздалегідь визначені кількість пунктів ECTS. Ця система оцінювання передбачає отримання визначеної кількості так званих ECTS – пунктів за зданий предмет, незалежно від оцінки. В залежності від предмета, за зданий залік чи екзамен можна отримати від 2 до 12-14 ECTS. Після здачі заліку чи екзамену необхідно попросити екзаменатора про підтвердження цього факту одночасно з підтвердженням кількості отриманих пунктів ECTS. Щоб успішно зарахувати семестр чи весь навчальний рік, необхідно набрати від 30 до 60 пунктів. Все частіше студенти польських ВНЗ частину навчального періоду проводять у зарубіжних країнах, що дає їм можливість користуватися системою ECTS. Також на основі пунктів ECTS іноземним студентам зараховується період навчання в польських ВНЗ. Студенти денної форми навчання у державних вузах, мають право безкоштовно відвідувати додаткові заняття, що не охоплені навчальною програмою, проте за які можна одержати до 30 пунктів ECTS, а студент який навчається в системі індивідуального міжфакультетного навчання, не більше 90 пунктів ECTS.

Для отримання диплому про закінчення ВНЗ необхідно:

 1. Здати усі предмети, практичні і лабораторні роботи, що передбачені навчальним планом, та здати екзамени, що встановлені для кожного напрямку навчання;
 2. Здати в установлений строк дипломну роботу та отримати за неї позитивну оцінку;
 3. Здати дипломний екзамен.

Проживання під час навчання у ВНЗ

Студентам, у тому числі іноземним, можуть бути надані місця в студентських гуртожитках (академіках). Щоб отримати місце в такому гуртожитку потрібно подати заяву. Кожен університет, який має студентські гуртожитки, встановлює дату подачі заяви. Перш ніж вибрати вуз, перевірте, чи ця установа має гуртожитки, вартість проживання у них та їх розташування. Крім того, якщо студент мав місце в гуртожитку в цьому році і хоче використати його в наступному навчальному році, то повинен подати до кінця навчального року заяву з проханням про подальше призначення місця в гуртожитку. Будь ласка, майте на увазі, що через велику кількість бажаючих і обмежену кількості місць у гуртожитках, такі заяви не завжди розглядаються позитивно. Місця в гуртожитках платні. Вартість місця в гуртожитку відрізняються в різних містах, але це, як правило, кошти від 400 до 600 злотих. Зазвичай кімнати в гуртожитках призначені для 2-3 чоловік.

Медичне страхування на період навчання у ВНЗ

Студенти-іноземці можуть отримати медичної допомогу в Польщі, за умови, що вони застраховані в NFZ.

Для осіб польського походження медичне страхування оплачує університет, де вони навчаються. Такі особи повинні довести у вузі, що вони мають польське походження.

Особи, які не мають польського походження, повинні оплатити медичну страховку за власний рахунок.

Процедура визнання польських дипломів ґрунтується на основі міжнародних договорів про визнання рівнозначних документів про освіту, або – у випадку країн, з якими такі договори не були підписані, – на основі діючих в даній країні законодавчих положень про визнання закордонних дипломів.

Отриманий в польському ВНЗ диплом необхідно легалізувати в Міністерстві науки та вищої освіти РП (університети, політехнічні інститути, сільськогосподарські, економічні та педагогічні академії, вищі школи педагогіки, Християнська теологічна академія, вищі професійні училища, приватні ВНЗ та академії фізичного виховання, внесені в реєстр МНтаВО), чи Міністерстві охорони здоров’я(медичні академії і медучилища), в Міністерстві культури (творчі середні та вищі навчальні заклади), в Міністерстві транспорту і морської торгівлі (вищі морські навчальні заклади), в Секретаріаті єпископату Польщі (вузи і школи, які під патронатом Католицької церкви), а потім в Міністерстві закордонних справ РП.

Відповідну інформацію на цю тему можна знайти на сайті Бюро по взаємному визнанню освіти та міжнародного обміну. А також в центрах, що займаються справами визнання освіти в даній країні.

З травня 2004 року визнання освіти, отриманої в польському ВНЗ, відбувається у відповідності з діючими в Європейському Союзі правилами, згідно яких, принципи визнання дипломів і кваліфікацій для наукових та професійних цілей відрізняються. В першому випадку визнання дипломів про закінчення вузів в інших державах ЄС є підставою до продовження навчання та проводиться на основі так званої Лісабонської конвенції, або, якщо держава не є членом конвенції, на основі попередніх конвенцій, що стосуються визнання дипломів з ціллю подальшого підвищення освіти. У випадку визнання дипломів, отриманих з професійною метою, річ іде про визнання кваліфікації, а не отриманих оцінок та наукових ступенів. Визнання кваліфікації, присвоєної в іншій державі ЄС, проводиться з метою прийняття на роботу в сфері “регульованих” професій – на основі так названих загальних та секторних директив (наприклад, у випадку професії лікаря, лікаря-дантиста, ветеринарного лікаря, медсестри, акушерки, архітектора). Необхідність визнання дипломів і свідоцтв, стосується усіх спеціалістів, які здобули освіту як в приватних, так і державних закладах, легально існуючих в державах членах ЄС, а з травня 2004 року – також Польщі (дипломи навчальних закладів обох типів рахуються рівноцінними у відповідності з принципом визнання дипломів ЄС). Детальну інформацію про умови визнання дипломів надають діючі в кожній державі центри інформації про визнання дипломів та термінів навчання NARIC, що співпрацює з мережею ENIC, а також мережею інформації про освіту в Європі EURIDICE. В Польщі цю роль виконує Бюро по взаємному визнанню освіти та міжнародного обміну.

Нострифікація це процедура визнання дипломів, отриманих в університетах інших країн (України). Процедурі визнання дипломів підлягають дипломи отримані в країнах, з якими Польща не підписала двосторонніх угод про визнання документів про освіту, отриманих за кордоном як еквівалента освіти здобутої у Польщі. Процес визнання (нострифікація) дипломів про вищу освіту виконують ради організаційних одиниць (рада кафедр, наукова рада) в польських університетах. Визнання може бути досягнуто тільки на факультеті в університеті, який має право присуджувати докторський ступінь в галузі науки, в якій іноземець клопочеться про нострифікацію. Це означає, що людина, яка закінчила у закордонному університеті соціологію і хоче визнати (ностифікувати) диплом в Польщі, може звернутися до ради факультету філософії і соціології в Варшавському Університеті, тому що саме цей вуз має право присвоювати звання доктора соціології.

Якщо мова йде про визнання диплому про вищу освіту, яке в польських університетах ведеться на більш ніж на одному факультеті, або це міжфакультетна освіта, то особа яка бажає подати заяву на визнання диплому повинна звернутися з інформаційним листом про цей факт до ректора університету. У цьому випадку ректор призначає раду для проведення визнання диплому.

З метою визнання потрібно звернутися до ради факультету чи наукової ради. Ваша заява повинна супроводжуватися наступними документами:

1)                оригінал або копія диплому отриманого за кордоном, про визнання якого клопочеться іноземець;

2)                копія шкільного свідоцтва/атестату зрілості, на основі якого була прийнята на навчання у вузі яке закінчилося отриманням диплому,

3)                біографію польською мовою;

4)                пояснювальну записку про те що, диплом отриманий за кодоном не знаходився до цього часу в процедурі визнання в жодному польському вузі.

Рада перед прийняттям рішення про визнання може також прийняти рішення про необхідність зарахування кандидатом відповідних дидактичних занять або здати певні іспити. Нострифікаційний розгляд має бути завершено упродовж 3 місяців з дати подання всіх необхідних документів або місяць після завершення необхідних дидактичних занять та здачі іспитів. У разі відхилення Радою визнання диплому заявник може оскаржити таке рішення до ректора. Граничних термінів подання такої скарги не визначено. Якщо Рада вирішить визнати диплом, заявник отримує від Ради сертифікат еквівалентності диплому, отриманого за кордоном з відповідним ступенем вищої освіти в Польщі. Цей сертифікат повинен бути представлений разом з оригіналом диплому, отриманим за кордоном.

Процедура визнання диплома на практиці може бути проблематичною, складною і дорогою. Наприклад, університет може зробити запит перекладу дисертації / докторської роботи на польську мову. Процес визнання диплому насправді може зайняти більше року. Більш того, деяких ступенів отриманих за кордоном можуть не визнати в Польщі. Наприклад, річна вища магістерська освіта може не визнаватись повноправною вищою освітою через короткий період її тривалості.

Голова організаційного підрозділу (наприклад, вуз або факультет), якого рада здійснює нострифікацію, визначає плату, яка враховує можливі витрати на проходження і здачу іспитів. Вартість залежить, від вузу який визнає диплом, але найчастіше коливається в межах 2000- 6000zł. Оплата вноситься незалежно від результату процедури визнання. У разі важкого фінансового становища заявника голова ради, яка проводить нострифікацію може на його прохання, зменшити суму оплати або скасувати її.

Людина з дипломом отриманим за кордоном, яка хоче поступити на навчання у вуз другого ступеня, або докторантуру в польському університеті, може бути звільнена від процедури визнання радою факультету того університету, в якому хоче навчатися. Для цього особа (абітурієнт) повинна подати заяву про звільнення від процедури визнання. Заява повинна бути адресована до ради факультету обраного ВНЗ. Така заява повинна супроводжуватися документи, необхідними для початку процедури визнання (інформація про ці документи вище). Рішення про звільнення від необхідності визнання приймає рада підрозділу або рада наукової установи, де буде здобуватися вища освіта, яку вибирає абітурієнт.

Таким чином, для того, щоб бути звільненим від визнання диплому потрібно подати заяву на звільнення від процедури визнання, разом із зазначеними супровідними документами, а також свідоцтво, яке підтверджує, що набутий диплом дає право поступати на навчання у вузі другого або третього ступеня в країні, де його отримали. Така заявка повинна бути представлена до ради. Таке свідоцтво може бути видано відповідним органам освіти або відповідним працівником польського консульства. Крім того, Рада може вимагати перекладу свідоцтва. Переклад може бути завірений присяжним перекладачем або у відповідного польського консула. Вартість завіреного перекладу (за 1125 знаків) від 30 до 60 злотих.

З обов’язку визнання диплому звільняються претенденти на докторські програми, якщо вони мають диплом про закінчення вищої освіти:

виданий відповідною установою яка діє в системі освіти держави-члена Європейського Союзу, Швейцарії, або Європейської Асоціації Вільної Торгівлі;

який дає право клопотатися про прийняття до докторантури в державі де його видали.

Вартість вищого навчання в Польщі

В Польщі навчання на денному відділенні в державних ВНЗ є безкоштовним.  Іноземні громадяни зараховуються в студенти на тих же умовах, що й громадяни Польщі і також не платять за навчання в державних вузах. Для іншої категорії студентів передбачено плату за навчання. ЇЇ розмір наведений нижче і становить у випадку:

 • Здобуття вищої професійної освіти, магістратури основної та додаткової – 2000 євро в рік;
 • Післядипломних та спеціальних курсів, наукових, творчих та професійних стажувань, а також підготовки до захисту докторської дисертації – 3000 євро в рік;
 • Курсів підвищення кваліфікації та професійної практики – 3000 євро в рік;
 • Мовних курсів, в тому числі курсів по підготовці до навчання в вузі з навчанням на польській мові – 2000 євро в рік.

По заяві студента, в обґрунтованих випадках ректор ВНЗ може знизити плату за навчання або повністю звільнити від такої плати.

Стипендії для студентів – іноземців

Міністерство науки та вищої освіти РП встановлює ліміти стипендій для студентів, що навчаються в Польщі в рамках міжнародних договорів чи на основі рішення міністра, що очолює відповідне відомство у справах вищої освіти. Заяви від іноземних громадян з проханням про призначення стипендії в рамках ліміту подаються через польські дипломатичні консульські установи та Бюро по взаємному визнанню освіти та міжнародного обміну. Потім заяви розглядаються Комісією по справах набору та навчання студентів-іноземців у Польщі, яка приймає відповідне рішення. Кінцеве рішення приймає міністр науки та вищої освіти.

На основі домовленості між польським та закордонним вузом, проводиться обмін студентами та науковими співробітниками, як правило, на визначений період. При цьому вузи погоджують між собою правила призначення стипендій. Студент іноземець, що бажає отримувати стипендію в Польщі, повинен відповідати відповідним вимогам в рамках міжвузівського обміну. Деякі вузи мають відповідні стипендіарні програми.

Іноземці, які можуть навчатися у вузах на тих же умовах, що й польські громадяни мають право на отримання стипендії, які виплачуються з державного бюджету. Є кілька типів таких стипендій:

 • соціальні;
 • спеціальні для інвалідів;
 • за досягнення в спорті та навчанні;
 • стипендія міністра за досягнення в науці;
 • стипендія міністра за значні спортивні досягнення;
 • на харчування;
 • житлові;
 • допоміжні.

Іноземці, які не можуть користуватися такими типами стипендій, мають можливість клопотатися про:

 • стипендію польського уряду;
 • стипендію уряду іншої держави;
 • безплатне та без стипендій навчання у вузі.

Стипендія польського уряду призначаються для студентів і стажувальників на основі двосторонніх угод. Стипендіати польського уряду звільняються від оплати за навчання. Щороку міжнародні угоди визначають ліміти місць. Стипендію призначає міністр національної освіти. Особи, які клопочуться про стипендію на навчання в Польщі повинні звернутися до польських дипломатичних представництв за кордоном (генеральних консульств або консульського відділу посольства Польщі в Україні). Величина стипендії польського уряду на 2010-2011 навчальний рік становила: 900 зл. – вища освіта на ступінь ліцензіата, інженера та магістра; 1350 зл. – науково-дослідницькі стажування та докторська вища освіта; 1600 зл. – наукові докторські стажування. Стипендія виплачується безпосередньо в університеті, який прийняв стипендіата.

Стипендії уряду іншої держави (сторони що відправляє) присуджуються іноземцям, які розпочинають вищу освіту на основі міжнародних угод, через міністерства або установи, відповідальні у своїй країні за академічні обміни із закордоном. У такому разі стипендіати уряду іншої держави не платять за навчання.

Прийом до вузів без оплати за навчання та без стипендії може застосовуватися для іноземців у відповідності до міжнародних угод і програм допомоги, запропонованих деяким країнам від польського уряду. Особи, які клопочуться про навчання в Польщі без оплати за навчання та без стипендії повинні звернутися до польських дипломатичних і консульських представництв. Іноземний громадянин не платить за навчання, але також не отримує стипендії польського уряду. Самостійно покриває свої витрати на проживання в Польщі

Окремі вузи в Польщі мають право встановлювати свої власні правила надання стипендій для іноземців та правила звільнення від оплат.

 

Заклади що надають інформацію про навчання в Польщі

Бюро по взаємному визнанню освіти та міжнародного обмініу

Вул. Смольнова, 13

00-920 Варшава, Польща

(Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Ul. Smolna, 13

00-920 Warszawa, Polska)

www.buwiwm.edu.pl

тел. (4822)826 74 34

факс (4822) 826-28-23

Бюро Конференції ректорів вищих навчальних закладів у Польщі

Вул. Страшевського, 27

31-113 Краків, Польща

(Biuro Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce

Ul. Straszewskiego 27

31-113 Kraków, Polska)

www.krasp.org.pl

тел/факс +48 12 421 82 90

Фонд розвитку системи освіти

Національне агентство Програми Socrates

Вул. Мокотовська, 43

00-551 Варшава, Польща

(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Sokrates

Ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa, Polska)

тел. (48 22) 622 34 47; (48 22) 622 37 12

факс (48 22) 622 37 10

Польські консульські установи в Україні

Перелік їх на сайті www.msz.org.pl

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів.

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!