Udzielenie informacji o figurowaniu danych w SIS, VIS lub Wykazie cudzoziemców niepożądanych

Надання інформації про фігурування даних іноземця в SIS, VIS або Списку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі 

Іноземцям відмовляють у видачі візи, або ж на польському кордоні видають рішення про відмову у в’їзді, або видають рішення про примусове повернення іноземця до краю походження, у зв’язку із фігурованням  особових даних іноземця в Шенгенській Інформаційній Системі/ System Informacyjny Schengen (SIS), або Візовій Інформаційній Системі/Wizowy System Informacyjny  (VIS), або Списку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі/Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

В більшості випадків, іноземецю не вказують що стало безпосередньою причиною такої  відмови. Як правило, польські прикордонники або ж працівники візових центрів, “скупо” пояснюють, що дані іноземця  були занесені до одного з вищевказаних реєстрів.

Право на інофрмацію

Згідно Конституції Польщі, кожній особі належить право на отримання вичерпної інформації на тему перетворення її особистих даних в державних реєстрах.

Згідно частини 5 статті 32 Закону про охорону особистих даних, право на інформацію належить зацікавленій особі, проте не частіше ніж раз на 6 місяців.

На підставі пунтку 1-5а частини 1 статті 32 Закону про охорону особистих даних, особі якої ці дані стосуються належить право вимагати надання їй такої інформації:

 • чи реєстр даних на цю особу ведеться,
 • від якого часу перетворюються її особисті дані,
 • який держорган прислав дані про особу до реєстру,
 • яким способом ці дані розповсюджуються,
 • яка головна мета і межі перетворення даних,
 • у якій сфері і кому дані були відкритідля доступу.

З метою отримання інформації про перетворення особистих даних іноземця  в Шенгенській Інформаційній Системі або в  Візовій Інформаційній Системі або в  Списоку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі,  іноземець повинен встановити представника в Польщі.

Відмова у наданні особистих даних

В розумінні статті 34 Закону про охорону особистих даних, адміністратор може відмовити особі котрої стосуються дані, у наданні інформаці якщо це може спричинити:

 • розголошення конфіденційної інформації,
 • появу загрози обороноздатності або безпеки Польської держави,загрожуватиме життю і здоровю людей або безпеці і публічному порядку Польщі,
 • загрожуватиме господарським інтересам або фінансовим інтересам Польщі,
 • істотно порушуватиме особисті майнові права осіб, яких ці дані стосуються, або права інших осіб.

Право на виправлення даних, вимога встримати їх перетворення або вимога про усунення цих даних

Ми, будучи офіційним представником іноземця, можемо звернутися до адміністратора баз даних з клопотанням про актуалізацію, доповнення, спростування даних, або ж з вимогою тимчасового або постіного припинення обробки інформації, або ж з клопотанням про усунення інформації про іноземця з баз даних. Однак, іноземець мусить надати докази того, що дані стосовно нього є некомплектні, неактуальні, неправдиві, були зібрані з порушеннями вимог Закону, або вже не потрібні для реалізації мети з якою вони були зібрані.

 Контакт:

Наше бюро допоможе отримати вичерпну інформацію на тему перетворення Твоїх особистих даних, в Шенгенській Інформаційній Системі, або в  Візовій Інформаційній Системі, або в  Списку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі. Зазвичай, адміністратор даних видає нам вимагану довідку, на протязі 30 днів. Дана довідка потрібна для запуску процесу скреслення даних із цих систем або анулювання депортації, а також ця довідка вбереже Клієнтів від коштовних витрат пов’язаних з можливою відмовою у відкритті візи до Польщі та інших держав ЄС, з причин фігурування даних іноземця у Шенгенській Інформаційній Системі,  або в  Списку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі.Знаючи термін дії заборони в’їзду до Польщі чи інших держав Шенген-простору Ви зможете спланувати своє майбутнє в ЄС, без прикрих та неприємних несподіванок в майбутньому. Маючи довідку та володіючи потрібною інформацією можна буде прийняти правильне рішення про поїздку в ЄС чи про утримання від такої поїздки.

===============================================================================

 

Cudzoziemcom odmawiają w wydaniu wizy, lub na granicy wydają decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP, lub wydają decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z powodu figurowania ich danych osobowych w systemach teleinformatycznych:

 1. System Informacyjny Schengen/Шенгенська Інформаційна Система (SIS)
 2. Wizowy System Informacyjny/ Візова Інформаційна Система (VIS).
 3. Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany/ Список іноземців, чиє перебування є небажаним на території Польщі

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

 • czy zbiór istnieje,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych,
 • w jaki sposób dane są udostępniane,
 • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
 • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym lub Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany – cudzoziemiec powinien mieć pełnomocnika w Polsce.

Odmowa udostępnienia danych osobowych

W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

 • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

Kontakt:

Nasze biuro pomoże Ci uzyskać wyczerpujące informacje na temat Twoich danych, które są przetwarzane w zbiorach SIS, VIS oraz Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Zazwyczaj administrator danych udziela nam żądanych informacji w terminie 30 dni.

Legal Consulting                                                                                                                                                           ul. Kościelna 3 (II piętro), 63-600 Kępno
województwo wielkopolskie
Polska

e-mail:  Lcdunaj@gmail.com  , polonia-cosulting@ukr.net

tel:+48 603 993 051,  +48 537 132 312

Wzór zaświadczenia o figurowaniu danych cudzoziemca w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz SIS .  Нижче зразок довідки про фігуровання даних іноземця в Списку заборонених до в’їзду на території Польщі.

Нижче зразок довідки про нефігуровання даних іноземця в SIS і Списку заборонених до в’їзду на території Польщі 

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів 

 

LEGAL CONSULTING

ul. Kościelna 3,

63-600 Kępno

Polska

lcdunaj@gmail.com
tel:+48 603 993 051, +48 537 132 312

 

Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone